Isolering af ventilationskanaler

Varme-, kondens- og brandisolering af ventilationskanaler.

Ventilationskanaler kan have flere udformninger, f.eks.

Vejledningerne i dette afsnit er generelle og dækker alle typer ventilationskanaler, der er fremstillet af materialer med et smeltepunkt på mindst 850° C.

Ventilationskanaler skal isoleres således at:

 • Energitab begrænses
 • Rimelige driftsforhold sikres
 • Levetid af installation og isolering sikres
 • Skader på personer, omgivelser og anlæg undgås
 • Risiko for brandudvikling og -spredning mindskes

Regelgrundlaget - isolering af ventilationskanaler

 

DS 452, "Termisk isolering af tekniske installationer" anviser, hvorledes ventilationskanaler skal isoleres.

DS 452 betragter kanaler op til Ø 400 mm, samt ovale, kvadratiske og rektangulære kanaler med samme omkreds, som "rør". Større kanaler, uanset form, betragtes beregningsmæssigt som "plane flader".

Energitab
Ventilationskanaler skal isoleres således, at uønsket energitab forhindres.

 • Kanaler med opvarmet luft isoleres.
 • Kanaler med kølet luft isoleres.
 • Kanaler med udeluft, ført i varme rum, isoleres.
 • Kanaler med returluft til genvinding isoleres.
 • Kanaler med afkastluft kan henstå uisoleret – evt. isoleres mod kondens.

Kondensisolering

 • Kanaler med medietemperatur lavere end omgivelserne isoleres mod udvendig kondensation*.
 • Kanaler med medietemperatur højere end omgivelserne isoleres mod indvendig kondens*.

*) Formålet er at undgå skader og ulemper på omgivelser, isolering og installation.

Find korrekt isoleringsklasse og isoleringsdimensioner i Den Lille Tekniske. Husk at der skal tages højde for varmetab, som f.eks. bæringer.

Brandisolering - det siger reglerne

Det siger reglerne
DS 428, 4. udgave, ”Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg” angiver hvilke brandtekniske krav, der stilles til ventilationsanlæg. Den indeholder bestemmelser som ”skal sikre, at risiko for brands opståen, udvikling og spredning minimeres”.

 • Sikring mod brandspredning
  Kap 3.7 Kanalsystem, siger følgende: ”Kanaler skal have tilstrækkelig brandmodstandsevne, der sikrer, at kanalsystemet bevarer tilstrækkelig stabilitet, isolation og integritet under brand”.

  Kanalerne anses normalt for at have tilstrækkelig brandmodstandsevne, når de udføres som mindst kanal klasse EI 30/E 60 (ve ho i o) A2-s1,d0, der f.eks. kan opnås ved brandisolering.
 • Om kanalophæng
  Som noget nyt stilles særlige krav til visse kanalers ophæng. Kap 3.11(4)P siger følgende: ”For brandisolerede kanaler skal afstanden mellem bæringer og spændingen i ophæng dimensioneres i henhold til anvisningerne fra producenten af brandisolering

DS428, 4. udgave, trådte i kraft i 28. september 2011

Dette kapitel omhandler kun ”brandsikring af kanaler” og ”tætning af kanalers gennemføringer”.
Udover disse to områder beskriver DS 428 i detaljer alle brandmæssige foranstaltninger og konstruktive forhold, som skal medtages for, at et kanalsystem er tilstrækkeligt sikret.

Vær opmærksom på, at brandisolering ofte samtidig skal kombineres med varme- og kondensisolering.

 

Det siger reglerne
BR 2015, DS 452 og DS 428 udtrykker alle, at når ventilationskanaler føres gennem andre bygningsdele, f.eks. vægge eller dæk, så skal der tætnes omkring kanalen, således at den gennembrudte konstruktion har samme brandmæssige egenskaber, som den havde før gennembrydningen. 

Læs mere om gennemføringer og CONLIT brandsikring af ventilationskanaler i brochuren ”CONLIT brandsikring af ventilationskanaler”.

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler skal forhindre, at brandspredning kan foregå via kanalsystemet.

Kanalsystemet kan normalt anses for at have tilstrækkelig brandmodstandsevne, når kanaler udføres mindst som brandisoleret kanal EI 30/E 60 (ve ho i o) A2-s1,d0 (tidl. benævnt BS-kanal 30).

Brandisolering af runde kanaler

Brandsikring af runde ventilationskanaler udføres med CONLIT Fire Mat Alu i 60 mm tykkelse.

Brandsikret med CONLIT Fire Mat Alu, 50 mm

 

Se alle detaljer i brochuren "CONLIT brandsikring af ventilationskanaler"

Gennemføringer

Hvis brandisoleringen afsluttes mod et spjæld, afsluttes på spjældets kanalstuds. I tilfælde, hvor kanalen føres ubrudt gennem væg eller dæk, udføres brandtætning som vist i brochuren "CONLIT brandisolering af ventilation.

Bemærk:

Hvis der samtidig stilles krav til kondensisolering af kanalen, suppleres med en dampspærre. I tilfælde hvor der stilles krav om varmeisolering ud over det, brandisoleringen yder, kan der suppleres med f.eks. ROCKWOOL Lamelmåtte i en relevant tykkelse.

