Attest på det udførte arbejde og stikprøvekontrol giver husejere tryghed

I over 80 år har ROCKWOOL leveret isoleringsløsninger med fokus på kvalitet. Men kvalitetsprodukter alene gør det ikke. En lige så væsentlig del af en god isoleringsløsning er kvaliteten af det udførte håndværk.

Family, home, indoor, child, man, woman

Hvad indebærer det at være en ROCKWOOL Indblæsningspartner?

ROCKWOOL har en række indblæsningspartnere tilknyttet, og de sikrer et isoleringsprojekt med høj kvalitet, idet certificerede isoleringsprodukter kombineres med den bedste faglige udførelse.

Det betyder, at investeringen i isolering giver de bedste forudsætninger for energibesparelse og komfort.

ROCKWOOL Indblæsningspartnere er en særlig kvalificeret håndværksvirksomhed, der forpligter sig til at opfylde en række kvalitetskrav, der giver husejere sikkerhed for en god isoleringsløsning.

ROCKWOOL indblæsningspartnere er oplært af ROCKWOOL, som kontrollerer indblæsernes arbejde løbende. Og hvis der alligevel skulle ske fejl, bliver det udbedret, og ROCKWOOL øger kontrolfrekvensen af den pågældende indblæser. Bliver kvaliteten generelt dårlig, mister samarbejdspartneren sin ROCKWOOL Indblæsningspartner titel.Også vores produkter er underlagt kontrol. De overvåges løbende af Dancert og testes på uvildige akkrediterede laboratorier hos Teknologisk Institut og Brandteknisk Institut. Sidstnævnte tjekker, at vores produkter lever op til de højeste brandklasser.

Endelig udsteder en ROCKWOOL Indblæsningspartner en attest på det udførte isoleringsarbejde. Attesten er husejerens garanti for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med vores retningslinjer.

Totalt set er det din sikkerhed for at få de størst mulige energibesparelser, når du isolerer.


En ROCKWOOL indblæsningspartner opfylder disse krav:

  • Følger sagskendelser fra ”Byggeriets Ankenævn”.
  • Overholder dansk arbejdsmarkedslovgivning og dansk overenskomst.
  • Er underlagt stikprøvekontrol af de udførte isoleringsopgaver.
  • Udsteder attest på udførte isoleringsopgaver til private forbrugere, som kan tjene som dokumentation sammen med boligens øvrige papirer.

Om os

ROCKWOOL koncernen er verdens førende producent af produkter baseret på stenuld. Vi tilbyder et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til byggesektoren så som isolering, akustiklofter, facadeplader, men leverer også produkter til gartnerier og transportsektoren.