Renoveringsundersøgelse: Danskerne renoverer for pengene – for svenskerne er komfort ligeså vigtigt

Sverige og Danmark er tætte naboer, men alligevel ser vi forskelle afhængigt af, hvilken side af Øresund man kommer fra. Det er ingen undtagelse, når det handler om energirenovering af boligen. Her er der forskel på, hvad der motiverer os skandinaver til at udleve vores renoveringsdrømme.

Construction, Home, House, Renovation

Mange husejere går med drømmen om at give deres bolig en energirigtig overhaling, men hvad der ligger bag beslutningen, afhænger faktisk af, om du kommer fra Danmark eller Sverige. En undersøgelse lavet af A&B Analyse for ROCKWOOL viser nemlig, at boligejere på tværs af sundet motiveres af forskellige fordele fra energirenovering. Her kigger danskerne særligt på den økonomiske besparelse ved en energirenovering, mens svenskerne peger på flere ting, som primære motiver bag at give boligen en energirigtig overhaling. 

Besparelse og komfort topper

Renoveringsmodne huse eller lejligheder med dårlig eller ingen isolering, utætte vinduer eller en ældre varmekilde påvirker både jordens ressourcer og boligejerens indeklima og komfort. Derfor vælger mange i både Danmark og Sverige at energirenovere boligen, og her er der blandt de to lande forskel på, hvorfor valget om energirenoveringen blev taget:

"Vores undersøgelse viste, at både danskere og svenskere motiveres mest af den økonomiske besparelse, som en energirenovering giver. Det giver god mening, at man som boligejer ønsker lidt mere luft i budgettet og råd til andre mere spændende ting end at fyre for gråspurvene. Dog er en markant forskel på de to folkefærd, at svenskerne i næsten ligeså høj grad udfører en energirenovering for at få en bedre komfort i boligen som for den økonomiske besparelse. Desuden tænker svenskerne også mere på værdiforøgelsen af boligen, som en energirenovering giver", siger Søren Nue, Teknisk rådgiver hos ROCKWOOL.

Sådan spiller køn en rolle

Udover at sige noget om, hvad der har motiveret danskere og svenskere til at energirenovere deres bolig inden for de sidste fem år, fortæller undersøgelsen også noget om, hvordan husejernes køn spiller en rolle for, hvorfor valget faldt på en energirenovering. I Danmark er begge køn enige om, at den økonomiske side af renoveringen med en lavere varmeregning er af højest prioritet, og ikke overraskende er der flere kvinder, der peger på den æstetiske forbedring af boligen som primus motor for, at håndværkeren blev hidkaldt. Men anderledes forholder det sig i Sverige:

"I Sverige er motivationen for energirenovering blandt mænd og kvinder faktisk byttet om. Udover at begge køn motiveres af en lavere varmeregning og bedre komfort i boligen, er det faktisk de svenske mænd, der går mest op i den æstetiske forbedring ved renoveringen. Og det er den omvendte rollefordeling, end hvordan det ser ud herhjemme i Danmark", fortæller Søren Nue.

Særligt med energirenoveringstypen hulmursisolering kan man faktisk slå tre fluer med ét smæk og opnå både energibesparelser, øget komfort og en værdiforøgelse af boligen. Beregn her hvordan potentialet for energibesparelse er i din bolig.

Fakta om undersøgelsen:

  • Undersøgelsen er foretaget af A&B Analyse for ROCKWOOL
  • Undersøgelsen er foretaget i et såkaldt Danmarkspanel i perioden 15.3-23.3, hvor 1.115 danskere og 1.018 svenskere over 18 år har deltaget over internettet som et selvudfyldt spøgeskema.
  • Data er vægtet på køn, alder og geografi, så undersøgelsens sammensætning matematisk matcher fordelingen i den pågældende befolkning.

Om os

ROCKWOOL koncernen er verdens førende producent af produkter baseret på stenuld. Vi tilbyder et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til byggesektoren så som isolering, akustiklofter, facadeplader, men leverer også produkter til gartnerier og transportsektoren.