Effektiv byggeløsning sætter tempoet op under byggeri af studieboliger på Nørrebro

27 august 2018

Der er massiv boligmangel i hovedstaden, og det rammer især de unge studerende, der i disse dage starter på drømmestudiet. Boligmanglen stiller krav til byggehastigheden, og derfor blev der valgt præfabrikerede byggeelementer med stenuld, da Nordbro, et boligbyggeri med 700 studieboliger, skulle bygges i hjertet af Nørrebro.

Reference case, Denmark, Nørrebro, Copenhagen, Uptown Nørrebro, Nordbo, Facade, Arkitema Architects

Arkitema Architechts

8.400 studieboliger – så mange studieboliger vil der mangle til de kommende studerende i København og på Roskilde universitet, viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri. Den store efterspørgsel kan også mærkes i byggebranchen, som betyder, at al tidsbesparelse under byggeprocessen bydes velkommen. Og i Nordbro på Nørrebro var det byggesystemer med stenuld, der kunne give gevinsten.

Særlig kombination gav effektiv byggeproces

Til byggeriet af Nordbro er der brugt præfabrikerede modulopbyggede facader fra HSH Hansen a/s, hvori der sidder stenuld fra ROCKWOOL. Og den kombination er særlig ideel, når man ønsker en effektiv byggeproces, fortæller Peter Johansen, konsulent hos ROCKWOOL:

”At benytte modelopbyggede facader med stenuld giver fordele for både bygherre og håndværker. Det skyldes, at denne facadeløsning giver en reduceret byggetid med op til 60 procent, forårsager færre byggegener på pladsen, hvad angår støj og støv, og flytter timer fra byggepladsen til kontrollerede forhold. På den måde opnår man væsentligt kortere byggetid, og får hurtigt lukket byggeriet, så næste step i byggeprocessen kan gå i gang.”

Det er Danica Pension, der står bag det nye byggeri, der skal lette presset på det Københavnske boligmarked. Og udover at bidrage til en effektiv byggeproces, kan pensionsselskabet og de kommende beboere glæde sig over en anden fordel, som stenuld betyder for Nordbro.

Byggerier af højhuse fordrer brandsikre løsninger

Når sidste finish er lavet på Nordbro, kommer bygningen til at bestå af syv punkthuse, der indeholder 11 studieboliger på hver etage og et 29-etages højt tårn med Københavns højeste offentligt tilgængelige udkigssted. Og især byggeriets højde stiller særlige krav til brandsikkerheden i byggeriet:

Højhuse som Nordbo skyder op flere steder i Danmark, og her er det vigtigt, at man tænker brandsikkerhed ind fra dag ét, som der er gjort her. Ved at der sidder brandsikker stenuld i facaderne, bliver de omkringliggende materialer beskyttet i tilfælde af brand, men stenulden bidrager også til at beskytte konstruktionen og begrænse brandens udvikling og spredning, siger Peter Johansen, og fortsætter:

Byggematerialer reagerer forskelligt på høje temperaturer eller brandpåvirkning. Valget af stenuld i Nordbro betyder, at der sidder en isoleringsløsning, der kan modstå temperaturer over 1000 grader, og ikke producerer giftig røg. Og det kan i sidste ende være det, der giver beboerne afgørende ekstra tid til at slippe ud af bygningen, hvis der skulle opstå brand.

Fakta om byggeriet:

  • Byggeriet af Nordbro begyndte i 2016 og forventes afsluttet i efteråret, 2019.
  • Nordbro kommer til at huse 700-800 beboere, som primært bliver studerende. Byggeriet kommer til at bestå af 29.585 m2 samt 6.000 m2 parkering.
  • Nordbros tårn bliver Nørrebros nye vartegn, og vil rage mere end 100 meter op i vejret.
  • Bygherren på projektet er Danica Pension, mens arkitekt på projektet er Arkitema Architects.

Om os

ROCKWOOL koncernen er verdens førende producent af produkter baseret på stenuld. Vi tilbyder et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til byggesektoren så som isolering, akustiklofter, facadeplader, men leverer også produkter til gartnerier og transportsektoren.