Brandbeskyttelse af Beton - Huldæk - mekanisk fastgørelse

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse

VBetonhuldæk kan opgraderes til Bygningsdel Klasse R120 (BS120) med 30 mm Conlit 150, mekanisk fastholdt Konstruktionen er brandteknisk afprøvet på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Konstruktionen tilfredsstiller de krav, som angives i Erhvervs- og Boligstyrelsens Eksempelsamling om brandmodstandsevne af bærende bygningsdele i bygninger, hvor gulv i øverste etage er op til 22 m over terræn.

Materiale/sortiment

Tykkelse 30 mm
Typer 150 P (uden vlies), 150 (med hvid vlies)

 

Certificering

  • Ulden er ubrændbar i henhold til ISO 1182

Tekniske specifikationer

4,5 kg/m2
Isoleringsevne lambda 0,037 W/mK
Reaktion på brand CE godkendt, klasse A1
Specifik varme 0,8 kJ/kg·K
Z-værdi 0,14 kg/m·s·GPa
Fugtabsorption 0,004 vol% v. 90% RF

Krav til montering

  • Det anbefales, at der bores med et 5 mm HS bor i en boremaskine med støvsugeranordning.
  • Expandet Fjederstålsøm og skive bores 35 mm mm ind i betonen og fastholdes. Ca. 6 Expandet Fjederstålsøm pr. plade.

Arbejdsvejledning

Hold CONLIT pladen op mod loftet og bor direkte gennem pladen og op i betonen.

Bor gennem spændeskriven, så den sætter et tydeligt mærke i CONLIT pladen.

Slp en 5 x 50/30 mm fjederstålsøm op gennem plade og beton.

Husk altid at sætte pladerne forskudt.

CONLIT Brandsikring er et system, der baserer sig på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at benytte de gode ROCKWOOL isoleringsegenskaber, samt høje smeltepunkt.
Læs mere