Fordele for alle

For entreprenøren, bygningsejeren og arkitekten: Fordelene er mange – og de er lette at få øje på for alle involverede parter.

For bygningsejer og bruger

For bygherre og boligejer giver facadeisolering med puds en optimal klimaskærm, der opfylder nuværende og kommende krav til energivenligt byggeri, og giver samtidig høj brandsikkerhed. For beboere og brugere af bygningen vil det medføre et mere behageligt indeklima.

I energirenoveringsprojekter med beboerinddragelse kan enkeltheden være med til at fremme beslutninger om igangsættelse. Facadeisolering med puds giver økonomiske fordele i og med der kan opnås en kortere byggeperiode end med traditionelle løsninger. Desuden er det ikke nødvendigt at fraflytte bygningen i byggeperioden, da arbejdet foregår udenfor.

For arkitekten

For arkitekten giver facadeisolering med puds frihed til at designe det arkitektoniske udtryk af bygningens facade, uden i første omgang at skulle tænke på bagvedliggende konstruktioner; og uden at gå på kompromis med brandsikkerheden, energi- og vedligeholdelseskrav i byggeriets levetid.

For entreprenøren

For den udførende er det vigtigt at kunne konkurrere på pris og tid på entreprisen. Her giver facadeisolering med puds klare fordele med en dokumenteret kosteffektiv montagetid, der er med til at sikre større indtjening og minimere risikoen for fejl og mangler i byggeriet. Den enkle montagemetode muliggør en mere rationel og nem arbejdsproces, der kan være med til at sikre en akkordmæssig fordel.

Produktfordele

Renovering og nybyggeri

Udvendig facadeisolering er den ideelle løsning til renovering og nybyggeri. Mange valgmuligheder for farver og stoflighed giver dig frihed til at designe en energieffektiv og æstetisk facade til alt fra enfamiliehuse til boligkomplekser og store erhvervsbygninger.

Kvalitet

Facadeisolering med puds giver en bestandig klimaskærm, som kan møde fremtidens energikrav, og som har lang holdbarhed og minimal vedligehold. Når du arbejder med ROCKWOOL produkter, arbejder du altid med materialer af høj kvalitet. Produkterne opfylder kravene i det danske bygningsreglement, og bevarer deres kvalitetsegenskaber, når de installeres korrekt.

Design, som kan værdsættes i dag og mange år frem i tiden

En æstetisk løsning med et holdbart design er målet for de fleste arkitekter og bygherrer. Vi investerer mange ressourcer i vores bygninger. Derfor er det vigtigt, at bygningen bevarer sin værdi og funktionalitet, og kan bevare sit udtryk i mange årtier fremover med et minimum af vedligehold. Det er både ressourceeffektivt og totaløkonomisk fornuftigt.

Brandsikkerhed

Hvornår har du sidst set en sten brænde? Med sten som grundmateriale er facadeisoleringsprodukter fra ROCKWOOL A/S en ubrændbar løsning, som ikke bidrager til spredning af ilden i tilfælde af brand.

Når miljø gør en forskel

Isolering med ROCKWOOL produkter sparer CO2 og energi, og kan bruges i bygninger der opfylder kravene til det Nordiske miljømærke.

 Akustisk komfort

ROCKWOOL stenuld har fremragende lydabsorberende egenskaber og reducerer støjvibrationer. Den beskytter bygningens brugere mod trafikstøj og andre støjkilder.

Diffusionsåben konstruktion

Facadeisoleringsprodukter fra ROCKWOOL A/S er diffusionsåbne, så fugten spredes naturligt. Dette hjælper til med at forhindre mugdannelse, og beskytter facadekonstruktionen, og andre bygningsdele, mod fugtrelaterede skader uden for bygningen.

Nybyggeri

Ved nybyggeri er det vigtig at forholde sig til de skærpede krav vedrørende bygningens energiforbrug. Skal bygningen opfylde mindstekravet eller kan det betale sig at fremtidssikre ved at investere lidt mere? 

 

En udvendig facadeisolering giver nybyggeri en effektiv isolering af ydervæggen: Konstruktionen giver minimale kuldebroer og er med til at opfylde kravene til lav-, passiv- og næsten-nul-energibyggeri. Dermed får du et fremtidssikret byggeri, der performer optimalt år efter år.

Det kan derfor betale sig at øge facadeisoleringen op til standarden for lavenergibygninger fra starten. Det koster kun få % mere – og meromkostningen kan hurtigt tjenes ind på energibesparelser. I de senere år har der desuden været en tendens til, at energieffektivt byggeri har en højere markedsværdi, hvilket er en fordel, når huset en dag skal sælges. Læs mere om krav til nybyggeri

Renovering med facadeisolering

Gennemført energiforbedring

Når en bygning renoveres, skal den som minimum leve op til Bygningsreglementets energimæssige krav til forbedring. Ved facaderenovering er det derfor oplagt at efterisolere, og dermed fører bygningen op i en fremtidssikret isoleringsstandard.

Med en udvendig facadeisolering er det muligt at optimere indeklimaet og øge brandsikkerheden, samtidig med at bygningen bliver opdateret energimæssigt og æstetisk.

Facadeisolering isolerer og beskytter bygningen optimalt, ved at isoleringen monteres udvendigt på facaden. Dette skaber en varmere, mere tør og byggeteknisk optimal facadeløsning, som beskytter den eksisterende facade og minimerer risikoen for evt. fugt- og skimmelproblemer. Løsningen er tillige hurtig og enkel, og beboerne / brugere kan blive i bygningen, mens den renoveres.

