Product pictures, REDAir FLEX LVL Planke, Läkt, Lekt, Rima
Udvendig facadeisolering

REDAir FLEX LVL Planke

REDAir FLEX LVL planke til fastgørelse af REDAir BATTS og underlag for facadebeklædning. Dimensionsstabile med stor trækstyrke og gennemimprægneret mod brand.