Kasserendekileopbygning

ROCKWOOL Kasserendekiler er specielt fremstillet til etablering af fald i kasserender.

Kasserendekilerne er fremstillet med et standardfald på 1:100 og opbygget som vist på nedenstående skitse.

Dimensioner i mm
1000 x 600 x 10/20
1000 x 600 x 20/30
1000 x 600 x 30/40
1000 x 600 x 40/50
1000 x 600 x 50/60
1000 x 600 x 60/70
1000 x 600 x 70/80
1000 x 600 x 80/90
1000 x 600 x 90/100

Fastgørelse
ROCKWOOL Kasserendekiler kan monteres både ved mekanisk fastgørelse og ved klæbning.

Ved mekanisk fastgørelse skal beslagene placeres ovenpå første lag tagpap.

Klæbning kan foretages direkte ovenpå et bærende underlag eller ovenpå en dampspærre bestående af en tagpap, som er klæbet til underlaget. Ligeledes kan klæbning foretages direkte ovenpå ROCKWOOL Lameltagplader.

ROCKWOOL HARDKILE (1:40), TOPROCK SYSTEM, TOPROCK CTF, og ROCKWOOL TF-plader.

Varmklæbning direkte på ROCKWOOL tagplader må kun foretages når disse har en asfaltcoated overflade.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.