Derfor er brandsikkerhed helt afgørende i sygehusbyggeri

17 september 2018

I Region Nordjylland er byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital i fuld gang. Når sidste skrue bliver sat fast i 2020, får de kommende medarbejdere og patienter omkring 170.000 m2 at bevæge sig på. På grund af bygningernes funktion er brandsikkerhed helt afgørende, mener brandeksperten Peter Hofman-Bang, der også peger på isoleringens vigtige rolle heri.

People, Humans, Office, Working, Hospital,

I den nordlige del af Jylland er byggemaskiner, håndværkere og rådgivere i fuld gang med at udforme det, der ender med at blive det nye Universitetshospital i Aalborg. Det nuværende universitetshospital ligger i dag på flere matrikler, men de fleste funktioner vil for fremtiden blive samlet på én, når Nyt Aalborg Universitetshospital slår dørene op i 2020. Og når så mange mennesker vil have deres daglige gang under samme tag, stiller det store krav til brandsikkerheden i bygningen.  

Brandsikkerhed alfa og omega i offentlige bygninger som sygehuse

I valget af byggematerialer har brandsikkerhed været en topprioritet, og derfor blev det en brandsikker stenuldsløsning fra ROCKWOOL, der skal isolere taget på det store byggeri. Og det er et fornuftigt valg, mener brandekspert Peter Hofman-Bang, overingeniør hos SikkerhedsBranchen:

”I byggeriet af et hospital er det helt afgørende, at der er fokus på brandsikkerhed – både i forhold til trygheden og sikkerheden på hospitalet, men også i forhold til driften hvor selv mindre forstyrrelser kan koste liv og velfærd for patienterne. Bygningsreglementet siger meget tydeligt, at brandsikkerheden i en bygning skal opretholdes i hele dens levetid. Med ubrændbar stenuldsisolering, som der er i Nyt Aalborg Universitetshospital, er der høj grad af sikkerhed for, at man ikke kommer til at kompromittere brandsikkerheden ved eksempelvis installationsgennemføringer i brandsektionsadskillende vægge”, siger Peter Hofman-Bang, og tilføjer:

”Med valget af ubrændbar isolering er det desuden nemmere at overholde det nye Bygningsreglements bestemmelser om brandsikkerhed i byggeriet under opførelsen, herunder sikkerheden ved de ofte betydelige oplag af isoleringsmaterialer.”

Andre hospitalsbyggerier bekræfter tendensen

Det er dog ikke kun i hospitalsbyggeriet i Aalborg, at brandsikre byggematerialer er blevet valgt til. Også i andre danske hospitalsbyggerier har man valgt brandsikre stenuldsløsninger fra ROCKWOOL for at beskytte patienter, medarbejdere og bygning i tilfælde af brand. Det tæller eksempelvis Skejby Hospital, Rigshospitalet og Nyt Herlev Hospital, hvor brandsikkerhed har været en topprioritet hos arkitekter og bygherrer. Dette understreges af Matthias Lehr, én af arkitekterne bag Herlev Hospital, hvortil ROCKWOOL har leveret sit brandsikre terrassesystem:

”Med hensyn til tagterrassen på Nyt Herlev Hospital var både Region Hovedstaden som bygherre og vi som arkitekter meget opsat på, at den skulle bygges af brandsikker isoleringsløsning. Det er afgørende på et hospital, hvor rigtig mange patienter og medarbejdere har deres daglige gang. Derfor faldt valget på TOPROCK Terrace System, som både har den hårdhed en tagterrasse kræver og samtidig er brandsikker.”

Så sent som i juni måned opstod der en omfattende brand på Holbæk Hospital, hvor omkring 100 brandmænd måtte trække i arbejdstøjet og slukke den voldsomme brand, der spredte sig over 4000-5000 kvadratmeter. Heldigvis kom ingen til skade, men hospitalet kunne ikke modtage patienter i syv timer. 

Fakta om Nyt Aalborg Universitetshospital

  • Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital på 170.000 m2 (inklusiv serviceby). Hospitalsbyggeriet begyndte i 2013 og forventes færdigt i 2020.
  • Byggeriet af det nye universitetshospital gør det muligt at samle de fleste af de funktioner, som i dag ligger på Aalborg Universitetshospital. Det nye hospital vil rumme 581 senge. 
  • Hospitalet bliver bygget i Aalborg Øst på et område vest for Hadsund Landevej. Se livestreaming fra byggeriet her: http://www.nau.rn.dk/byggeriet-i-billeder/byggepladsen/livestreaming-fra-byggepladsen 
  • Der blev i 2009 afsat 4,1 mia. kr. til byggeriet – i prisniveau anno 2018 svarer det til 4, 857 mia. kr. 

Om ROCKWOOL koncernen 

Hos ROCKWOOL koncernen lægger vi stor vægt på at berige tilværelsen for alle, der oplever vores løsninger. Vores ekspertise danner et solidt grundlag for at håndtere mange af de største udviklinger, man i dag ser inden for bæredygtighed og udvikling. Det gælder blandt andet energiforbrug, støjforurening, brandsikkerhed, vandmangel og oversvømmelser.

Med mere end 11.000 engagerede kolleger i 39 lande er vi verdens førende leverandør af stenuldsløsninger, herunder bygningsisolering, akustiske lofter, udvendige beklædningssystemer, løsninger til plantedyrkning, tekniske fibre til industriel brug samt isolering til procesindustri, marine og offshore.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Peter Hofman-Bang

Overingeniør hos SikkerhedsBranchen

Tlf.: 36 49 40 80

Mail: phb@sikkerhedsbranchen.dk

Om os

ROCKWOOL koncernen er verdens førende producent af produkter baseret på stenuld. Vi tilbyder et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til byggesektoren så som isolering, akustiklofter, facadeplader, men leverer også produkter til gartnerier og transportsektoren.