FLEXIBATTS - Efterisolering af etageadskillelse over dæk af beton

Etageadskillelse af letbeton, letklinkerbeton eller beton op når pga. sin egenvægt bedre lydisolering end tilsvarende opbygning af træ.

Sådan gør du:

Trin 1

Ved efterisolering over dækket med ROCKWOOL FLEXIBATTS, opbygges en strøkonstruktion.

Trin 3

FLEXIBATTS udlægges mellem strøerne.

Trin 2

Strøerne udlægges på plastopklodsning med en centerafstand på 450 eller 600. Ved centerafstand på 450 eller 600 skal isoleringen ikke skæres til i bredden.

Trin 4

Herefter udlægges den ønskede gulvbelægning, evt. trægulv eller 22 mm spånplade.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.