36 results for "Konstruktioner"
Konstruktioner

Få en tæt bygning med ROCKWOOL tætningssystem.

Konstruktioner

Find information og læs mere om vores isoleringsprodukter.

Konstruktioner

Optimal brandbeskyttelse

ROCKWOOL stenuldsprodukter har naturlige brandegenskaber, som giver optimal brandbeskyttelse af konstruktioner.

Energibesparelser

Spar energi og penge. Beregn din besparelse ved at efterisolere forskellige konstruktioner i dit hus.

Energieffektivitet

Gode, sikre konstruktioner med rigtigt valg af isolering giver vedvarende energibesparelse i hele bygningens levetid.

Bygningsisolering

ROCKWOOL leverer løsninger til nybyggeri og renovering inden for alle typer konstruktioner.

Teknisk isolering

ROCKWOOL tilbyder løsninger inden for teknisk isolering af rør, ventilationskanaler, kedler og beholdere.

Brandsikring

I tilfælde af brand, forsinker vores brandsikre isolering spredningen af flammerne.

Gulv

ROCKWOOL isolering tilbyder løsninger til alle konstruktionstyper, herunder terrændæk, etageadskillelser og kælderdæk.