REDAir FLEX System

Ventilerede facader. For entreprenøren, bygningsejeren og arkitekten: Fordelene er mange – og de er lette at få øje på for alle involverede parter.

Om REDAir FLEX systemet

Grundtanken bag REDAir FLEX ventileret facadeløsning er enkel: Det skal være muligt at arbejde frit med formgivning, beklædning og isoleringstykkelse, samtidig med at man får en brandsikker løsning. Systemets få komponenter medfører en rationel og effektiv byggeproces.

Hvordan virker REDAir FLEX?

REDAir FLEX er ”selvbærende” og skal ikke forankres til tagkonstruktionen og er heller ikke afhængig af overførelse af kræfter til fundamentet. Det skyldes, at facadebeklædningens vægt optages i en kombination af uldens styrke og friktion mod bagvæggen samt specialskruens indfæstning i bagvæggen.

Hvor kan REDAir FLEX anvendes?

REDAir FLEX kan anvendes til de fleste typer nybyggeri og renoveringsprojekter, op til 30 m høje med bagmurskonstruktioner af:

  • Beton.
  • Teglsten.
  • Letbeton, let klinkerbeton, gasbeton/porebeton.
  • 15 mm krydsfiner, 18 mm OSB, 32 mm massivt træ.

 

Install guides

REDAir FLEX system

Fordele ved REDAir FLEX

For entreprenøren, bygningsejeren og arkitekten: Fordelene er mange – og de er lette at få øje på for alle involverede parter.

Systemet giver økonomiske fordele i og med at der opnås en kortere byggeperiode, end med traditionelle systemer. Desuden er det ikke nødvendigt at fraflytte bygningen i byggeperioden, da systemet håndteres udefra.

Derudover er systemet gennemtænkt, nemt at tilpasse alle slags bygninger og kræver ikke specielle og komplekse detailløsninger. Detaljer og beskrivelser er tilgængelige for, at arkitekter let kan indarbejde løsningen til udbudsmaterialet.

Den enkle montagemetode muliggør en mere rationel og nem arbejdsproces, der kan være med til at sikre en akkordmæssig fordel. Systemet er let at gå til og kræver ikke en specialuddannelse i montagen.

Entreprenør, bygningsejer eller arkitekt?

For arkitekten

For arkitekten giver REDAir FLEX frihed til at designe det arkitektoniske udtryk af bygningens facade, uden i første omgang at skulle tænke på bagvedliggende konstruktioner; og uden at gå på kompromis med brandsikkerheden, energi- og vedligeholdelseskrav i byggeriets levetid.

Systemet er gennemtænkt, nemt at  tilpasse alle slags bygninger og kræver ikke specielle og komplekse detailløsninger. Detaljer og beskrivelser er tilgængelige for at du, som arkitekt, let kan indarbejde løsningen til dit udbudsmateriale. 

For entreprenøren
For den udførende er det vigtigt at kunne konkurrere på pris og tid på entreprisen. Her giver REDAir FLEX klare fordele med en dokumenteret kosteffektiv  montagetid, der er med til at sikre større indtjening og minimere risikoen for fejl og mangler i byggeriet.

Den enkle montagemetode muliggør en mere rationel og nem arbejdsproces, der kan være med til at sikre en akkordmæssig fordel. Systemet er let at gå til og kræver ikke en specialuddannelse i montagen.

For bygningsejer og bruger

For bygherre og boligejer giver REDAir FLEX en optimal klimaskærm, der opfylder nuværende og kommende krav til energivenligt byggeri og samtidig giver optimal brandsikkerhed. For beboere og brugere af bygningen vil det medføre et mere behageligt  indeklima.

I energirenoveringsprojekter med beboerinddragelse, kan enkeltheden i REDAir FLEX være med til at fremme beslutninger om igangsættelse. Grundet den hurtige montering af REDAir FLEX, kan bekymringen for kompliceret og længerevarende byggeperiode og gener for beboere  imødekommes.

