A-BATTS - Efterisolering af etageadskillelse i trækonstruktionen

Sådan gør du:

Den eksisterende gulvbelægning fjernes således, at der er udsyn til underboens loft.

Etageadskillelsen fyldes nu op med ROCKWOOL A-BATTS, i en højde lidt under overkant bjælke. Isoleringen tilskæres med et lille overmål, så det kommer til at ligge stramt mellem bjælkerne.

Når dækket er fyldt op med isolering, kan gulvbelægningen lægges tilbage på bjælkerne.

Lydisolering

Ved lydisolering af dækket, sættes en liste i bunden af bjælken, hvorpå der lægges to eller flere lag gipsplader med forskudte samlinger. Gipspladerne fuges hele vejen rundt i kanten og i samlingerne. 

Herefter udlægges ROCKWOOL A-BATTS ovenpå gipspladerne, og der afsluttes med den ønskede gulvbelægning.

Gipsplader og fugning tilfører konstruktionen tyngde og lufttæthed. Isoleringen forhindrer trommelyd, og forbedrer lydreduktionen med 2-4 dB. Alle elementer er væsentlige i forhold til lyddæmpning.

Har man ikke så meget plads, efter at have ilagt gipspladerne er det en fordel at bruge FLEXIBATTS 34, da de er 8% bedre isolerende.

OBS!

I ældre etageadskillelser er der ofte et indskudslag af ler og brædder. Dette bør bibeholdes og suppleres eventuelt med nyt ler. Herefter kan ROCKWOOL A-BATTS udlægges til lidt under overkant bjælke. 

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.