Hver tredje dansker lider under dårligt indeklima

Boligens indeklima har afgørende betydning for, hvordan man trives i sit hjem. Alligevel lever flere tusinde danskere med symptomer på dårligt indeklima. Og det kan have stor betydning for helbredet.

People indoor living room
Playful mother lifting daughter overhead on sofa

Dårligt indeklima kan være en skjult synder, der forværrer livskvaliteten. Og noget tyder på, at mange danskere lider under symptomer for dårligt indeklima. Uoplagthed, hoste, irriterede øjne og hovedpine er de symptomer, som hver tredje dansker er generet af. Det viser en analyse lavet af A&B Analyse for ROCKWOOL.

Ekspert: Dårligt indeklima påvirker helbred og produktivitet
De fleste mennesker opholder sig indenfor 80-90 procent af tiden, heraf cirka 16 timer på en hverdag i boligen. Derfor er vores indeklima i hjemmet yderst vigtigt for vores sundhed og velbefindende, mener professor hos Statens Byggeforsknings Institut ved Aalborg Universitet, Lars Gunnarsen.

At hver tredje dansker lider under dårligt indeklima er ikke overraskende, hvis man spørger Kasper Lynge, som er Udviklingschef for Byggeområdet på Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet:

Tallene forbavser mig slet ikke. Men nu har jeg også arbejdet med emnet i mange år. Indeklimaet er noget, man tager for givet og lærer at leve med, også selvom det påvirker én negativt” siger Kasper Lynge og fortsætter: ”Vi har brug for, at der bliver sat større fokus på indeklimaet fordi det beviseligt påvirker vores komfort, helbred og produktivitet.

En europæisk ekspertgruppe har beregnet, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår i Danmark på grund af indeklimaforureninger, hvilket understreger alvoren i at leve med dårligt indeklima.

Over 30 % af danskerne er usikre på symptomer på dårligt indeklima
Analysen fra ROCKWOOL viser også, at mange danskere er i tvivl om symptomerne på dårligt indeklima.

Resultaterne fra analysen er ikke overraskende, for dårligt indeklima er ofte usynlig med symptomer, man i første omgang ikke tillægger stor betydning. Mere viden om indeklimaets betydning er nødvendigt.” siger Kasper Lynge og henviser til, at man godt selv kan gøre meget for at forbedre indeklimaet. Det kan være alt fra små adfærdsmæssige tiltag som hyppig udluftning til en regulær renovering af boligen, der vil øge livskvaliteten.

Fakta om dårligt indeklima:

  • Dårligt indeklima skyldes ofte en kombination af flere forskellige årsager. De hyppigste årsager er relateret til luftens kvalitet, temperatur og relative fugtighed (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø)
  • Kroppen er følsom over for dårligt indeklima, og reaktionen kan komme til udtryk på forskellige måder fra person til person (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø)
  • De hyppigste problemer på grund af dårligt indeklima er (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø):

Fakta om undersøgelsen:

  • Undersøgelsen er foretaget i et såkaldt Danmarkspanel. Panelet består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte danskere.
  • Indsamlingen er foretaget via nettet som selvudfyldt spørgeskema. I alt deltog 1186 danskere over 18 år.
  • Indsamlingen af data er vægtet på køn, alder og geografi, så stikprøvens sammensætning matcher den fordeling, man finder i hele den danske befolkning.
  • Dataindsamlingen foregik fra 19. januar 2017 til 24. januar 2017
  • Undersøgelsen blev lavet af A&B Analyse

Om ROCKWOOL
ROCKWOOL er verdens førende leverandør af innovative løsninger baseret på ikke-brændbar stenuld, der forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker. Koncernen beskæftiger over 10.000 medarbejdere i mere end 35 lande og har sit hovedsæde i Hedehusene lidt uden for København. Selskabet er noteret på fondsbørsen NASDAQ Copenhagen. Læs mere på www.rockwool.dk  

For yderligere information, kontakt venligst:
info@rockwool.dk

Om os

ROCKWOOL koncernen er verdens førende producent af produkter baseret på stenuld. Vi tilbyder et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til byggesektoren så som isolering, akustiklofter, facadeplader, men leverer også produkter til gartnerier og transportsektoren.