REDAir LINK System

Montering af vinduer i ventilerede facader. For entreprenøren, bygningsejeren og arkitekten: Fordelene er mange – og de er lette at få øje på for alle involverede parter.

Om REDAir LINK systemet

REDAir LINK er en innovativ og gennemtænkt montagekasse til valgfri placering af vinduer, typisk i forbindelse med en udvendig facadeisolering. REDAir LINK er et nyudviklet, enkelt og energieffektivt system, som opfylder alle krav til fremtidens facadeløsninger.

Fordele med REDAir LINK

  • Hurtig montage.
  • Stærke materialer med lang levetid.
  • Energireducerende.
  • Leveres som et samlet montagekit.
  • Testet af Teknologisk Institut.
  • Monteres udvendig uden at forstyrre beboerne.
  • Kan monteres løbende i takt med arbejdsflowet på byggepladsen.

Hvordan virker REDAir LINK
REDAir LINK er et selvstændigt element, som via en uorganisk stenuldsplade og simple samle- og fastgørelsesbeslag, giver mulighed for installation af vinduer og døre i facadeåbninger.

Hvor kan REDAir LINK anvendes
REDAir LINK kan anvendes ved de fleste typer af nybyggeri samt ved renovering. REDAir LINK kan anvendes til bagvægskonstruktioner af træ, beton, tegl eller letbeton og kan desuden anvendes på bygninger op til 30 meters højde. Ved højere bygninger kontakt ROCKWOOL A/S.

Install guides

REDAir LINK system

Fordele ved REDAir LINK

Den enkle montagemetode muliggør en mere rationel og nem arbejdsproces, der kan være med til at sikre en akkordmæssig fordel. Systemet er let at gå til, og kræver ikke en specialuddannelse i montage eller specialværktøj. En håndsav og en skuemaskiner er i princippet nok.

For arkitekten giver REDAir LINK frihed til at designe det arkitektoniske udtryk af bygningens facade, uden i første omgang at skulle tænke på de bagvedliggende konstruktioner, da REDAir LINK vindueskassen er skjult bag den endelige beklædning.

For bygherre og boligejer giver REDAir LINK en optimal montageløsning af vinduer og døre, der opfylder nuværende og kommende krav til energivenligt byggeri, og samtidig giver brandsikkerhed med brandklasse B, s1 d0 materiale.

Entreprenør, bygningsejer eller arkitekt?

For entreprenøren

For den udførende er det vigtigt at kunne konkurrere på pris og tid på entreprisen. Her giver REDAir LINK klare fordele med en dokumenteret kosteffektiv montagetid, der er med til at sikre større indtjening og minimere risikoen for fejl og mangler i byggeriet.

Den enkle montagemetode muliggør en mere rationel og nem arbejdsproces, der kan være med til at sikre en akkordmæssig fordel. Systemet er let at gå til, og kræver ikke en specialuddannelse i montage eller specialværktøj. En håndsav og en skuemaskiner er i princippet nok.

For arkitekten

For arkitekten giver REDAir LINK frihed til at designe det arkitektoniske udtryk af bygningens facade, uden i første omgang at skulle tænke på de bagvedliggende konstruktioner, da REDAir LINK vindueskassen er skjult bag den endelige beklædning. Med REDAir LINK undgår man at gå på kompromis med brandsikkerheden, og med energi- og vedligeholdelseskrav i byggeriets levetid.

Systemet er gennemtænkt, nemt at tilpasse alle slags bygninger og kræver ikke specielle og komplekse detailløsninger. Detaljer og beskrivelser er tilgængelige for at du, som arkitekt, let kan indarbejde løsningen i dit udbudsmateriale.

REDAir LINK er specielt udviklet sammen med vores ventilerede facadesystem REDAir FLEX.

For bygningsejer og bruger

For bygherre og boligejer giver REDAir LINK en optimal montageløsning af vinduer og døre, der opfylder nuværende og kommende krav til energivenligt byggeri, og samtidig giver brandsikkerhed med brandklasse B, s1 d0 materiale.

For beboere og brugere af bygningen vil det medføre et mere behageligt indeklima, da kuldebroer i vinduesmontagen forsvinder.

I energirenoveringsprojekter med beboerinddragelse, kan enkeltheden i REDAir LINK være med til at fremme beslutninger om igangsættelse. Grundet den hurtige montering af REDAir LINK, kan bekymringen for en kompliceret og længerevarende byggeperiode og gener for beboere imødekommes.

Systemet giver økonomiske fordele i og med at tiden brugt på montage af REDAir LINK vindueskassen er kortere og enklere end med traditionelle systemer. Desuden er det ikke nødvendigt at fraflytte bygningen i byggeperioden, da systemet håndteres udefra.

Install guide, how to guide, work instruction

Se video: REDAir LINK Montagevejledning

Download også REDAir LINK Montagevejledning

Download

Produktfordele

Norden har en stolt tradition for bygninger, der forener funktionalitet, energieffektivitet og æstetik.

