ROCKWOOL sikrer det gode naboskab i Ørestaden

Besøgende kan se frem til store musikoplevelser, når Københavns nye superarena i Ørestaden, Royal Arena, står færdig i starten af 2017. Det stiller store krav til lydisoleringen, hvis musikken samtidig ikke skal være til gene for naboerne. Derfor er valget faldet på ROCKWOOL Tagisolering til tagkonstruktionen, som skal sikre nabofreden.

Royal Arena

For more information see: Permissions

Multiarenaer, der skal huse støjende arrangementer, kan skabe en vis modstand hos naboerne, som frygter for nattesøvnen. Samtidig kan støjgener have en negativ indvirkning på menneskers livskvalitet. Naboerne til Københavns nye superarena kan dog være helt rolige; Royal Arena lydisoleres med ROCKWOOL HARDROCK, som sikrer naboernes nattesøvn, og minimerer lydgenerne for omgivelserne.

Grundig test af isoleringsmateriale afgjorde valget

I begyndelsen af byggeriet havde entreprenørfirmaet GVL Entreprise, som er fagentreprenør på byggeriet, flere forskellige isoleringsleverandører og produkter i spil. De forskellige løsninger skulle igennem en lang række testforsøg, foretaget af Danmarks Tekniske Universitet, før entreprenørfirmaet i samarbejde med bygherren og dennes rådgivere kunne beslutte hvilke produkter, der var mest hensigtsmæssige at benytte til at isolere det 12.200 m2 store tagområde. Entrepriseleder Brian Nielsen fra GVL Entreprise fortæller, at flere hensyn skulle tages i betragtning i valget af lydisolering til taget på bygningen.

”Produktet til taget skulle indeholde flere egenskaber end kun isolering. Især var vi meget opmærksomme på at vælge en løsning, som kunne garantere minimale lydgener for omgivelserne, da antallet af beboere i Ørestaden er stigende. ROCKWOOL A/S kunne levere den løsning, der var mest attraktiv, og som levede op til de lydkrav, bygherren havde”.

Lydabsorberende egenskab efterspørges

”Generelt på markedet er der stor efterspørgsel efter den lydabsorberende egenskab, som vores isolering besidder. Det er noget, som kunderne går op i, når der skal vælges isoleringsprodukt. På Royal Arena er der lagt fem lag ROCKWOOL HARDROCK Tagisolering med i alt 470 mm i to densiteter, som både minimerer støjgenerne uden for arenaen, og som skaber et godt lydmiljø inde i selve arenaen” – fortæller Morten Schalck, District Manager hos ROCKWOOL A/S.

I Super Arenaen spilles der max 109 dB, og det overholder Bygningsreglementets krav til max 50 dB i nærmeste boliger.

Fakta

  • Royal Arena kommer til at stå færdig i andet halvår af 2016, og forventes at åbne i første kvartal af 2017.
  • Royal Arena er Københavns nye arena, som skal rumme både nationale og internationale musik-, kultur- og sportsarrangementer.
  • Arenaen får plads til op til 15.000 siddende og stående tilskuere til de forskellige arrangenter.
  • Bygningen har en størrelse på op til 35.000 m2 med store foyer-arealer, plads til caféer og restauranter, og er designet ud fra et skandinavisk designudtryk.
  • Tagkonstruktionen på bygningen er isoleret med fem lag ROCKWOOL HardRock Tagisolering med i alt 470 mm i to densiteter.
  • Læs mere om HARDROCK ENERGY SYSTEMTAG
  • For yderligere information om projektet læs mere på http://www.arenacphx.dk

Om ROCKWOOL koncernen

ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative løsninger baseret på ikke-brændbar stenuld, der forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker. Koncernen beskæftiger over 10.000 medarbejdere i mere end 35 lande og har sit hovedsæde i Hedehusene lidt uden for København. I 2015 havde koncernen en omsætning på EUR 2.208 mio. Selskabet er noteret på fondsbørsen NASDAQ Copenhagen. Læs mere på www.rockwool.com.

For yderligere information, kontakt venligst:

info@rockwool.dk

Om os

ROCKWOOL koncernen er verdens førende producent af produkter baseret på stenuld. Vi tilbyder et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til byggesektoren så som isolering, akustiklofter, facadeplader, men leverer også produkter til gartnerier og transportsektoren.