Ydervæg af beton

Bagmuren er afgørende for, om ydervæggen defineres som tung eller let. Tunge ydervægge med isoleringsmateriale kan være opbygget således:

 • Teglsten i formur og beton i bagmur.
 • Teglsten i formur og letbeton i bagmur.
 • Beton i formur og beton i bagmur (betonelementvægge).
 • REDAir System med letbeton i bagmur.
 • REDAir System med beton i bagmur.

Traditionel tung ydervæg og REDAir System med tung bagmur

Tunge ydervægge, som hule mure består af uorganiske materialer, hvorfor anbringelse af dampspærre på isoleringens varme side er unødvendig. Bagmuren skal give den fornødne lufttæthed. Derfor skal fugerne i murede vægge være fyldte, og ved betonelementvægge skal elementsamlinger være tætte. Ved større hulrum end isoleringstykkelsen skal isoleringen fastholdes mod bagmur. På den måde sikres det at isoleringen ikke kæntre og danner en uhensigtsmæssig kuldebro.

Traditionel tung ydervæg

 • Indtrængen af slagregn standses i formuren.
 • Fugt fjernes ved kapillarsugning.
 • ROCKWOOL MURBATTS 37/ MURBATTS 34 er vandafvisende.

Egenskab ved ROCKWOOL stenuld 

Der vil kunne forekomme kondensdannelser på skillefladen mellem formur og ROCKWOOL stenuld. Dette er uden betydning, da formuren vil kunne opsuge fugten og ved kapillarsugning transportere denne til ydersiden, hvorfra fugten vil fordampe. ROCKWOOL stenuld er vandafvisende.

REDAir FLEX System med tung bagmur

 • Tung bagvæg
 • REDAir BATTS
 • REDAir FLEX eller REDAir MULTI
 • Udvendig beklædning

Isolering af fuger

Kalfatringsfuger (tætnede fuger) ved vinduer, døre, murremme og lignende skal have følgende funktioner:

Regntæt

Vand må ikke ophobes bag regnskærmen. Derfor skal fugen være af et diffusionsåbent materiale, som fugebånd, lister og lign.

Varmeisolerende

Brug ROCKWOOL Fugestrimmel, der er vandafvisende og nem at stoppe ind med spartel eller tynd træfiberplade.

Lufttæt

For at undgå træk og diffusion af fugt indefra og ud, skal den indvendige fuge være tæt med f.eks. plastisk eller elastisk fugemasse.

Isolering af fugebånd

 1. Fugebånd
 2. ROCKWOOL Fugestrimmel
 3. Ramme
 4. Karm
 5. Fugemasse
 6. Murværk

Isolering af fuge-træliste

 1. Træliste
 2. ROCKWOOL Fugestrimmel
 3. Ramme
 4. Karm
 5. Fugemasse

Opmuringsteknik

Fugtisolerende asfaltpap, som forhindrer opsugning af grundfugt, anbringes på fundamentet. Yderligere skal der anbringes en asfaltpap under formurens bund. Denne pap bøjes op/ind på bagmuren.

Hulmuren isoleres samtidig med opførelsen. Som isolering anvendes ROCKWOOL MURBATTS 37/MURBATTS 34. For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at overskydende mørtel fjernes, og mørtelpølser undgås. Isoleringen skal anbringes så den slutter tæt til den tidligere anbragte isolering både i vandrette og lodrette samlinger.

På denne måde opnås en tæt og effektiv isolering af tunge ydervægge. Pappen bør min gå 3 skifter/ 200 mm op af bagmuren.

Placering af asfaltpap

 • Første paplag placeres
 • Bagmurselement placeres
 • Fugtstandsende pap anbringes
 • Første skifte formur opmures
 • MURBATTS anbringes

Murbindere

Antallet af murbindere bør fastlægges ved dimensionering. Som udgangspunkt anvendes 4 murbindere pr. m², dette er dog ikke gældende ved hjørner.

Beregningen udføres jf. Eurocode 6, murværkskonstruktioner.

Muråbninger

Over muråbninger anbringes asfaltpap eller TB-render.

Asfaltpappet skal gå forbi muråbningen med mindst 150 mm på hver side.

TB-render indmures på bagsiden af facademuren efter producentens anvisninger. 

