HARDKILE Kehl - vejledning

En del flade tagkonstruktioner kan med fordel afvandes ved hjælp af kehlløsninger. En kehlløsning kan udføres med ROCKWOOL HARDKILE Tagsystem med standardfald 1:40 uden tilskæring i de indadgående hjørner, hvorved unødvendigt spild undgås.

ROCKWOOL tagkilerne udlægges som vist på fig. 2 for Hardkile Tagsystem.

ROCKWOOL HARDKILE Kehl mekanisk fastgøres med et beslag eller påklæbes med varm asfalt eller koldklæber inden første lag tagpap monteres. HardKile Kehl på lameltagkiler påklæbes med varm asfalt eller koldklæber inden første lag tagpap monteres.

Forudsætning: V=45.

Figur 2:

Kehlløsning med fald 1:40.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.