REDAir MULTI System

REDAir MULTI er et enkelt og hurtigt uorganisk stålskinnesystem til facaden.

Om REDAir MULTI systemet

REDAir MULTI er et uorganisk ventileret stålskinnesystem til montage af facadeplader.

Systemet har mange fordele uanset om du er entreprenør, bygningsejer eller arkitekt. REDAir MULTI sparer tid. Systemet er hurtigt at montere, og gør det nemt at facadeisolere alle typer af bygninger. 

REDAir MULTI har indbygget mulighed for opretning, der giver en flot og lige facade og gør det til et oplagt valg ved efterisolering af eksisterende byggeri. 

Hvor kan REDAir MULTI anvendes?

Systemet kan bruges både til nybyggeri og renovering, og har ingen begrænsninger i forhold til, hvor højt man må bygge.

Fordele med REDAir MULTI

  • Kan anvendes både til nybyggeri og renovering
  • Passer til de fleste bygningstyper
  • Passer til de fleste typer bagvægge
  • Kan anvendes ved alle bygningshøjder
  • Nem tilpasning sikrer høj designfrihed
  • Vælg frit mellem stort set alle typer facadebeklædninger
  • op til 50 kg/m2
  • Opfylder alle bygningsreglementets krav til brand, lyd og varmeisolering

Hvordan virker REDAir MULTI

REDAir MULTI er et selvstændigt element, men kan med fordel kombineres med REDAir FLEX. REDAir MULTI et 100 % uorganisk facadesystem, bestående af galvaniserede stålprofiler, pulverlakerede aluminiumsbeslag og T-formede aluminiumprofiler.

Install guides

REDAir MULTI system

REDAir MULTI Systemfordele

Systemfordele

For entreprenøren, bygningsejeren og arkitekten: Fordelene er mange – og de er lette at få øje på for alle involverede parter.

For entreprenøren

For den udførende er det vigtigt at kunne konkurrere på pris og tid på entreprisen. Her giver REDAir MULTI klare fordele med en kosteffektiv montagetid. Den er med til at sikre større indtjening og minimere risikoen for fejl og mangler i byggeriet.

Den enkle montagemetode muliggør en mere rationel og nem arbejdsproces, der kan være med til at sikre en akkordmæssig fordel. Systemet er uorganisk med en indbygget mulighed for opretning, hvilket gør det nemt at gå til. Det kræver ikke en specialuddannelse i montage eller specialværktøj. En håndsav og en skuemaskine  er i princippet nok.

For arkitekten

For arkitekten giver  REDAir MULTI frihed til at designe det arkitektoniske udtryk af bygningens facade. Dette sker, uden at skulle  bekymre sig om kvaliteten af de bagvedliggende konstruktioner eller tænke på begrænsninger i højden.

Med REDAir MULTI undgår man at gå på kompromis med brandsikkerheden, og med energi- og vedligeholdelseskrav i byggeriets levetid.

Systemet er gennemtænkt, nemt at tilpasse alle slags bygninger og kræver ikke specielle og komplekse detailløsninger. Detaljer og beskrivelser er tilgængelige for at du, som arkitekt, let kan indarbejde løsningen i dit udbudsmateriale.

For bygningsejer og bruger

For bygherre og boligejer giver REDAir MULTI en optimal montageløsning  der opfylder nuværende og kommende krav til energivenligt byggeri. Samtidig lever løsningen  op til en af de højeste brandklasser, B-s1,d0.

I energirenoveringsprojekter med beboerinddragelse, kan enkeltheden i REDAir MULTI være med til at fremme beslutninger om igangsættelse. 

Den hurtige montagetid på REDAir MULTI  gør, at byggeperioden reduceres , til glæde for bygningsejeren og brugerne af bygningen.

Systemet giver økonomiske fordele i og med at tiden brugt på montage af REDAir MULTI er kort og enkel. Desuden er det ikke nødvendigt at fraflytte bygningen i byggeperioden, da systemet håndteres udefra.

REDAir MULTI er en del af REDAir ventilerede facadeløsninger.

REDAir MULTI produktfordele

Produktfordele

Norden har en stolt tradition for bygninger, der forener funktionalitet, energieffektivitet og æstetik.