Kvalitet

REDAir LINK giver en bestandig klimaskærm, som kan møde fremtidens energikrav og som har lang holdbarhed og minimal vedligehold. Når du arbejder med ROCKWOOL løsninger, arbejder du altid med materialer af høj kvalitet. Produkterne opfylder kravene i det danske bygningsreglement og bevarer deres kvalitetsegenskaber, når de installeres korrekt.

Design, som kan værdsættes i dag og mange år frem i tiden

En æstetisk løsning med et holdbart design er målet for de fleste arkitekter og bygherrer. Vi investerer mange ressourcer i vores bygninger. Derfor er det vigtigt, at bygningen bevarer sin værdi og funktionalitet, og kan bevare sit udtryk i mange årtier fremover med et minimum af vedligehold. Det er både ressourceeffektivt og totaløkonomisk fornuftigt.

Ombygning og nybyggeri

REDAir LINK er den ideelle løsning til renovering og nybyggeri. Mange valgmuligheder for farver og stoflighed giver dig frihed til at designe en energieffektiv og æstetisk facade til alt fra enfamiliehuse til boligkomplekser og store erhvervsbygninger.

Når miljø gør en forskel

Isolering med ROCKWOOL produkter sparer CO2 og energi og kan bruges i bygninger, der opfylder kravene til det Nordiske miljømærke.

Akustisk komfort

ROCKWOOL stenuld har fremragende lydabsorberende egenskaber og reducerer støjvibrationer. Den beskytter bygningens brugere mod trafikstøj og andre støjkilder.

Diffusionsåben konstruktion

REDAir LINK er diffusionsåbent, så fugten spredes naturligt. Dette hjælper til med at forhindre mugdannelse og beskytter facadekonstruktionen og andre bygningsdele mod fugtrelaterede skader uden for bygningen.

Nybyggeri

Ved nybyggeri er det vigtig at forholde sig til de skærpede krav om bygningens energiforbrug. Skal bygningen opfylde mindstekravet eller kan det betale sig at fremtidssikre ved at investere lidt mere?

En udvendig facadeisolering i kombination med REDAir LINK giver nybyggeri en effektiv isolering af ydervæggen: REDAir LINK giver minimale kuldebroer og er med til at opfylde kravene til lav- passiv- og næsten-nul-energibyggeri. Dermed får du et fremtidssikret byggeri, der performer optimalt år efter år.

Når REDAir LINK anvendes med vores udvendige facadeisoleringssystem REDAIR FLEX kan det betale sig at øge facadeisoleringen op til standarden for lavenergibygninger fra starten. Det koster kun få % mere – og meromkostningen kan hurtigt tjenes ind på energibesparelser. I de senere år har der desuden været en tendens til, at energieffektivt byggeri har en højere markedsværdi, hvilket er en fordel, når huset en dag skal sælges.

Renovering

Gennemført energiforbedring.

Når en bygning renoveres, skal den som minimum leve op til Bygningsreglementets energimæssige krav til forbedring. Ved facaderenovering er det derfor oplagt, at man efterisolerer og dermed fører bygningen op i en fremtidssikret isoleringsstandard.

Med REDAir LINK i kombination med vores udvendige facadeisoleringssystem REDAir FLEX er det muligt at optimere indeklimaet og øge brandsikkerheden, samtidig med at bygningen bliver opdateret energimæssigt og æstetisk.

REDAir FLEX isolerer og beskytter bygningen optimalt, ved at isoleringen monteres udvendigt på facaden. Dette skaber en varmere, mere tør og byggeteknisk optimal facadeløsning, som beskytter den eksisterende facade og minimerer risikoen for evt. fugt- og skimmelproblemer. Løsningen er tillige hurtig og enkel, og beboerne / brugere kan blive i bygningen, mens den renoveres. Fra et æstetisk perspektiv giver REDAir FLEX mulighed for at give facaden et helt ny liv, da konstruktionen kan danne baggrund for et væld af designmuligheder.

Produktfakta:
Kontorbyggeri fra 1972.
Kontorbyggeri, ydervæg - betonsandwichelement 
50 mm beton, 50 mm isolering, 150 mm beton.
Ydervæg isoleres med 350 mm REDAir FLEX.

U-værdi før

0,63 W/m2K

U-værdi efter

0,09 W/m2K

Total areal (ydervæg)

1500 m2

Besvarelse i kWh* 

38,88 pr m2/år

*) Antal graddøgn = 3000 - 59642

Produktfakta:
Enfamiliehus, ydervæg i træ.
Ydrevæggen efterisoleres med 350 mm REDAir FLEX.

U-værdi før

0,32 W/m2K

U-værdi efter

0,09 W/m2K

Total areal (ydervæg fratrukket vinduer og døre)            

95 m2

Besvarelse i kWh*

16,56 pr m2/år

*) Antal graddøgn = 3000 - 1573