Systemet giver økonomiske fordele  i og med at der opnås en kortere byggeperiode, end med traditionelle systemer. Desuden  er det ikke nødvendigt at fraflytte bygningen i byggeperioden, da systemet håndteres udefra.

Facade insulation, walls

Se video: REDAir FLEX Montagevejledning

Få også REDAir FLEX Montagevejledning som PDF

Download

Produktfordele

Norden har en stolt tradition for bygninger, der forener funktionalitet, energieffektivitet og æstetik.

Kvalitet

REDAir FLEX giver en bestandig klimaskærm, som kan møde fremtidens energikrav og som har lang holdbarhed og minimal vedligehold. Når du arbejder med ROCKWOOL løsninger, arbejder du altid med materialer af høj kvalitet. Produkterne opfylder kravene i det danske bygningsreglement og bevarer deres kvalitetsegenskaber, når de installeres korrekt.

Design, som kan værdsættes i dag og mange år frem i tiden

En æstetisk løsning med et holdbart design er målet for de fleste arkitekter og bygherrer. Vi investerer mange ressourcer i vores bygninger. Derfor er det vigtigt, at bygningen bevarer sin værdi og funktionalitet, og kan bevare sit udtryk i mange årtier fremover med et minimum af vedligehold. Det er både ressourceeffektivt og totaløkonomisk fornuftigt.

Brandsikkerhed

Hvornår har du sidst set en sten brænde? Med sten som grundmateriale er REDAir FLEX baseret på ubrændbar stenuldsisolering, som ikke bidrager til spredning af ilden. I tilfælde af brand.

Ombygning og nybyggeri

REDAir FLEX er den ideelle løsning til renovering og nybyggeri. Mange valgmuligheder for farver og stoflighed giver dig frihed til at designe en energieffektiv og æstetisk facade til alt fra enfamiliehuse til boligkomplekser og store erhvervsbygninger.

Når miljø gør en forskel

Isolering med ROCKWOOL produkter sparer CO2 og energi og kan bruges i bygninger, der opfylder kravene til det Nordiske miljømærke.

Akustisk komfort

ROCKWOOL stenuld har fremragende lydabsorberende egenskaber og reducerer støjvibrationer. Den beskytter bygningens brugere mod trafikstøj og andre støjkilder.

Diffusionsåben konstruktion

REDAir FLEX er diffusionsåbent, så fugten spredes naturligt. Dette hjælper til med at forhindre mugdannelse og beskytter facadekonstruktionen og andre bygningsdele mod fugtrelaterede skader uden for bygningen.

Nybyggeri kræver nytænkning

Ved nybyggeri er det vigtig at forholde sig til de skærpede krav om bygningens energiforbrug. Skal bygningen opfylde mindstekravet eller kan det betale sig at fremtidssikre ved at investere lidt mere?

Med REDAir FLEX kan det derfor betale sig at øge facadeisoleringen op til standarden for lavenergibygninger fra starten. Det koster kun få % mere – og meromkostningen kan hurtigt tjenes ind på energibesparelser. Dertil kommer at tendensen er, at energieffektivt byggeri har en  højere markedsværdi.

En udvendig facadeisolering med REDAir FLEX giver nybyggeri en effektiv isolering af ydervæggen: Konstruktionen giver minimale kuldebroer og er med til at opfylde kravene til lav- passiv- og næsten-nul-energibyggeri. Dermed får du  et fremtidssikret byggeri, der performer optimalt år efter år. 

Gennemført energiforbedring

Når en bygning renoveres, skal den som minimum bringes op til at møde Bygningsreglementets energimæssige krav til forbedring. Ved facade renovering er det derfor oplagt, at man efterisolerer og dermed fører bygningen op i en fremtidssikret isoleringsstandard.

Med REDAir FLEX er det muligt at optimere indeklimaet og øge brandsikkerheden, samtidig med at bygningen bliver opdateret energimæssigt og æstetisk.