Kvalitet

REDAir MULTI giver en bestandig klimaskærm, som kan møde fremtidens energikrav og som har lang holdbarhed og minimal vedligehold. Når du arbejder med ROCKWOOL løsninger, arbejder du altid med materialer af høj kvalitet. Produkterne opfylder kravene i det danske bygningsreglement og bevarer deres kvalitetsegenskaber, når de installeres korrekt.

Akustisk komfort

ROCKWOOL stenuld har fremragende lydabsorberende egenskaber og reducerer støjvibrationer. Den beskytter bygningens brugere mod trafikstøj og andre støjkilder.

Renovering og nybyggeri

REDAir MULTI er den ideelle løsning til både renovering og nybyggeri, og kan bruges i alle typer byggerier fra enfamiliehuse til boligkomplekser og store erhvervsbygninger.

Når miljø gør en forskel

ROCKWOOL isoleringsprodukter kan bruges i bygninger, der opfylder kravene til det nordiske miljømærke.

Brandsikkerhed

Hvornår har du sidst set en sten brænde? Med sten som grundmateriale er REDAir MULTI baseret på ubrændbar stenuldsisolering, som ikke bidrager til spredning af ilden.

Diffusionsåben konstruktion

Stenulden i systemet REDAir MULTI er diffusionsåbent. Det bevirker, at vanddampe kan passere isoleringslaget uden at kondensere inde i materialet. Det forhindrer også mugdannelse og beskytter facadekonstruktionen og andre bygningsdele mod fugtrelaterede skader uden for bygningen.

Installation Guide

Se video: REDAir MULTI Montage

Download også REDAir Montagevejledning

Download

Fordele ved nybyggeri og renovering

Renovering

REDAir MULTI systemet blev udviklet efter flere ønsker om en uorganisk løsning. Der blev efterspurgt et stålprofil med justerbarhed på ventilerede løsninger.

Gamle, ujævne vægge gav store problemer ved renoveringer og forsinkede arbejdet med at rette væggene op. REDAir MULTI har en indbygget mulighed for opretning på 0-20 mm, der gør produktet oplagt til renoveringsopgaver.

REDAir MULTI tilbyder en komplet løsning, da du frit kan vælge mellem mange typer facadematerialer, og sammen med REDAir LINK kan bygningen renoveres udefra uden at beboerne behøver at flytte ud. Det giver store, økonomiske fordele og tidsbesparelser.

Ved at anvende REDAir MULTI i kombination med REDAir LINK kan bygningen renoveres udefra uden at beboerne behøver at flytte ud. Det giver store, økonomiske fordele og tidsbesparelser.

Nybyggeri

Til nybyggeri er REDAir MULTI en god løsning, da du frit kan vælge mellem mange typer facadematerialer fx. træ.

Et stigende fokus på bæredygtigt byggeri har de seneste år fået interessen for huse af massivtræ til at eksplodere i Skandinavien. REDAir MULTI er det perfekte isoleringssystem til at udnytte massiv træets potentiale fuldt ud. Udover minimale kuldebroer giver isoleringen den bagvedliggende trækonstruktion en passiv fugt- og brandbeskyttelse.

Systemteori

REDAir MULTI er et 100 % uorganisk facadesystem, bestående af galvaniserede stålprofiler, pulverlakerede aluminiumsbeslag og T-formede aluminiumprofiler.

Systemet indeholder en profil fremstillet af stål med indbyggede friktionstænder og med indbygget mulighed for opretning.

Ved montering trykkes stålprofilen mod stenuldspladen REDAir BATTS, hvorved de indbyggede tænder hægter profilen fast i isoleringen. Derefter fastgøres profilet i bagvæggen med skruer. Det giver hurtig montering, samtidig med at tænderne fikserer profilen.

REDAir MULTI kan anvendes både ved nybyggeri og renovering. Ved renovering giver systemet mulighed for at oprette skavanker og skævheder, så det er nemt at få en flot, lige facade.

REDAir MULTI leveres komplet med isolering, beslag og skruer. Valgfri facadebeklædning monteres derefter iht. facadeleverandørens anvisninger.