Brandbeskyttelse af stål - Træk- og trykstænger

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse

Træk og trykstænger anvendes ofte til sikring af bygningers stabilitet. Disse stængers statiske funktion skal også i tilfælde af brand beskyttes, så bygningens stabilitet bevares.

Dimensionering

Find U/A = sektionsforholdet for stålprofilet
Massiv profil: U/A = m-1
Rørprofil: U/A = m-1
U=Omkredsen
A=Stålets tværsnitsareal
D=Ydre diameter på profilet i m
d=Indre diameter på profilet i m
Herefter aflæses resultatet i kurven på omslaget

Tekniske specifikationer

Varmeisolering: D=0,039 W/m·K
λ10=0,038 W/m·K
λ50=0,043 W/m·K
λ100=0,051 W/m·K
CE godkendt
Anvendelses temp.: Under almindelig drift tåler produktet temperaturer op til 250 °C.
Udvendig side maks. 80 °C
Fibersmeltepunkt: Over 1000 °C
Vandabsorption: 1 vol. % i henhold til BS 2972:75
Fugtabsorption: Ca. 0,004 vol. % ved 90% RF
Z-værdi: Ca. 0,15 kg/GPa·m·s
Specifik varme: Ca. 0,8 KJ/Kg·K

Krav til montering

  • CONLIT Rørskål tilskæres, så den passer til konstruktionen.
  • Alle samlinger limes med CONLIT Klæber.
  • Mens klæberen hærder/binder af, fastholdes rørskålen mekanisk med bindetråd 100 mm fra enderne og på midten (maks. afstand 400 mm).

NB!
Vær opmærksom på, at der for at overholde Dantest udtalelsen maks. må være 5,0 mm forskel mellem stålets udvendige diameter og rørskålens indvendige mål. Eventuelt hulrum udfyldes med Conlit Klæber. Anvendes trækstænger i konstruktioner, kontakt ROCKWOOL A/S.

Materiale/sortiment

Sortimentet dækker dimensioner fra Ø15 mm op til Ø 114 mm

Certificering

  • Bestemmelse af nødvendige isoleringstykkelser sker på baggrund af godkendelse nr. MK 6.10/1052 og Dantest udtalelse af 910514, sag 7420
  • Både massiv- og rørprofiler kan brandbeskyttes på denne måde
  • Ulden er ubrændbar efter DIN 4102 A1

Knæk rørskålen åben og smør CONLIT Klæber på indersiden af røret.

Smør derefter CONLIT Klæber på flader og ender.

Rørskålen sættes omkring træk/trykstangen og smales,.
Fjern beskyttelsesfilmen fra aluminiumsflappen og tryk den fast over samlingen.

Rørskålen omvikles med min. 1 mm tyk ståltråd ved enderne og midt på rørskålen.

CONLIT Brandsikring er et system, der baserer sig på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at benytte de gode ROCKWOOL isoleringsegenskaber, samt høje smeltepunkt.
Læs mere