144 results for "Konstruktioner"
Konstruktioner

Find information og læs mere om vores isoleringsprodukter.

Optimal brandbeskyttelse

ROCKWOOL stenuldsprodukter har naturlige brandegenskaber, som giver optimal brandbeskyttelse af konstruktioner.

Bygningsisolering

ROCKWOOL leverer løsninger til nybyggeri og renovering inden for alle typer konstruktioner.

Energibesparelser

Spar energi og penge. Beregn din besparelse ved at efterisolere forskellige konstruktioner i dit hus.

Energieffektivitet

Gode, sikre konstruktioner med rigtigt valg af isolering giver vedvarende energibesparelse i hele bygningens levetid.

BIM Solution Finder

Fugt og isolering

Undgå at varm, fugtig indeluft kondenserer på den indvendige side af ydervæggen.

Ydervægge af træ

Find produkter og information til isolering af ydervægge af træ.

God akustik

Uhørt god akustik med ROCKWOOL isolering.

Generelt om isolering af flade tage

Generel information om isolering af flade tage. Bl.a. information om afvanding, lyd, fugt, brand og fastgørelse mm.