Brandbeskyttelse - Huldæk - Klæbet system

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse

Betonhuldæk opgraderes til bygningsdel klasse R120( BS120) med 30 mm CONLIT 150 opklæbet.
Til monteringen anvendes CONLIT Betonklæber. Løsningen er brandtestet på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, og det er eftervist, at krav til bæreevne opfyldes i op til 120 minutter.

Certificering

  • Ulden er ubrændbar i henhold til ISO 1182
  • CE godkendt, klasse A1

Tekniske specifikationer

Fladevægt ca. 6,5 kg/m2 inkl. klæber
Isoleringsevne lambda 0,037 W/mK, temperaturafhængig
Specifik varme 0,8 kJ/kg·K
Z-værdi 0,14 kg/m·s·GPa
Fugtabsorption 0,004 vol% v. 90% RF

CONLIT Betonklæber:
Forbrug: ca. 2,0 kg tørpulver pr. m2
Arbejdstemperatur; +5°C - +30°C
Densitet: oprørt ca. 1,35 kg/l, cement-baseret
Anvendelsestid: ca. 5 timer v. 20°C
Klassificering: DS/EN 12004, C2 FTE
Lagring: min. 12 måneder i uåbnet emballage

 

Materiale/sortiment
Tykkelse:
30 mm
Type: 150 (uden vlies), 150 P (med hvid vlies)

Krav til montering

  • Den overflade, som CONLIT 150 pladen skal klæbes på, skal være fri for støv og snavs og evt. rester af formolie (slipmiddel) skal være nedbrudt / forsæbet.
  • Oprøring af CONLIT Betonklæber foretages med ca. 0,4 - 0,5 liter rent vand pr. kg pulver, svarende til 8-10 liter pr. 20 kg’s pose.
  • Efter oprøringen henstår den klumpfrie masse i ca. 5 minutter, og derefter oprøres kort inden brug.
  • Til oprøring af CONLIT Betonklæber benyttes røremaskine, tvangsblander eller tilsvarende.
  • Til skæring af 30 mm CONLIT 150 plader bruges sav eller kniv. Til påføring af CONLIT Betonklæber benyttes tandspartel, som på den ene side er glat, og som på den anden side har tænder 8 x 8 mm.
  • Hvis der er højdeforskelle mellem to betonelementer (se illustration s. 43), skæres CONLIT pladen igennem i den pågældende linje, således at fuld klæberkontakt sikres over hele pladearealet. Hvis klæberen har vanskeligt ved at få god kontakt med CONLIT pladen kan det skyldes at klæberen er oprørt for tørt. Tilsæt en smule vand og oprør grundigt igen.
  • Rutinekontrol af klæbningens kvalitet bør ske med jævne mellemrum, efterhånden som arbejdet skrider frem. Den nedtagne CONLIT plade kan opsættes igen efter fornyet opkæmning af den klæbede overflade, evt. med påføring af lidt ekstra CONLIT Klæber.

Arbejdsvejledning

Tilpas omhyggeligt CONLIT pladerne.

Skær efter et lige bræt med kniv, sav eller rundsav.

Fordel CONLIT Betonklæber med spartlens glatte side over hele CONLIT pladens areal. Før spartlen med fast hånd, således CONLIT Betonklæber får effektiv kontakt med CONLIT pladen.

Pres pladen mod betonloftet - en smule ved siden af dens endelige placering - og skub på plads under pres.

Tryk efter over hele pladens overflade, således at kontakt mellem CONLIT Betonklæber og loft bliver effektiv.

CONLIT Brandsikring er et system, der baserer sig på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at benytte de gode ROCKWOOL isoleringsegenskaber, samt høje smeltepunkt.
Læs mere