Mekanisk fastgørelse af ROCKWOOL stenuld med synlige skiver

Produkter til opsætning

De fleste ROCKWOOL produkter er egnet til mekanisk opsætning med synlige skiver. Dog er bløde produkter i tynde dimensioner ikke egnede. For følgende produkter er disse minimumstykkelser gældende.

ROCKWOOL isoleringsprodukter egnet for opsætningMinimumstykkelse
ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 95 mm
ROCKWOOL FLEXIBATTS 34 95 mm
ROCKWOOL SUPER VENTIBATTS 75 mm
ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10 30 mm
ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv 50 mm

Sådan gør du:

Til montering anvendes:

  • Skiver af plast el. stål
  • Skruer
  • Evt. plugs

Placering af skiver

Trin 1

Tilskær en understøtningsplade af f.eks. krydsfinér som vist på tegningen.

Trin 2

Ved hjælp af en lægte anvendes pladen til midlertidig understøtning af isoleringsmaterialet og samtidig som skabelon for placeringen af beslag.

Trin 3

I underlag af beton eller lignende bores et hul Ø 6 mm. Huldybden afpasses plugs og skruelængde.

Trin 4

Skive og plugs monteres på skruen. Med et let slag slås plugs på plads, og skruen fastskrues.

Trin 5

Ved underlag af træ skal fastgørelsesdybden være min. 20 mm. Når underlaget er af stålplader skal skruen gå min. 10 mm gennem pladen. Stålplader, der er tykkere end 1,0 mm, skal forbores.

Trin 6

Understøtningspladen flyttes, når alle 4 beslag er fastmonteret, og arbejdsgangen fortsættes.

Hvor kan ROCKWOOL produkterne opsættes?

  • Beton
  • Letbeton
  • Tegl
  • Træ
  • Stålplader

NB! Konstruktionen skal vurderes æstetisk i hvert enkelt tilfælde, da bl.a. farveforskelle kan forekomme. Husk, at isoleringen normalt skal monteres på den kolde side af konstruktionen.

Skruer og metalbeslag

Skruer og beslag, der normalt anvendes til fastgørelse af ROCKWOOL tagplader, benyttes også til fastgørelse af andre ROCKWOOL produkter på vandrette og lodrette flader. Skruerne fås i længder efter behov og kan typisk købes i trælaster, byggemarkeder eller værktøj- og beslagsforretninger. Skiverne skal have en diameter større end 50 mm.

Forbrug

4 stk. skruer eller beslag pr. isoleringsplade.

Bestemmelser om indeklima

Iflg. Bygningsreglementet § 330, bør mineraluldsholdige materialer, i kontakt med indeluften, afdækkes, indkapsles eller overfladebehandles. 

Ansvar

ROCKWOOL A/S kan som materiale- og systemleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ROCKWOOL A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.