REDAir FLEX isolerer og beskytter bygningen optimalt, ved at isoleringen monteres udvendigt på facaden. Dette skaber en varmere, mere tør og byggeteknisk optimal facadeløsning, som beskytter den eksisterende facade og minimerer risikoen for evt. fugt- og skimmelproblemer. Løsningen er tillige hurtig og enkel, og beboerne / brugere kan blive i bygningen, mens den renoveres.

Fra et æstetisk perspektiv giver REDAir FLEX mulighed for at give facaden et helt ny liv, da konstruktionen kan danne baggrund for et væld af designmuligheder.

Renovering med REDAir FLEX

Se eksempler på renovering med REDAir FLEX for kontorbyggeri og enfamilieshuse ved at trykke på en af de to faner: 

Produktfakta:
Kontorbyggeri fra 1972
Kontorbyggeri, ydervæg - betonsandwichelement
50 mm beton, 50 mm. isolering, 150 mm beton.
Ydervæg isoleres med 350 mm. REDAir FLEX.

U-værdi før

0,63 W/m2K

U-værdi efter

0,09 W/m2K

Total areal (ydervæg)

1500 m2

Besvarelse i kWh* 

38,88 pr m2/år

*) Antal graddøgn = 3000 - 59642

Produktfakta:
Enfamiliehus, ydervæg i træ
Ydrevæggen efterisoleres med 350 mm REDAir FLEX

U-værdi før

0,32 W/m2K

U-værdi efter

0,09 W/m2K

Total areal (ydervæg fratrukket vinduer og døre)            

95 m2

Besvarelse i kWh*

16,56 pr m2/år

 *) Antal graddøgn = 3000 - 1573

U-værdier med REDAir FLEX

Se beregningseksempler på U-værdier før og efter en isolering med REDAir FLEX 100 mm - 350 mm

Eksisterende konstruktionIsol. tykkelseEks. U-værdi (W/m2K)U-værdi (W/m2K)Besparelse (kW)
Massiv murværk - 350 mm0 mm1,50,2888
Hulmur - 310 mm80 mm0,410,1916
Porebeton massiv - 240 mm0 mm0,760,2437
Leca vægelement massiv - 240 mm0 mm0,680,2332
Beton vægelement50 mm0,630,2329
Letvæg 100 mm100 mm0,390,1815
Letvæg 125 mm125 mm0,320,1612

*) Beregninger er udført efter DS 418 (Danske beregninger = Graddøgn 3000)

Eksisterende konstruktionIsol. tykkelseEks. U-værdi (W/m2K)U-værdi (W/m2K)Besparelse (kW)
Massiv murværk - 350 mm0 mm1,50,2193
Hulmur - 310 mm80 mm0,410,1519
Porebeton massiv - 240 mm0 mm0,760,1842
Leca vægelement massiv - 240 mm0 mm0,680,1836
Beton vægelement50 mm0,630,1733
Letvæg 100 mm100 mm0,390,1418
Letvæg 125 mm125 mm0,320,1313,68

*) Beregninger er udført efter DS 418 (Danske beregninger = Graddøgn 3000)

Eksisterende konstruktionIsol. tykkelseEks. U-værdi (W/m2K)U-værdi (W/m2K)Besparelse (kW)
Massiv murværk - 350 mm0 mm1,50,1498
Hulmur - 310 mm80 mm0,410,1121
Porebeton massiv - 240 mm0 mm0,760,1345
Leca vægelement massiv - 240 mm0 mm0,680,1240
Beton vægelement50 mm0,630,1237
Letvæg 100 mm100 mm0,390,1021
Letvæg 125 mm125 mm0,320,0917

*) Beregninger er udført efter DS 418 (Danske beregninger = Graddøgn 3000)

Eksisterende konstruktionIsol. tykkelseEks. U-værdi (W/m2K)U-værdi (W/m2K)Besparelse (kW)
Massiv murværk - 350 mm0 mm1,50,12100
Hulmur - 310 mm80 mm0,410,1022
Porebeton massiv - 240 mm0 mm0,760,1147
Leca vægelement massiv - 240 mm0 mm0,680,1141
Beton vægelement50 mm0,630,1038
Letvæg 100 mm100 mm0,390,0922
Letvæg 125 mm125 mm0,320,0817

