Brandbeskyttelse af rør og kabler - Brandsvøb og elkabler

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse

Conlit Brandsvøb er en ca.1,1 mm tyk ”måtte”, som består af glasvæv belagt med et blødt/bøjeligt materiale, der danner et brandisolerende skum ved brandpåvirkning.

 

Materiale/sortiment

Rulle
Tykkelse 1,1 mm
Bredde 125 mm
Længde 10 m

 

Certificering

  • MK-godkendelse 6.10/1675

Krav til montering

  • Kabler (alle typer og dimensioner, inkl. lysleder) samles i bundter med et tværsnit på maks. 100 mm.
  • Hvert kabelbundt omvikles med CONLIT Brandsvøb, som fastgøres med metaltråd, min 0,6 mm.
  • CONLIT Brandsvøb skal nå rundt om bundtet og skal derudover overlappe med mindst 130 mm. 2 stykker svøb, som ligger op mod hinanden, skal overlappe sideværts med mindst 15 mm
  • Svøbet skal dække mindst 300 mm af kablerne på hver side af Brandskottet.
  • Kabelbakker, -stiger o.lign må ikke føres gennem Brandskottet. De afkortes i en afstand af mindst 100 mm fra Brandskottet og fastgøres, så de i tilfælde af brand ikke kan skade brandvæg og lukning.
  • I massive vægge og -dæk, som er mindst 150 mm tykke, er det tilstrækkeligt at dække 100 mm på hver side.
  • Afstanden mellem 2 kabelbundter skal være mindst 100 mm, hvor de passerer gennem brandskottet.
  • Afstanden fra kabelbundt til kant af Brandskot skal være mindst 40 mm Afstand mellem et kabelbundt og rør er ikke nødvendig.

Download detaljeret arbejdsvejledning.

Arbejdsvejledning til brandsikring af brandsvøb og elkabler

Rullerne leveres i 10 meters længde.

Fastgør svøbet med bindetråd, jern eller kobber, min. 0,6 mm tyk.

Overhold regler for afstand - se krav til montering øverst på forrige side.

På certificeringen skal det bl.a. fremgå hvem der har foretaget gennemføringen, og hvornår den er foretaget.

CONLIT Brandsikring er et system, der baserer sig på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at benytte de gode ROCKWOOL isoleringsegenskaber, samt høje smeltepunkt.
Læs mere