HARDROCK ENERGY - vejledning

ROCKWOOL tagplader tåler lettere færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn. Ved ROCKWOOL flerlagsløsninger skal færdslen foregå på de trykfordelende plader, som enten kan være ROCKWOOL HardRock Energy eller ROCKWOOL TF-plader. Under materialedepot, asfaltkurve m.m. skal der udlægges trykfordelende træplader.

Transport af materialer samt stor gangtrafik i bestemte ganglinjer skal foregå på uisolerede områder eller på trykfordelende træplader udlagt ovenpå isoleringens afsluttende lag (HardRock Energy eller TF plader). Der skal tages tilsvarende forholdsregler efter etablering af tagdækning.

Sådan gør du:

Befæstigelse
ROCKWOOL HardRock Energy skal altid ske mekanisk.
Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Der skal dog min. være en fastgørelse pr. isoleringsplade i toplaget.

Arbejdet med udlægning af isolering og tagdækning skal foregå på en sådan måde, at isoleringen lukkes ved arbejdets ophør, og diverse kanter midlertidigt inddækkes, således at vand hindres i at løbe ind under de udlagte ROCKWOOL tagplader.

Figur 1

Udlægning
Ved montering af ROCKWOOL HardRock Energy stødes tagpladerne helt tæt sammen, og det anbefales, at pladerne forskydes i forhold til hinanden.

Forskydningen skal foretages på pladernes korte led, se figur 2.

På underlag af korrugerede stålplader bør det tilstræbes, at langsiden på ROCKWOOL tagplader udlægges vinkelret på profileringen, figur 3.

Figur 2

Figur 3

Underlag
Inden tagisoleringen udlægges, er det vigtigt, at underlaget er rengjort og evt. vand, sne eller is skal være fjernet.

Underlaget skal være jævnt og fri for lunker.
Spring mellem elementer skal udjævnes.

ROCKWOOL tagplader har dog en struktur, der gør, at pladerne til en vis grad lader sig trykke mod underlaget og dermed udligner mindre ujævnheder.

Ved underlag af trapezprofilerede stålplader skal sammenhængen mellem isoleringstykkelser, anlægsflade og fri spændvidde mellem bølgetoppene nøje vurderes.

I nedenstående skema er angivet et krav til anlægsflade samt max. spændvidde mellem bølgetoppene, dels ved samlinger ved flyvestød (figur 4) og ved simpel understøttet dvs. samlinger over en bølgetop (figur 5) for HardRock Energy udlagt som et-lags løsning.

Figur 4

Figur 5

Max. Spændvidde og anlægsflader for et-lags løsninger

 Anlægs flade a i mmMax spændvidde i mm
  Flyvestød b fig. 3Simpelt understøttet b fig. 4
50 mm HardRock Energy3590170
85 mm HardRock Energy35180220
110 mm HardRock Energy35200230
120 mm HardRock Energy35210240
135 mm HardRock Energy35245280
180 mm HardRock Energy35300300
Min. understøtningsareal: 30%

Flerlags løsninger
ROCKWOOL tagpladerne i de enkelte lag stødes ved monteringen helt tæt sammen, og det anbefales, at ROCKWOOL underlagsplader forskydes i forhold til hinanden, se figur 6. Den trykfordelende plade i form af ROCKWOOL HardRock Energy eller ROCKWOOL TF-plade lægges tillige forskudt i forhold til underlagspladerne se figur 7.

På underlag af korrugerede stålplader kan det tillige anbefales, at langsiden på underlagspladerne udlægges vinkelret på profileringen, se figur 8.

 

Max. Spændvidde og anlægsflader for flerlags løsninger.

Samlet isoleringstykkelse i mm.Anlægsflade i mm (min.) aSpændvidde i mm (max.) b

100

35

180

140

35

250

180

35

300

240

35

350

300

35

400

360

35

400

Min. understøtningsareal: 30%

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.