Product pictures, Murbatts 32, 34, 37

MURBATTS 37

ROCKWOOL MURBATTS 37 er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Back

Anvendelse

ROCKWOOL MURBATTS 37 anvendes i murede ydervægge, f.eks. teglstensvægge og kombinationsvægge med letbeton eller letklinker bagvægge, skalmurede betonvægge mm.

ROCKWOOL MURBATTS 37 anvendes til varmeisolering af alle bygningskategorier.

ROCKWOOL A/S anbefalede isoleringstykkelser fremgår af Den lille lune.

Back

Tekniske egenskaber & sortiment

Sammenlign
Tekniske egenskaber EN 13162:2012+A1:2015
Varmeledningsevne λD = 37 mW/mK EN 13162
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft) EN 12086
Fugt Kapillarsugning = 0 m  
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Vandabsorption Lang tid, WL(P) ≤ 3 kg/m² EN 12087
Produktcertifikat Certifikat  
Sortiment
Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal pk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle                
  1000 267 75 20 85,44 1823120 203003 24 timer
  1000 267 100 20 64,08 1823121 202924 24 timer
  1000 200 125 20 48 1823122 202852 24 timer
  1000 267 125 20 42,72 1823123 193348 24 timer
  1000 200 150 15 36 1823124 202861 24 timer
  1000 267 150 20 42,72 1823125 202987 24 timer
  1000 267 175 20 32,04 1823126 202998 24 timer
  1000 200 190 15 27 1823127 193366 24 timer
  1000 267 190 20 32,04 1823128 203000 24 timer
  1000 400 190 12 28,8 1823129 193151 24 timer
  1000 267 240 25 26,7 1823132 203005 24 timer
  1000 400 240 15 24 1823133 203012 24 timer

 

Emballering

ROCKWOOL MURBATTS 37 leveres fuldforpakket og komprimeret.

 

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

 

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede og er med i Keymark-ordningen, etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Varmemodstandsevne EN 12667
mm    75 100 125 150 175 190 240
m²K/W 2,03 2,70 3,38 4,05 4,73 5,14 6,49
Tilbage
Varmeledningsevne λD = 37 mW/mK EN 13162
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft) EN 12086
Fugt Kapillarsugning = 0 m  
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Vandabsorption Lang tid, WL(P) ≤ 3 kg/m² EN 12087
Produktcertifikat Certifikat  
Tilbage
Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal pk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle                
  1000 267 75 20 85,44 1823120 203003 24 timer
  1000 267 100 20 64,08 1823121 202924 24 timer
  1000 200 125 20 48 1823122 202852 24 timer
  1000 267 125 20 42,72 1823123 193348 24 timer
  1000 200 150 15 36 1823124 202861 24 timer
  1000 267 150 20 42,72 1823125 202987 24 timer
  1000 267 175 20 32,04 1823126 202998 24 timer
  1000 200 190 15 27 1823127 193366 24 timer
  1000 267 190 20 32,04 1823128 203000 24 timer
  1000 400 190 12 28,8 1823129 193151 24 timer
  1000 267 240 25 26,7 1823132 203005 24 timer
  1000 400 240 15 24 1823133 203012 24 timer

 

Emballering

ROCKWOOL MURBATTS 37 leveres fuldforpakket og komprimeret.

 

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

 

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede og er med i Keymark-ordningen, etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tilbage
mm    75 100 125 150 175 190 240
m²K/W 2,03 2,70 3,38 4,05 4,73 5,14 6,49
Back

Back

Find forhandler

search

Showing
Offices & Factories near you