Sparetip: Sådan får du lav varmeregning og bedre indeklima

De kolde vintermåneder banker på døren, og temperaturen begynder at falde. Vinteren betyder ofte en løbsk varmeregning, som kan sætte økonomien under pres. Både beregninger og cases viser, at en efterisolering af huset kan forbedre livskvaliteten og nedsætte energiforbruget.

Money, savings

En befolkningsundersøgelse lavet af Ingeniørforeningen IDA viser, at 21 % af boligejerne i Danmark investerede i energiforbedringer af huset sidste år. Alligevel har omkring 180.000 danske bygninger et energimærke på E eller dårligere. Familien Møldrup fra Fløng er én af de danske familier, hvis bolig trængte til en energirigtig opgradering.

Renovering med efterisolering gav familie nyt hus
Familien Møldrup bor i et klassisk 1970’er parcelhus, som efterhånden trængte til en opdatering. Derfor valgte familien at få energirenoveret deres hus og få det opdateret til nutidig standard:

Inden energirenoveringen var vores hus koldt, fugtigt og indeklimaet var ikke særlig godt. Vi valgte derfor at få energirenoveret vores hus, da vi ikke ønskede at flytte. Og det er én af de bedste beslutninger, vi har taget længe. Vi føler, at vi har fået et nyt hus med et lækkert indeklima, ingen fugt og et lavere energiforbrug. Vores livskvalitet er simpelthen blevet markant bedre, ” siger Peter Møldrup og fortæller, at de valgte at energirenovere deres hus igennem BetterHome, som udfører energirenoveringer for danske husejere fra rådgivning til sidste skrue er sat i.

Som en del af energirenoveringen fik familien blandt andet efterisoleret væggene, indført gulvarme i hele huset samt installeret ovenlysvinduer. Det er dog ikke alle danske huse, som behøver en fuld energirenovering. Mange husejere kan nedsætte husets energiforbrug markant ved blot at efterisolere hulmuren eller loftet, som, sammen med isolering af rør, er to af de billigste måder at opnå størst besparelse på.

Nedsæt varmeregningen med flere tusind kroner årligt
Et gennemsnitligt, ældre hus kræver typisk fire gange så meget energi til opvarmning sammenlignet med et nybygget hus.  Derfor er efterisolering ofte første skridt til en lavere varmeregning, fordi det er en nem vej til, at husejere kan reducere varmeregningen markant for et overskueligt beløb, som oveni købet tjenes hurtigt hjem igen: 

Hvis man hulmursisolerer et typisk dansk parcelhus, betyder det en investering på knap 17.000 kroner, som allerede er tjent hjem efter knap 2 år takket være den årlige besparelse på varmeregningen på omkring 7.900 kroner, siger Søren Nue, teknisk rådgiver hos ROCKWOOL, og tilføjer: Hulmursisolering er en nem og effektiv måde at energirenovere på, som giver en kontakt besparelse og samtidigt øger husets værdi.

En anden løsning er efterisolering af loft, som ligesom hulmursisolering sikrer en af de største energibesparelser i huset og et væsentligt forbedret indeklima:

Ved loftisolering af en typisk parcelhus på omkring 150 kvm2, som opvarmes med naturgas, vil en efterisolering af loftet give en besparelse på 3.000 kroner om året. Investeringen vil være tjent hjem igen efter omkring 4,5 år. Det er et par år mere end ved en hulmursisolering, men efterisolering af loftet betyder også et reduceret co2-udslip, hvilket også er værd at have med i overvejelserne”, fortæller Søren Nue.

Beregn din egen besparelse ved efterisolering her.

Få hjælp til en energirenovering her www.betterhome.today

Udregninger:

Eksempel 1: Hulmursisolering

Efterisolering af 110 m² hulmur med 80 mm hulrumsfyld. Huset er opvarmet med naturgas. På under 2 år har isolerings-arbejdet tjent sig selv hjem via besparelsen på varmeregningen.

Isoleringsarbejdet:

 • Der indblæses 80 mm hulrumsfyld i hulrummet.
 • Udgift til isoleringsarbejdet: 16.830 kr.
 • Håndværkerfradrag*: 1.870 kr.
 • Reel udgift i alt: 14.960 kr.

* Beregnet ud fra en montagepris på 5.610 kr.

Besparelse på varmeforbrug på et år:

 • Årlig besparelse på naturgas: 601m3
 • Dagspris på naturgas: 9.80 kr.
 • Årlig besparelse: 7.847 kr.
 • Tilbagebetalingstid: (14.960 kr.: 7.847 kr.) 1,9 år

Efter 1,9 år er der hvert år i hele husets levetid 7.847 kr. ekstra til husstandens forbrug eller opsparing (med den nuværende pris på naturgas).

