Facader med puds

Facadeisolering med puds er et energieffektivt isoleringsmetode.

Om facadeisolering med puds

Generelt

Udvendig facadeisolering er isolering, der monteres uden på bygningens ydervægge. Facadeisoleringen ligger som en frakke uden på væggene og indgår ikke i det statiske system. Dette medfører, at isoleringen er stort set fri for gennembrydninger og kuldebroer, hvilket giver en højisoleret facade.  

En udvendig facadeisolering skaber temperaturmæssigt et stabilt miljø for ydervæggen, hvilket giver et godt indeklima samt en længere levetid for den bærende konstruktion. 

Udvendig facadeisolering kan anvendes på såvel tunge som lette bagvægge samt til både renovering og nybyg. Facadeisolering kan anvendes på alle typer af byggeri.

Varmeisolering

ROCKWOOL leveres 3 typer facadeisolering, som er specielfremstillet til

anvendelse som isolerende og bærende underlag i alle typer udvendige

facadesystemer med puds, de er alle fremstillet af dimensionsstabilt, fugt- og vandafvisende stenuld.

FACADEBATTS er opbygget efter Dual Density princippet. Det vil sige, at produktet består af et 15 mm meget hårdt og trykfordelende toplag og et lettere, stabiliserende bundlag. Dual Density konceptet giver de bedste egenskaber som underlag for pudsen, og pudsens holdbarhed overfor mekaniske påvirkninger forbedres væsentligt. 

FACADELAMEL ENERGY er en stiv og hård isoleringslamel, som er specielt velegnet til nybyggeri.

LYSNINGSBATTS anvendes som udvendig isolering ved vindueslysninger o.lign. Produktet består af en skåret side, som fuldklæbes ind mod bygningen, samt en mønstret overflade som underlag for pudsløsninger.

Fordele

Fugt 

Både i forbindelse med nybyggeri og ved facaderenoveringer er det et velkendt problem, at der kan ske fugtophobninger i facaden med det resultat, at både facadematerialernes konstruktive egenskaber og indeklimaet i bygningen forringes væsentligt. Med udvendig facadeisolering undgås disse gener nemt og effektivt, da konstruktioner med udvendig facadeisolering oftest vil have det naturlige dugpunkt liggende i isoleringsmaterialet. Med placering af dugpunktet i den udvendige isolering vil den fugtige luft kondensere på ydersiden af isoleringen, hvorefter den vil diffundere ud gennem den fuldt diffusionsåbne puds.

Indeklima

Velisolerede facader uden kuldebroer og fugtgener medfører et godt indeklima, da man undgår kuldenedfald samt kolde og klamme indervægge, der kan medføre skimmel og råd.

Rumareal 

Ved anvendelse af udvendig facadeisolering, bibeholdes det indvendige rumareal, hvilket betyder at en efterisolering, ikke medfører at boligarealet reduceres. Da isoleringen foregår på udvendig side, betyder det også, at udflytning ikke er nødvendigt. 

Nybyggeri

Ved at anvende udvendig facadeisolering kan der bygges højisoleret nybyggeri, lav- og nulenergihuse uden at ændre på tykkelsen og materialet af den bærende konstruktion ift. standard byggeri. Når der anvendes facadesystemer med puds, er de visuelle løsninger utallige, og der kan arbejdes i alle stilarter. Dette medfører at designfriheden er optimal for såvel den projekterende som for arkitekten.

Renovering

På mange bygninger er facaderne ødelagte og nedbrudte på grund af korrosion, forvitring, fugtophobning, frostsprængninger og gunstige vilkår for skimmelvækst. Ved renovering og efterisolering af et byggeri med udvendig facadeisolering kan man, udover at opnå et højisoleret byggeri, samtidig opnå sundere indeklima og en forlænget levetid for konstruktionen. Dette skyldes, at udvendig facadeisolering skaber et temperaturmæssigt stabilt miljø for ydervæggen, hvilket stopper nedbrydningen af konstruktionen samtidig med at uhensigtsmæssig fugtophobning undgås.

Systemgodkendelser

Nedenstående tabel opsummerer de certificeringer der er opnået og egnet til systemet, hvad angår CE og ETA certifikater.

LandMyndighedGodkendelses-
reference
 
Europa
Sverige
Norge
ETA Danmark
SITAC
SINTEF
ETA-13/0959     
NA
NA

Komponentcertificeringer - Facadeisolering til puds

IsoleringETA
betegnelse
StandardAndre
egen-
skaber
Værdi
FACADEBATTS 80/100/125/
150/200/220/
250
MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)20-
PL(5)250-WS-MU1

EN 13162
EN 13501-1
Varme-lednings-
evne
Reaktion på brand
0,037
A2-s1,d0
Facadelamel Energy
200/250/300/
350/400
MW-EN13162-T5-DS(TH)-WS-MU1


EN 13162
EN 13501-1

Varme-lednings-
evne
Reaktion på brand

0,040
A2-s1,d0

Find forhandler

search

Showing
Offices & Factories near you