Sådan undgår du en løbsk varmeregning i vintermånederne

Efteråret har for længst fået sit tag i det danske vejr, og der er en endnu koldere og vådere tid i vente. Udgifterne til opvarmning er på det højeste nogensinde, og tendensen er fortsat stigende. Heldigvis kan man isolere sig til en lavere varmeregning.

Radiator, energy savings

Et gennemsnitligt ældre, dansk hus kræver typisk fire gange så meget energi til opvarmning sammenlignet med et nybygget hus, som er velisoleret. I de kolde vintermåneder kan det betyde en skyhøj varmeregning til mange danske husejere. Heldigvis kan man ved hjælp af to isoleringsmetoder med kort tilbagebetalingstid både spare penge og skåne miljøet samtidigt.

Hulmursisolering mod kolde vægge er hurtigt tjent hjem
Efterisolering er typisk første skridt i energirenovering af ældre huse, og det er her, at mange husejere kan hente de første lavt hængende frugter til at reducere varmeregningen for et overskueligt beløb.

Forskning viser, at der er potentiale for at spare over en tredjedel af varmeforbruget i eksisterende boliger i Danmark ved at udskifte vinduer og efterisolere dårligt isolerede ydervægge, gulve og tage. Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut svarer denne potentielle besparelse i varmeforbruget til afbrænding af 830 millioner liter fyringsolie.

”Hvis man hulmursisolerer et typisk dansk parcelhus, betyder det en investering på ca. 15.000 kroner, som er hentet hjem allerede efter knap tre år takket være den årlige besparelse på varmeregningen på omkring 5.400 kroner” fortæller Marina Mazin, civilingeniør og ansvarlig for byggeteknisk afdeling hos ROCKWOOL A/S.

Hulmursisolering er en nem og effektiv måde at energirenovere på, som giver kontant besparelse og samtidigt øger husets værdi.

Loftisolering til gavn for pengepungen og klimaet
En anden isoleringsmetode, som både sparer penge på varmeregningen og skåner miljøet, er efterisolering af loftet. Efterisolering af loftet sikrer ligesom hulmursisolering en af de største energibesparelser og et væsentligt forbedret indeklima.

”Ved loftisolering af et typisk parcelhus på omkring 150 kvm2, der opvarmes med naturgas, vil en efterisolering give en besparelse på et par tusinde kroner årligt. Isoleringsarbejdet vil være tjent hjem efter knap 7 år, hvilket selvfølgelig er et par år mere end ved en hulmursisolering. Men en efterisolering af loftet betyder også et reduceret CO2-udslip, hvilket er værd at have med i overvejelserne” afslutter Marina Mazin.

Udover den økonomiske gevinst har isolering en række andre fordele, som kommer husejerne til gode. Mindre træk, varmere overflader og reduceret støj takket være lydreducerende isolering øger komforten og skaber et bedre indeklima.

Beregn din egen besparelse ved efterisolering.

Få hjælp til en energirenovering på www.betterhome.today

Gode råd til besparelser på varmeregningen

Tjek loftsisoleringen
Tjek, om isoleringen på loftet slutter tæt om loftsbjælkerne. Hvis isoleringen ikke slutter tæt, eller er mindre end 250 mm, bør du efterisolere. Nybyggede huse har ca. 450 mm isolering på loftet.

Tjek isoleringen i flade tage
Tjek isoleringen i flade tage og sørg for at efterisolere, hvis der er mindre end 200 mm isolering. Nybyggede huse har ca. 420 mm isolering i taget.

Tjek isoleringen i skunk og ved skråvægge
Tjek skunken for at se, om der er isolering, der skærmer husets varme rum fra taget. Hvis der er mindre end 250 mm isolering, bør du efterisolere. Nybyggede huse har typisk 450 mm isolering i skunk og skråvægge.

Tjek hulmur for isolering
Ældre huse bygget før 1980’erne er enten bygget med meget lidt eller slet ingen hulmursisolering. Energimærkningsrapporten vil vise, om der er hulmursisoleret. Du kan også tjekke ved at bore et hul i en fuge. Hulmursisolering skal udføres af fagfolk – husk at gå efter en håndværker der er en del af byggegarantiordningen.

Tjek for træk
Kulde og træk i hjemmet er tegn på utætheder - kulden kan komme ind af selv små sprækker. Vær særlig opmærksom på træk ved fodpaneler, en åben pejs uden indsats eller en brevsprække/kattelem.

Tjek døre og vinduer
Tjek gerne, om døre og vinduer er utætte. Alle fuger bør gennemgås for utætheder, som lader kulde og fugt sive ind – til skade på huset og pengepungen. Tjek også, om der er utætheder i fugerne mellem mur og vinduer og mellem mur og yderdøre. Tætningslister kan bruges til at tætne omkring eventuelle utætte døre og vinduer. Udskiftning kan også være nødvendig.

 

Udregninger

Eksempel 1: Hulmursisolering
Efterisolering af 110 m² hulmur med 80 mm hulrumsfyld. Huset er opvarmet med naturgas. På under 2 år har isoleringsarbejdet tjent sig selv hjem via besparelsen på varmeregningen.

Isoleringsarbejdet:

 • Der indblæses 80 mm hulrumsfyld i hulrummet.
 • Udgift til isoleringsarbejdet: 16.500 kr.
 • Håndværkerfradrag*: 1.833 kr.
 • Energitilskud**: 3.548 kr.
 • Reel udgift i alt: 11.119 kr.

* Beregnet ud fra en montagepris på 5.500 kr.
** Baseret på Energistyrelsens tabel over energitilskud.

Besparelse på varmeforbrug på et år:

 • Årlig besparelse på naturgas: 689 m³.
 • Dagspris på naturgas: 8,90 kr.
 • Årlig besparelse: 6.135 kr.
 • Tilbagebetalingstid: (11.119 kr.: 6.135 kr.) 1,8 år.

Efter 1,8 år er der hvert år i hele husets levetid 6.135 kr. ekstra til husstandens forbrug eller opsparing (med den nuværende pris på naturgas)

Eksempel 2: Loftisolering
Efterisolering af et loft på et parcelhus på 150 m². Huset er opvarmet med naturgas. Der er i forvejen 100 mm isolering på loftet. Efter knap 6 ½ år har isoleringsarbejdet tjent sig selv hjem via besparelsen på varmeregningen.

Isoleringsarbejdet:

 • Der indblæses 250 mm granulat på loftet.
 • Udgift til efterisoleringen: 17.850 kr.
 • Håndværkerfradrag*: 1.983kr.
 • Energitilskud**: 1.985 kr.
 • Reel udgift i alt: 13.882 kr.

* Beregnet ud fra en montagepris på 5.950 kr.
** Baseret på Energistyrelsens tabel over energitilskud.

Besparelse på varmeforbrug på et år:

 • Årlig besparelse på naturgas: 231 m³.
 • Dagspris på naturgas: 8,90 kr.
 • Årlig besparelse: 2.053 kr.
 • Tilbagebetalingstid: (13.882 kr.: 2.053 kr.) 6,8 år

Efter 6,8 år er der hvert år i hele husets levetid 2.053 kr. ekstra til husstandens forbrug eller opsparing (med den nuværende pris på naturgas).

Om os

ROCKWOOL koncernen er verdens førende producent af produkter baseret på stenuld. Vi tilbyder et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til byggesektoren så som isolering, akustiklofter, facadeplader, men leverer også produkter til gartnerier og transportsektoren.