Facadeisolering & facaderenovering

Udvendig facadeisolering monteres uden på bygningens ydervægge.

Udvendig isolering af facaden

Facadeisoleringen ligger som en frakke uden på væggene og indgår ikke i det statiske system. Det betyder, at isoleringen er stort set fri for gennembrydninger og kuldebroer, hvilket giver en højisoleret facade.

En udvendig isolering af facaden og facaderenovering skaber temperaturmæssigt et stabilt miljø for ydervæggen, hvilket giver et godt indeklima samt en længere levetid for den bærende konstruktion.

Udvendig facadeisolering kan anvendes på såvel tunge som lette bagvægge, samt til både facaderenovering og nybyg. Facadeisolering og facaderenovering kan anvendes på alle typer af byggeri.

Facade insulation, walls

Se video: REDAir FLEX Montagevejledning

Vores facadesystemer tilfører bygningen et flot æstetisk udtryk, suppleret med termisk beskyttelse, brandsikker imprægnering og en forbedret akustisk ydeevne.