144 results for "Konstruktioner"
Konstruktioner

Find information og læs mere om vores isoleringsprodukter.

ROCKWOOL
Bygningsisolering

ROCKWOOL leverer løsninger til nybyggeri og renovering inden for alle typer konstruktioner.

ROCKWOOL
BIM Solution Finder

ROCKWOOL
Energibesparelser

Spar energi og penge. Beregn din besparelse ved at efterisolere forskellige konstruktioner i dit hus.

ROCKWOOL
Optimal brandbeskyttelse

ROCKWOOL stenuldsprodukter har naturlige brandegenskaber, som giver optimal brandbeskyttelse af konstruktioner.

ROCKWOOL
Tag og loft

ROCKWOOL tilbyder løsninger inden for tagisolering og loftisolering for både nye og renoverede tage og lofter.

ROCKWOOL
Energieffektivitet

Gode, sikre konstruktioner med rigtigt valg af isolering giver vedvarende energibesparelse i hele bygningens levetid.

ROCKWOOL
Væg

ROCKWOOL leverer løsninger til nybyggeri og renovering af både tunge og lette ydervægge og skillevægge.

ROCKWOOL
Fugt og isolering

Undgå at varm, fugtig indeluft kondenserer på den indvendige side af ydervæggen.

ROCKWOOL
Flade tage

Find produkter og information til flade tage.

ROCKWOOL