Arbejdsvejledning - Vintermåtte

For at nedsætte byggetiden for vinterbyggeri kan man med stor fordel anvende ROCKWOOL Vintermåtte.

Jordarbejde

Jordkloden afgiver som bekendt varme, og denne varmekilde kan udnyttes i forbindelse med vinterforanstaltninger.

Jordvarmen forsvinder fra utildækket jord, men kan bibeholdes i væsentlig grad ved at udlægge ROCKWOOL Vintermåtte.

Fryser det blot ÷1°C i en uge, får jorden cirka en frostskorpe på 100 mm. Varer frosten ved i 3 uger, kommer frostskorpen ned omkring 200 mm.

Er det hårdere frost f.eks. ÷12°C i et par uger, når frostskorpen ca. 400 mm ned.

Derfor skal vintermåtterne udlægges inden frosten sætter ind, hvis jordarealet skal holdes frostfri.

Betonarbejde

Når der er tale om betonarbejde, er det ''betonvinter'' allerede ved +5°C, fordi minimumstemperaturen for igangsættelse af cementens afbinding og hærdning er +5°C.

Det er derfor klogt at lytte til vejrmeldingerne. Vandrette flader tildækkes omhyggeligt, og fundamenter og deres nærmeste omgivelser beskyttes også med vintermåtter.

Udlæg vintermåtterne hurtigt efter udstøbningen. Jordarealer som skal bære udstøbning skal isoleres, så de ikke fryser.

Endvidere bør grusmaterialer, vandinstallationer, forskalling, forme o.l. beskyttes.

Ved at gennemføre gode vinterforanstaltninger undgår man forsinkelse og skader på grund af for langsom hærdning af betonen.

Murerarbejde

Også materialer til murværk skal beskyttes mod frost og nedbør, og det er klogt at tildække nyopført murværk.

Flere anvendelsesområder Tildækning af udgravning.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.