Opklæbning af ROCKWOOL stenuld

ROCKWOOL produkt Produkttykkelse beregnet for opklæbning
ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 max. 95 mm
ROCKWOOL FLEXIBATTS 34 max. 95 mm
ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10 max. 50 mm

ROCKWOOL produktProdukttykkelse beregnet for opklæbning

ROCKWOOL FLEXIBATTS 37max. 95 mm

ROCKWOOL FLEXIBATTS 34max. 95 mm

ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10max. 50 mm

Sådan gør du:

Trin 1

Til opklæbning anvendes en ''presse-plade'' med håndtag på undersiden. Pladens længde og bredde skal være 20-30 mm kortere end den isoleringsplade, der ønskes opklæbet. To diagonale søm styrer isoleringen ved opsætning.

Trin 2

Læg en isoleringspladen ovenpå ''presse-pladen''. Se ovenover, hvilke ROCKWOOL isoleringsprodukter, der er egnet for opklæbning.

Trin 3

Fliseklæber kan anvendes som klæbemateriale. Den skal have en ensartet og jævn viskositet. Fordeling af klæberen sker bedst med en grov tandspartel 10x10 mm.

Trin 4

Klæberen påføres isoleringsmaterialet. Den skal fordeles jævnt på isoleringsmaterialet og udgøre en klæbeflade på min. 75%. Klæberen  skal have en temperatur på min. 15°C og kan evt. tempereres i et vandbad.

Trin 5

Ved hjælp af ''pressepladen'' føres isoleringsmaterialet mod underlaget ca. 50 mm fra de tilstødende isoleringsplader. I én bevægelse, hvor der både skubbes og presses, føres ''pressepladen'' og isoleringsmaterialet mod de tilstødende isoleringsplader, så kanterne stødes tæt sammen.

I denne bevægelse trækkes Klæberen ud i et tyndere, ensartet lag og der sikres tæt kontakt mellem isoleringen og underlaget.

Trin 6

Husk at isoleringen normalt skal opklæbes på den kolde side af konstruktionen. Godt luftskifte skal etableres f.eks. ved ventilation, for at asfaltklæberen kan hærde.

Gennemhærdning vil normalt være afsluttet efter 24 timer, afhængig af rumfugtighed, temperatur og underlagets beskaffenhed.

Trin 7

På lodrette flader skal isoleringen understøttes indtil klæberen er hærdet. Udsatte flader skal beskyttes mod regnvand, indtil klæberen er hærdet.

På hvilke underlag kan ROCKWOOL produkterne opklæbes?

 • Beton, betonelementer, både med ru og glat overflade, men uden overfladebehandling
 • Letbetonelementer uden overfladebehandling
 • Pudsede flader uden overfladebehandling
 • Murværk uden overfladebehandling

Kontakt altid producenten af klæbemidlet for at undersøge om klæbemidlet er egnet til underlaget og til brug ved opsætning af mineraluld. Foretag eventuelt en prøve af opklæbningen inden arbejdet påbegyndes.

Forudsætning for opklæbning

 • Temperaturen på underlaget skal være min. +5°C.
 • Underlaget skal være fri for fedt, olie, støv og snavs samt uden løse dele.
 • Det kan være nødvendigt at forbehandle stærkt sugende flader (f.eks. porebetonelementer eller hvid, tør beton) med en grunder
 • Grundingen skal være tør, inden opklæbning foretages.
 • Underlaget skal være helt tørt.
 • Underlaget skal være helt plant, se dog afsnittene om niveauforskydning og krumning. 

Forbrug

Forbruget er typisk mellem 1,0-4,0kg/m2 alt efter type af klæber. Kontakt producenten af klæbemidlet for nærmere vejledning.

 

Niveauforskydning

Ved opklæbning på elementer med niveauforskydning i overfladen skal isoleringens samlinger følge forskydningerne. Ved mindre forskydninger kan isoleringsmaterialet umiddelbart efter opsætningen opskæres med en ROCKWOOL kniv langs niveauforskydningen. Derefter trykkes de to halvdele mod underlaget.

 

Krumning

Ved svage krumninger i underlaget kan opklæbning kun foretages, når pilhøjden ikke overstiger:

 • 10 mm for ROCKWOOL FLEXIBATTS
 • 5   mm for ROCKWOOL Super FLEXIBATTS
 • 5   mm for ROCKWOOL A-PladeBATTS 10

Ved større pilhøjde må suppleres med mekanisk befæstigelse.

Bestemmelser om indeklima

Iflg. Bygningsreglementet § 330, bør mineraluldsholdige materialer, i kontakt med indeluften, afdækkes, indkapsles eller overfladebehandles. 

Ansvar

ROCKWOOL A/S kan som materiale- og systemleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ROCKWOOL A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.