*) Beregninger er udført efter DS 418 (Danske beregninger = Graddøgn 3000)

Eksisterende konstruktionIsol. tykkelseEks. U-værdi (W/m2K)U-værdi (W/m2K)Besparelse (kW)
Massiv murværk - 350 mm0 mm1,50,10101
Hulmur - 310 mm80 mm0,410,0923
Porebeton massiv - 240 mm0 mm0,760,1047
Leca vægelement massiv - 240 mm0 mm0,680,1042
Beton vægelement50 mm0,630,0939
Letvæg 100 mm100 mm0,390,0822
Letvæg 125 mm125 mm0,320,0718

*) Beregninger er udført efter DS 418 (Danske beregninger = Graddøgn 3000)

Byggeøkonomi

Udvendig facadeisolering sikrer store besparelser på bygningens varmeforbrug. Men ikke nok med det. REDAir FLEX giver også en væsentlig bedre byggeøkonomi. Det enkle system med få komponenter resulterer i en byggeproces, der er både hurtig og effektiv – og dermed billigere.

Det betyder, at totaløkonomien for en facadeløsning med REDAir FLEX er langt bedre end mere komplicerede facadeløsninger.

Eksempel på montageøkonomien for en løsning med REDAir FLEX i forhold til andre facadeløsninger.

FacadeløsningIndex tal
ROCKWOOL REDAir FLEX
(Isolering: 350 mm)
100
Dobbelt træskelet uden indvendig beklædning
(Isolering: 195 mm + 145 mm)
230
Træskelet med betonbagvæg
(Isolering: 250 mm + 100 mm)
180
Stålskelet uden indvending beklædning
(Isolering: 250 mm + 100 mm)
210
Stålregler (Z/C åse på beslag/betonbagvæg)
(Isolering: 200 mm + 150 mm)
220

Indekstal dækker over montagetid for de enkelte løsninger.

Systemgodkendelser

LandMyndighedGodkendelses-
reference
 
EuropaETA
Danmark
ETA-13/1077
of 2014-01-29
NorgeSITAC0250/07
SverigeSINTEF2549
Europa
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Environ-
mental Product Decla-
ration (EPD)
FORCE Technology
Denmark
EN 15804:
2012
EuropaFSC

Dokumentation for LVL

Komponent certificering - Isolering, LVL og Friktionsplade

IsoleringETA betegnelseStandardAndre egenskaberVærdi
REDAir FLEX 
REDAir BATTS
100/150/200/250
MW-EN13162-T3-DS(TH)-WS-MU1EN 13162
EN 13501-1
Varmeledningsevne
Reaktion på brand
0,033
A1
     
LVLETA betegnelseStandard  
REDAir FLEX 
LVL
0672-CPD-I 14.04.01EN 14373  
     
FriktionspladeETA betegnelseStandard  
REDAir FLEX 
friktionsplade
0402-CPD-SC0950-09EN 14545 

Komponent certificering - Skruer og ROCKPANEL

Skrue: træETA betegnelse
REDAir FLEX træ 100/150/200/250ETA-11/0284
  
Skrue: let betonETA betegnelse
REDAir FLEX let beton 100/150/200/250ETA-11/0284
  
Skrue: betonETA betegnelse
REDAir FLEX beton 100/150/200/250/300/350ETA-05/0010
  
ROCKPANELETA betegnelse
ROCKPANEL Durable ProtectPlus 8 mm
ROCKPANEL Durable 6 mm
ROCKPANEL Xtreme 8 mm
ROCKPANEL PLY 6, 8, 10 mm
ETA-07/0141
ETA-08/0343
ETA-12/0054
ETA-13/0019

Find forhandler

search

Showing
Offices & Factories near you