Mekanisk fastgørelse af ROCKWOOL stenuld med skjulte beslag

Denne arbejdsvejledning beskriver, hvordan forskellige ROCKWOOL produkter opsættes mekanisk med skjulte beslag. Følg anvisningerne nøje, det sikrer det bedste resultat.

ROCKWOOL produktTykkelse egnet til opsætning
ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10 50* - 125 mm
TERRÆNBATTS Erhverv 50, 100 og 150 mm

*) Ved denne tykkelse anbefales det, at der også påføres fliseklæber i en 100 mm bred stribe langs midten af isoleringen. Benyt en tandspartel. Ved opsætning af ROCKWOOL A-PladeBATTS 10 i en tykkelse over 75 mm anbefales det at understøtte isoleringsmaterialet under monteringen.

Sådan gør du:

Trin 1

ROCKWOOL Isoleringsbeslag type 55 anvendes ved isoleringstykkelser større end 75 mm. Disse isoleringsbeslag er en del af vores sortiment for facadesystem med puds.

Trin 2

Beslagene placeres 1/4 inde på længden som vist på tegningen. Til fastgørelse af beslag anvendes skruer og plugs eller skudmontage, afhængig af underlaget.

Trin 3

Fastgør de første beslag langs den ene afgrænsning, hvor isoleringsarbejdet skal påbegyndes. Den ene flig på disse beslag klippes af.

Trin 4

Fligen bøjes 90°, så den kan fastholde isoleringen.

Trin 5

Isoleringen trykkes mod beslagene, således at isoleringen fastholdes i den ene side af 2 beslag.

Trin 6

I den anden side trykkes 2 beslag ind i isoleringen og fastgøres til underlaget. Isoleringen skal trykkes mod hinanden for at opnå tætte samlinger, men ikke så kraftigt, at nedbøjningerne øges.

Trin 7

Fligen bøjes 90°.

Trin 8

Den næste isoleringsplade opsættes og trykkes mod beslagene, og arbejdsgang en gentages.

Trin 9

    

Hvor kan ROCKWOOL produkterne opsættes?

  • Beton
  • Letbeton
  • Tegl
  • Træ
  • Stålplader

ROCKWOOL Isoleringsbeslag

ROCKWOOL isoleringsbeslag er udført i galvaniseret stålblik og anvendes til usynlig fastgørelse af ROCKWOOL stenuld.

Forbrug

2 beslag pr. isoleringsplade.

Lodret montage

Monteringen kan også foretages på lodrette flader (vægge). Ved lodret montage skal den nederste isoleringsplade understøttes, fx mod fast underlag eller med 2 beslag pr. plade.

NB! Konstruktionen skal vurderes æstetisk i hvert enkelt tilfælde, da bl.a. farveforskelle kan forekomme. Husk, at isoleringen normalt skal monteres på den kolde side af konstruktionen.

Bestemmelser om indeklima

Iflg. Bygningsreglementet § 330, bør mineraluldsholdige materialer, i kontakt med indeluften, afdækkes, indkapsles eller overfladebehandles. 

Ansvar

ROCKWOOL A/S kan som materiale- og systemleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ROCKWOOL A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.