Selv helt små ændringer i bygningsdesignet kræver at energiberegningerne laves om, og dette kan være ret tidskrævende på traditionelle konstruktioner. Et kuldebrosfrit system som Rockzero kan spare os en masse tid på endeløse beregninger. Det giver os også en stor grad af designfrihed, og gode forudsætninger for at forudsige den totale energiperformance!

Morten Bindslev

Teknisk Rådgiver, HVAC hos Dansk Energi Management & Esbensen. Energy, Management & Esbensen