 

Eksempel 2:
Loftsisolering

Efterisolering af et loft på et parcelhus på 150 m². Huset er opvarmet med naturgas. Der er i forvejen 100 mm isolering på loftet. Efter omkring 4½ år har isoleringsarbejdet tjent sig selv hjem via besparelsen på varmeregningen.

Isoleringsarbejdet

 • Der indblæses 250 mm granulat på loftet.
 • Udgift til efterisoleringen: 18.207 kr.
 • Håndværkerfradrag*: 2.023 kr.
 • Energitilskud**: 2.205 kr.
 • Reel udgift i alt: 13.979 kr.

 * Beregnet ud fra en montagepris på 6.069 kr.

**  Baseret på Energistyrelsens tabel over energitilskud

 Besparelse på varmeforbrug på et år:

 • Årlig besparelse på naturgas: 225 m³
 •  Dagspris på naturgas: 9.80 kr.
 • Årlig besparelse: 3.030 kr.
 • Tilbagebetalingstid: (13.979 kr.: 3.030 kr.) 4,6 år

Efter 4,6 år er der hvert år i hele husets levetid 3.030 kr. ekstra til husstandens forbrug eller opsparing (med den nuværende pris på naturgas).

 


Gode råd til besparelser på varmeregningen
 

Tjek loftsisoleringen
Tjek, om isoleringen på loftet slutter tæt om loftsbjælkerne. Hvis isoleringen ikke slutter tæt, eller er mindre end 250 mm, bør du efterisolere. Nybyggede huse har ca. 450 mm isolering på loftet.

Tjek isoleringen i flade tage
Tjek isoleringen i flade tage og sørg for at efterisolere, hvis der er mindre end 200 mm isolering. Nybyggede huse har ca. 420 mm isolering i taget.

Tjek isoleringen i skunk og ved skråvægge
Tjek skunken for at se, om der er isolering, der skærmer husets varme rum fra taget. Hvis der er mindre end 250 mm isolering, bør du efterisolere. Nybyggede huse har typisk 450 mm isolering i skunk og skråvægge.

Tjek hulmur for isolering
Ældre huse bygget før 1980’erne er enten bygget med meget lidt eller slet ingen hulmursisolering. Energimærkningsrapporten vil vise, om der er hulmursisoleret. Du kan også tjekke ved at bore et hul i en fuge. Hulmursisolering skal udføres af fagfolk – husk at gå efter en håndværker der er en del af byggegarantiordningen.

Tjek for træk
Kulde og træk i hjemmet er tegn på utætheder - kulden kan komme ind af selv små sprækker. Vær særlig opmærksom på træk ved fodpaneler, en åben pejs uden indsats eller en brevsprække/kattelem.

Tjek døre og vinduer
Tjek gerne, om døre og vinduer er utætte. Alle fuger bør gennemgås for utætheder, som lader kulde og fugt sive ind – til skade på huset og pengepungen. Tjek også, om der er utætheder i fugerne mellem mur og vinduer og mellem mur og yderdøre. Tætningslister kan bruges til at tætne omkring eventuelle utætte døre og vinduer. Udskiftning kan også være nødvendig.

 

Om ROCKWOOL koncernen
Hos ROCKWOOL koncernen lægger vi stor vægt på at berige tilværelsen for alle, der oplever vores løsninger. Vores ekspertise danner et solidt grundlag for at håndtere mange af de største udviklinger, man i dag ser inden for bæredygtighed og udvikling. Det gælder blandt andet energiforbrug, støjforurening, brandsikkerhed, vandmangel og oversvømmelser.

Med omkring 10.500 engagerede kolleger i 38 lande er vi verdens førende leverandør af stenuldsløsninger, herunder bygningsisolering, akustiske lofter, udvendige beklædningssystemer, løsninger til plantedyrkning, tekniske fibre til industriel brug samt isolering til procesindustri, marine og offshore.

For yderligere information, kontakt venligst:
ROCKWOOL
E-mail: info@rockwool.dk   

BetterHome
Niels Kåre Bruun
Administrerende direktør
Tlf.: 22202560
E-mail: nkb@betterhome.today

Om os

ROCKWOOL koncernen er verdens førende producent af produkter baseret på stenuld. Vi tilbyder et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til byggesektoren så som isolering, akustiklofter, facadeplader, men leverer også produkter til gartnerier og transportsektoren.