Opmuringsteknik - MURBATTS

Sådan gør du:

Trin 1

Fugtisolerende asfaltpap, som forhindrer opsugning af grundfugt, anbringes på fundament.

Yderligere skal der anbringes en asfaltpap under formurens bund.

Denne pap bøjes op/ind på bagmur.

Trin 2

Hulmuren isoleres samtidig med opførelsen.

Som isolering anvendes ROCKWOOL MURBATTS. For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at overskydende mørtel fjernes, så mørtelpølser undgås.

Isoleringen skal anbringes, så den slutter tæt til den tidligere anbragte isolering både i vandrette og lodrette samlinger.

På denne måde opnås en tæt og effektiv isolering af tunge ydervægge.

Trin 3

Første bagmurselement placeres og fugtstandsende pap anbringes.

Trin 4

MURBATTS indbygges.

Muråbninger

Over muråbninger anbringes asfaltpap.

Fugtisoleringen skal nå mindst 150 mm ind i hulrummet i hver ende.
Løsningen kan også udføres med TB render.

Murfalse

Fast forbindelse mellem for- og bagmur (udmuring) danner kuldebroer og bør derfor undgås.

Udmuringsprocenten er den procentdel af den samlede vægflade (÷ vinduer og døre), som har fast forbindelse mellem for- og bagmur.

Er det af statiske årsager nødvendigt med udmuring skal disse afbrydes med en kuldebroisolering.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.