Brandbeskyttelse af stål - CONLIT klæbet system

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse

I rum med synlige CONLIT beskyttede konstruktioner kan der klæbes standard 13 mm gipsplader direkte udenpå CONLIT. Derved opnås et godt underlag for en afsluttende overfladebehandling.

Dimensionering

  1. På dimensioneringsskemaerne i omslagets flapper findes stålets U/A værdi ud fra stål-geometrien (skema 1.1)
  2. Conlit tykkelsen aflæses i skema 1.2 ved at krydse den ønskede brandmodstandstid (ex. R60 ) og den fundne U/A værdi fra skema 1.1

Skemaet er baseret på en kritisk ståltemperatur på 450°C.

Tekniske specifikationer

Klæber:
Arbejdstemperatur +5°C - +30°C
Densitet oprørt ca. 1,35 kg/l
Anvendelsestid ca. 5 timer v. 20°C
Klassificering DS/EN 12004, C2 FTE
Lagring, min. 12 måneder i uåbnet emballage

Krav til montering

  • Oprøring af CONLIT Klæber foretages med 0,4 - 0,5 liter rent vand pr. kg pulver, svarende til 8-10 liter pr. 20 kg’s pose.
  • Efter oprøringen henstår den klumpfrie masse i ca. 5 minutter, og derefter oprøres kort igen inden brug.
  • Til oprøring af CONLIT Klæber benyttes røremaskine, tvangsblander eller tilsvarende.
  • Til skæring af 30 mm CONLIT 150 plader bruges sav eller kniv. Skær med kniv langs lige bræt.
  • Til påføring af CONLIT Klæber benyttes tandspartel, som på den ene side er glat, og som på den anden side har tænder 8 x 8 mm.

Materiale/sortiment

Vejl. forbrug af Conlit Klæber:
Tørt pulver
Forbrug pr. m2, 2.0 kg
Forbrug pr. plade, 0,6 x 1,0 m, 1,2 kg

Oprørt klæber
Forbrug pr. m2, ca. 2.8-3,0 kg
Forbrug pr. plade, 0,6 x 1,0 m, ca. 1,8 kg

Certificering

  • Klassificering DS/EN 12004 C2FTE
  • Godkendelse EN 1365-2-PART 2

Arbejdsvejledning til CONLIT Klæbet system

Tilskær passtykkerne med 2-3 mm overstørrelse og klæb med CONLIT Klæber mellem profilets flanger.

Påfør CONLIT Klæber på passtykkerne med spartel i et jævnt lag.

CONLIT Klæber mellem passtykke og beklædning. Placér et passtykke bag samlingen af to CONLIT plader.

Påfør CONLIT Klæber på uldsiden af den plade der støder op til.

Trk pladerne sammen og fasthold dem med søm eller klammer.

CONLIT Brandsikring er et system, der baserer sig på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at benytte de gode ROCKWOOL isoleringsegenskaber, samt høje smeltepunkt.
Læs mere