Gode råd om at arbejde med mineraluld

ROCKWOOL koncernen er medlem af EURIMA (European Insulation Manufactures Association). I den forbindelse er der en række sikkerhedsregler, som skal overholdes, når der arbejdes med mineraluld.

Ved installation af isolering i uventilerede rum skal der anvendes ansigtsmaske til engangsbrug. Tildæk udsat hud ved håndtering af produktet. Bær beskyttelsesbriller ved arbejde med produktet over hovedhøjde. Bortskaf affald i overensstemmelse med lokale regler. Rengør arbejdsområdet med støvsuger. Hvis der opstår kløe, kan det afhjælpes ved skylning i koldt vand før vask.

Nedenstående pictogrammer beskriver ligeledes de enkelte sikkerhedsregler, når der arbejdes med mineraluld. 

Tildæk udsat hud. Bær ansigtsmaske til engangsbrug ved arbejde i uventilerede rum.

Skyl i koldt vand før vask.

Rengør området med støvsuger.

Udluft arbejdsområdet, hvis det er muligt.

Affald skal bortskaffes i følge lokale regler.

Bær briller ved arbejde over hovedhøjde.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.