 

Placering af asfaltpap, lodret snit

 1. ROCKWOOL MURBATTS 37/ MURBATTS 34

Kuldeisolering af murfalse

Fast forbindelse mellem for- og bagmur danner kuldebroer og bør derfor undgås. Udmuringsprocenten er den procentdel af den samlede vægflade (÷ vinduer og døre), hvor isoleringstykkelsen er reduceret mellem for- og bagmur.

Er det af statiske årsager nødvendigt med udmuring skal disse afbrydes med en kuldebroisolering.

Eksempel 0% på udmuring, Vandret snit

 1. ROCKWOOL MURBATTS 37/ MURBATTS 34

Kuldebrosisolering, Vandret snit

 1. ROCKWOOL MURBATTS 37/ MURBATTS 34

Ydervæg: Tung konstruktion - Skalmuret letbeton

Vær opmærksom på:

 • Udlægges ROCKWOOL isolering i flere lag anvendes forskudte samlinger.
 • Undgå mørtelpølser.
 • Det kan være nødvendigt at udkradse studsfuger til dræning pga. slagregn.
U-værdier (W/m2K)Isoleringstykkelse i mmHulmur i mm
Konstruktion: 
hulmur i tegl
MURBATTS 
 λ37λ34λ32 
0,25    
0,23125  348
0,21 125 348
0,20  125348
0,16190  408
0,15 190 408
0,14  190408
0,12 240 458
0,11150+150  518
0,10 150+150 518

 

Klasse 2018: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Klasse 2020: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Sommerhuse: BR18 krav til minimumstykkelse
+ Tilbygninger (5°<T<15°C): BR18 krav til minimumstykkelse
 Tilbygninger (T ≥15°C): BR18 krav til minimumstykkelse

Ydervæg: REDAir System på tung bagvæg

Vær opmærksom på:

 • Om den udvendige beklædning skal ventileres.
 • Vægten af facadebeklædningen må ikke overstige 50 kg/m2.
 • Følg udførelsesvejledningen for REDAir systemet nøje.
U-værdier (W/m2K)Isoleringstykkelse i mm
Konstruktion: 
100 mm gasbeton
Produkt:
REDAir BATTS
0,21150
0,16200
0,13250
0,11300
0,10350

I overstående beregning er U-værdierne korrigeret for kuldebroer ved skruerne. Der er korrigeret for 2 skruer pr. m2.

Klasse 2018: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Klasse 2020: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri

Sommerhuse: BR18 krav til minimumstykkelse 

+ Tilbygninger (5°<T<15°C): BR18 krav til minimumstykkelse

 Tilbygninger (T ≥15°C): BR18 krav til minimumstykkelse
ROCKWOOL isolering afviser vand, men tillader vanddamp at passere igennem, hvilket er med til at forebygge kondens, som kan forårsage råd og svamp i hulmure.

Efterisolering af ydervæg

Ydervægge udvendig med reglar og SUPER VENTI-BATTS

Gå direkte til side 14 i brochuren "ROCKWOOL - GUIDE - efterisolering"

Ydervæg udvendig med traditionel krydsisolering og SUPER VENTI-BATTS 

Gå direkte til side 15 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Produkter

Ydervæg af beton

FLEXIBATTS 37
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Skunkrum, Bygningsisolering, Spidsloft, Åsekonstruktion, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af beton, Ydervægge, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, Tung etageadskillelse, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 37

Gå til produkt
FLEXIBATTS 34
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Ydervægge af træ, Ydervægge, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 34

Gå til produkt
MURBATTS 37
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Ydervægge af mursten, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Bygningsisolering

MURBATTS 37

Gå til produkt
MURBATTS 34
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Ydervægge af mursten, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Bygningsisolering

MURBATTS 34

Gå til produkt
Vintermåtte
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Bygningsisolering

Vintermåtte

Gå til produkt
Granulate Basic
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Bygningsisolering

Granulate Basic

Gå til produkt
BETONELEMENTBATTS 34
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, CE, Certificates, Lambda 34, Bygningsisolering, Genanvendelse, Brandklasse A2

BETONELEMENTBATTS 34

Gå til produkt
FLEXIBATTS 32
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Bygningsisolering, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 32, Genanvendelse, Ydervægge af mursten, Ydervægge, Ydervægge af træ, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål

FLEXIBATTS 32

Gå til produkt
Hent flere