Product pictures, Murbatts 32, 34, 37

MURBATTS 32

ROCKWOOL MURBATTS 32 er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld.

Back

Anvendelse

ROCKWOOL MURBATTS 32 anvendes i murede ydervægge, f.eks. teglstensvægge og kombinationsvægge med letbeton eller letklinker bagvægge, skalmurede betonvægge mm.

ROCKWOOL MURBATTS 32 anvendes til varmeisolering af alle bygningskategorier.

ROCKWOOL MURBATTS 32 isolerer ca. 14% bedre end ROCKWOOL MURBATTS 37. ROCKWOOL A/S anbefalede isoleringstykkelser fremgår af Den lille lune.

Back

Tekniske egenskaber & sortiment

Sammenlign
Tekniske egenskaber EN 13162:2012+A1:2015
Varmeledningsevne λD = 32 mW/mK EN 13162
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Kapillarsugning = 0 m
EN 12086
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m²

Lang tid, WL(P) ≤ 3 kg/m²
EN 12087,EN 1609
Produktcertifikat Certifikat  
Sortiment
Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal pk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle                
  1000 267 150 20 32,04 1823106 204184 7 dage
  1000 267 175 30 32,04 1823107 204266 7 dage
  1000 200 190 25 30 1823108 204206 7 dage
  1000 267 190 25 26,7 1823109 204254 7 dage

 

Emballering

ROCKWOOL MURBATTS 32 leveres fuldforpakket og ukomprimeret.

 

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

 

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede og er med i Keymark-ordningen, etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Varmemodstandsevne EN 12667
mm      150 175 190
m²K/W 4,69 5,47 5,94
Tilbage
Varmeledningsevne λD = 32 mW/mK EN 13162
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Kapillarsugning = 0 m
EN 12086
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m²

Lang tid, WL(P) ≤ 3 kg/m²
EN 12087,EN 1609
Produktcertifikat Certifikat  
Tilbage
Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal pk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle                
  1000 267 150 20 32,04 1823106 204184 7 dage
  1000 267 175 30 32,04 1823107 204266 7 dage
  1000 200 190 25 30 1823108 204206 7 dage
  1000 267 190 25 26,7 1823109 204254 7 dage

 

Emballering

ROCKWOOL MURBATTS 32 leveres fuldforpakket og ukomprimeret.

 

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

 

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede og er med i Keymark-ordningen, etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tilbage
mm      150 175 190
m²K/W 4,69 5,47 5,94
Back

Back

Find forhandler

search

Showing
Offices & Factories near you