Generelle anvisninger til udvendig isolering af tag

Opbevaring af tagisolering

 • Isoleringen skal opbevares på et jævnt og tørt underlag.
 • Lad plasthætten sidde på som vejrbeskyttelse så længe som muligt. Åbne paller skal opbevares afdækket med presenning eller på anden måde overdækket.

Generelt om udførelsen

 • Planlæg udlægningen så isoleringen belastes mindst muligt.
 • Opbevaring og transport af tagmaterialer, samt stor gangtrafik i bestemte ganglinjer skal altid ske på uisolerede områder, eller på trykfordelende træplader lagt oven på isoleringens toplag. Disse regler skal følges, selv efter montagen af tagdækningen.
 • Undgå at lægge isolering ud i alt for store områder, når der er risiko for nedbør. Arbejdet med tagdækningen bør følge udlægningen af isoleringen.
 • Når arbejdsdagen afsluttes, skal alt udlagt isolering også være lukket af. F.eks. skal kanter være midlertidigt inddækket, så vand ikke løber ind i den udlagte isolering.

Klargøring af underlag

 • Underlaget skal være jævnt og fri for lunker. Spring mellem elementerne, skal udjævnes. (ROCKWOOL tagisolering kan til en vis grad udligne mindre ujævnheder i underlaget.)
 • Underlaget skal være rengjort inden tagisoleringen udlægges. Affald, løse sten, vand, sne og is skal fjernes.

Dampspærre

 • ROCKWOOL A/S anbefaler brugen af en tagpapbaseret dampspærre. 

Udlægning af isolering

 • Se den udlægningsvejledning, som passer til den løsning du har valgt (traditionelle isoleringsplader, TOPROCK, etc.)

Tilskæring af isolering

 • Anvend en kniv eller fukssvans sammen med en retholt eller lineal, når isoleringen skal tilskæres.

Fastgørelse

 • ROCKWOOL tagisolering skal fastgøres mekanisk. Fastgørelsen sker normalt sammen med montering af det første lag tagpap, tagfolie eller anden tagdækning.
 • Reglerne for dimensionering, antal skruer og beslag skal udføres iht. beslagleverandørens anvisninger. Der skal dog mindst være et fastgørelsespunkt pr. isoleringsplade i toplaget.
Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.