Fra et æstetisk perspektiv giver facadeisolering mulighed for at give facaden et helt ny liv, da konstruktionen kan danne baggrund for et væld af designmuligheder evt. i kombination med REDAir Flex.

Eksempler på renovering med facadeisolering med puds

Produktfakta:
Kontorbyggeri fra 1972
Kontorbyggeri, ydervæg - betonsandwichelement
50 mm beton, 50 mm isolering, 150 mm beton.
Ydervæg isoleres med 400 mm Facadelamel Energy og pudslag.
 

U-værdi før

0,63 W/m2K

U-værdi efter

0,09 W/m2K

Total areal (ydervæg)

1500 m2

Besparelse i kWh* 

38,88 pr m2/år

*) Antal graddøgn = 3000 - 59642

Produktfakta:
Enfamiliehus, ydervæg i træ
Ydervæg isoleres med 400 mm Facadelamel Energy
og pudslag.


 

U-værdi før

0,32 W/m2K

U-værdi efter

0,09 W/m2K

Total areal (ydervæg fratrukket vinduer og døre)

95 m2

Besparelse i kWh*

16,56 pr m2/år

*) Antal graddøgn = 3000 - 1573

U-værdier før og efter facadeisolering med ROCKWOOL FACADEBATTS

Ydervæg isoleret med ROCKWOOL FACADEBATTS - 80 mm

Type af bagvægEksisterende  U-værdi (W/m²K)Ny U-værdi (W/m²K)Besparelse (kWh/m²)
100 mm Beton (2% stål)3,36

0,41205,78
100 mm Letbeton (645 kg/m³)1,23

0,3462,10
120 Letklinker (600 kg/m³)1,240,3463,09
348 mm Massiv Mursten (standard sten 1800 kg/m³)1,200,3360,67
32 mm massiv træ  (450 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,370,2111,62
18 mm OSB (650 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,390,2112,55

Ydervæg isoleret med ROCKWOOL FACADEBATTS - 100 mm

Type af bagvægEksisterende  U-værdi (W/m²K)Ny U-værdi (W/m²K)Besparelse (kWh/m²)
100 mm Beton (2% stål)3,36

0,33210,89
100 mm Letbeton (645 kg/m³)1,23


0,2865,69
120 Letklinker (600 kg/m³)1,24

0,2966,71
348 mm Massiv Mursten (standard sten 1800 kg/m³)1,200,2864,24
32 mm massiv træ  (450 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,370,1913,07
18 mm OSB (650 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,390,1914,07

Ydervæg isoleret med ROCKWOOL FACADEBATTS - 125 mm

Type af bagvægEksisterende  U-værdi(W/m²K)Ny U-værdi (W/m²K)Besparelse (kWh/m²)
100 mm Beton (2% stål)3,36

0,27215,16
100 mm Letbeton (645 kg/m³)1,23

0,2468,89
120 Letklinker (600 kg/m³)1,24

0,2469,92
348 mm Massiv Mursten (standard sten 1800 kg/m³)1,200,2467,41
32 mm massiv træ  (450 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,370,1714,51
18 mm OSB (650 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,390,1715,07

Ydervæg isoleret med ROCKWOOL FACADEBATTS - 150 mm

Type af bagvægEksisterende  U-værdi(W/m²K)Ny U-værdi (W/m²K)Besparelse (kWh/m²)
100 mm Beton (2% stål)3,36

0,23218,11
100 mm Letbeton (645 kg/m³)1,23

0,2171,19
120 Letklinker (600 kg/m³)1,24

0,2172,24
348 mm Massiv Mursten (standard sten 1800 kg/m³)1,200,2069,70
32 mm massiv træ  (450 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,370,1515,67
18 mm OSB (650 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,390,1516,7

Ydervæg isoleret med ROCKWOOL FACADEBATTS - 200 mm

Type af bagvægEksisterende  U-værdi (W/m²K)Ny U-værdi (W/m²K)Besparelse (kWh/m²)
100 mm Beton (2% stål)3,36

0,18221,91
100 mm Letbeton (645 kg/m³)1,23

0,1674,31
120 Letklinker (600 kg/m³)1,24

0,1675,36
348 mm Massiv Mursten (standard sten 1800 kg/m³)1,200,1672,79
32 mm massiv træ  (450 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,370,1217,40
18 mm OSB (650 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,390,1318,58

Ydervæg isoleret med ROCKWOOL FACADEBATTS - 220 mm*

Type af bagvægEksisterende  U-værdi (W/m²K)Ny U-værdi (W/m²K)Besparelse (kWh/m²)
100 mm Beton (2% stål)3,36

0,16222,97
100 mm Letbeton (645 kg/m³)1,23

0,1575,20
120 Letklinker (600 kg/m³)1,24

0,1576,26
348 mm Massiv Mursten (standard sten 1800 kg/m³)1,200,1573,69
32 mm massiv træ  (450 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,370,1217,94
18 mm OSB (650 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,390,1219,14

Ydervæg isoleret med ROCKWOOL FACADEBATTS - 250 mm*

Type af bagvægEksisterende  U-værdi (W/m²K)Ny U-værdi (W/m²K)Besparelse (kWh/m²)
100 mm Beton (2% stål)3,36

0,14224,25
100 mm Letbeton (645 kg/m³)1,23

0,1376,31
120 Letklinker (600 kg/m³)1,24

0,1377,37
348 mm Massiv Mursten (standard sten 1800 kg/m³)1,200,1374,79
32 mm massiv træ  (450 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,370,1118,63
18 mm OSB (650 kg/m³) på 95 mm isoleret træskelet0,390,1119,86

Beregningerne er udført efter DS418 (Danske beregninger = 2906 graddøgn)

*Kan leveres som specialmål.