Brandbeskyttelse af stål - Svejsestritter

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse

Ved brandsikring af stålkonstruktioner kan CONLIT monteres som færdig løsning uden anden forarbejdning end tilskæring. Som synlig løsning kan CONLIT leveres med hvid vlies overflade eller afsluttes med påklæbede gipsplader.

Dimensionering

 1. På dimensioneringsskemaerne i omslagets flapper findes stålets U/A værdi ud fra stål-geometrien (skema 1.1)
 2. CONLIT tykkelsen aflæses i skema 1.2 ved at krydse den ønskede brandmodstandstid (ex. R60) og den fundne U/A værdi fra skema 1.1 Skemaet er baseret på en kritisk ståltemperatur på 450°C. Yderligere skemaer kan findes på rockwool.dk

Tekniske specifikationer

CONLIT type 150, densitet >150 kg/m3
CONLIT type 300, densitet >300 kg/m3
Isoleringsevne lambda 0,037 W/mK, temperaturafhængig
Specifik varme 0,8 kJ/kg·K
Z-værdi 0,14 kg/m·s·GPa
Fugtabsorption 0,004 vol% v. 90% RF

Krav til montering

 • Skal være monteret med svejsestrittere
  – tilskæring med kniv, sav eller rundsav
 • Maks. stritterafstand 320 mm og maks. 50 mm afstand fra kanter og ender
 • CONLIT formstykkerne skal være tilskåret med 2-3 mm overmål
 • Stritterne skal have en diameter på min. 2,7 mm / skiver min. 28 mm
 • Passtykker kan generelt udelades op til 1000 mm profilhøjde. Over 1000 mm skal der monteres CONLIT stykker ind til profilkroppen
 • Det er vigtigt ved montering, at samlinger er tætte
 • Såfremt brandisoleringen gennembrydes af installationer, skal disse brandsikres for at opnå samme brandsikkerhed.

Materiale/sortiment

Tykkelse 10*-15-20-25-30-40-50** mm (*Type 300, ** Type 150) Type 150 (med hvid vlies) Type 150 P -300 p (uden vlies)

Certificering

 • CONLIT 150 er ubrændbar iflg. Euroclass A1 - EN 13501-1
 • CE godkendt iht. EN13162: 2008

Tilpas omhyggeligt CONLIT pladerne med kniv, sav eller rundsav.

Placer svejsestritterne maks. 50 mm fra kanterne og med maks. indbyrdes afstand på 320 mm.

Svejs CONLIT pladerne til stålet med en svejsestritter, min 2-4 mm længere end CONLIT tykkelsen.

Sørg for at sikre stabil og sikker fastholdelse til stålet.

Når svejsestritterne er monteret, kan overfladen evt. afsluttes med gips.

CONLIT Brandsikring er et system, der baserer sig på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at benytte de gode ROCKWOOL isoleringsegenskaber, samt høje smeltepunkt.
Læs mere