Brandbeskyttelse af rør og kabler - Brandfugemasse SMP

Instruktion for anvendelse

En brandfugekonstruktion skal altid bestå af ubrændbart stenuld som bagstop samt fugemasse. Bagstopningens bredde skal være 70 mm og tykkelsen 30 mm med en ukomprimeret densitet minimum 30 kg/m3. Er fugen dybere end 70 mm skal stenulden vikles dobbelt. Fugens dimensionering skal følge tabellen nedenfor for at følge NT FIRE 005.

Forbehandling af fugeflader

Alle flader skal være tørre og frie for fedt og støv. Olie- og fedtrester, specielt på metal, glas etc. fjernes med sprit eller acetone. Mørtelrester og cementslam fjernes mekanisk. Høj fugtighed i beton forringer vedhæftningen. Forvitret maling på metal og træ er uegnet som underlag.

Påføring

Når fugen er rengjort og stenulden monteret, påføres fugemassen med pistol. For dimensionering, se tabellen. Den bedste vedhæftning opnås ved, at fugen fyldes godt uden luftlommer og fugefladernes sider trykkes til ved glitningen, således at materialet får fuld kontakt med fugesiderne.

Pinding

Glit fugen umiddelbart efter påføringer for at sikre fuld kontakt og tæthed mod fugesiderne. Glit fugen med en fugepind dyppet i mild sæbeopløsning. For meget sæbe kan forsinke skinddannelsen på fugen. Vær omhyggelig med at sæbeopløsningen ikke kommer mellem fugesiderne og fugemassen.

Efter ca. 40 minutter dannes skind og fugen bliver klæbefri. En fuldstændig hærdning opnås efter 2-10 dage afhængig af fugens tykkelse. Luftfugtighed RF og temperatur påvirker hærdningen.

Rengøring

Overskydende fugemasse ved siden af fugen og på redskaber fjernes inden den hærder. Tørret fugemasse fjernes mekanisk.

Overmaling

Overmaling anbefales ikke, da maling kan understøtte eventuel brand.

Vedligeholdelse

Hvis fugefladen er beskadiget men vedhæftningen er god, kan man skære den skadede fuge væk og påføre ny fuge. Hvis vedhæftningen er påvirket, fjernes fugemassen helt. Rengør og forbered fugen i henhold til instruktionerne under punktet Forbehandling af fugeflader.

En brandklassificeret fugemasse til brandfugekonstruktioner som skal opfylde brandkrav med hensyn til brandsikkerhed i tilslutnings- og bevægelsesfuger samt til gas-og røgtætning.

Materiale Maks. fugedybde (mm) Min. Fugedybde (mm) Tykkelse fugemasse (mm) Brandteknisk klasse 
Isoleret stålprofil  - letbeton/beton  20  65  2 x 10  EI 30/ E60 
Stål - letbeton/beton  15  40  2 x 10  E 15 
Letbeton/beton  - letbeton/beton  20  75  2 x 10  EI 90/ E 120 
Gips - letbeton/beton  20  120  2 x 10  EI 120 
Træ - letbeton/beton  20  70  2 x 10  EI60/ E 90 
Gips - træ  20 95  2 x 10  EI 90 
Træ - træ  20  70  2 x 10  EI 90 
Træ - træ  20  120  2 x 10  EI 120 
CONLIT Brandsikring er et system, der baserer sig på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at benytte de gode ROCKWOOL isoleringsegenskaber, samt høje smeltepunkt.
Læs mere