Brandisolering af firkantede kanaler

Brandsikring af firkantede kanaler kan udføres på to forskellige måder:

Brandsikret med CONLIT Fire Mat Alu, 60 mm

 

Se alle detaljer i brochuren "CONLIT brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikret med CONLIT Brandplade, 60 mm

 

Se alle detaljer i brochuren "CONLIT brandsikring af ventilationskanaler

Gennemføringer

Hvis brandisoleringen afsluttes mod et spjæld afsluttes brandisoleringen på spjældets kanalstuds. I tilfælde, hvor kanalen føres ubrudt gennem væg eller dæk, udføres brandtætning som vist i brochuren "CONLIT brandisolering af ventilationskanaler".

Bemærk:

Hvis der samtidig stilles krav til kondensisolering af kanalen, suppleres med en dampspærre. I tilfælde hvor der stilles krav om varmeisolering ud over det, brandisoleringen yder, kan der suppleres med f.eks. ROCKWOOL Lamelmåtte i en relevant tykkelse.

Udvendige afslutninger – uanset kanalfacon

Udvendige overflader kan afsluttes med f.eks. metal-kappe, PVC-plastfolie, pap+lærred eller evt. ubeklædt.

Varmeisolering

Ventilationskanaler, som fører varm eller kold luft gennem rum med temperaturer, som afviger fra kanaltemperaturen, skal isoleres mod energitab, jf. DS 452. Se kapitel 4.

Runde kanaler

Runde kanaler isoleres med ROCKWOOL Lamelmåtter – medmindre kanalerne også skal brandsikres. I sidstnævnte tilfælde benyttes CONLIT Fire Mat Alu.

 

Den mindste tilladelige isoleringstykkelse kan iht. DS 452 beregnes i beregningsprogrammet ROCKTEC

Ovale kanaler

Ovale kanaler isoleres som runde kanaler med samme omkreds.

Firkantede kanaler

Firkantede kanaler isoleres med ROCKWOOL Lamelmåtte, INDUSTIBATTS 50 eller INDUSTIBATTS 80 – medmindre kanalerne også skal brandsikres.

I de tilfælde benyttes CONLIT Fire Mat Alu eller CONLIT Brandplade.

 

Den mindste tilladelige isoleringstykkelse kan iht. DS 452 beregnes i beregningsprogrammet ROCKTEC

Isoleringstykkelser

Kanaler med varm eller kølet luft, der er placeret i opvarmede eller uopvarmede rum (undtaget kanaler med afkastluft), skal isoleres iht. DS 452.

Beregning af varmetab og af mindste lovlige isoleringstykkelse kan beregnes med ROCKTEC.

Find korrekt isoleringsklasse i tabellen side 10-11.

Find derefter korrekt isoleringstykkelse i tabellerne side 16-51.

På kanaler, som føres gennem andre bygningsdele, kan isoleringstykkelsen i selve gennemføringen reduceres til 50 % af det, som kræves på kanalerne i øvrigt. Vær opmærksom på, at brandbeskyttelse og/eller kondensisolering kan kræve anden og mere isolering end vist på denne side.

Kondensisolering

 

Hvis temperaturer inde i kanalen afviger fra den om-givende lufttemperatur, er der risiko for kondensdannelser.

Udvendig kondensation undgås ved at isolere kanalen og afslutte udvendig med en dampspærrende membran. På runde kanaler bruges ROCKWOOL Lamelmåtte med armeret alufolie eller ROCKWOOL Lamelmåtte med alubelagt papir. Alle samlinger og åbninger i dampspærren skal lukkes med tape eller fugemasse.

Den nødvendige isoleringstykkelse bestemmes af kanalens temperatur, af rumluftens temperatur, fugtforhold samt materialevalg. Af rene kondenshensyn er det normalt kun nødvendigt med en tynd isolering.

Eksempel, vejledende
Kanaltemp. Rumluft Nødvendig
isoleringstykkelse
10° C 20° C / 70% RF 7 mm
10° C 20° C / 80% RF 15 mm
10° C 20° C / 90% RF 35 mm

Indvendig kondensation undgås ved at isolere kanalen. Kanalvægge af metal eller plast, udgør i dette tilfælde den nødvendige dampspærre. Den nødvendig isoleringstykkelse bestemmes af rumluftens temperatur, kanalens temperatur, fugt og lufthastighedsforhold samt af materialevalg.

Den isoleringstykkelse, som kræves af kondenshensyn, er normalt væsentlig mindre end den tykkelse, der kræves af energihensyn. Det vil derfor ofte være energi-hensynet – jf. side 10-51 – som bestemmer den endelige isoleringstykkelse.

 

Eksempel, vejledende
Kanalforhold Rumluft Nødvendig
isoleringstykkelse
25° C / 70% RF / 5 m/sek. 10° C 10 mm
25° C / 90% RF / 5 m/sek. 10° C 30 mm
25° C / 70% RF / 5 m/sek. -10° C 20 mm
25° C / 90% RF / 5 m/sek. -10° C 80 mm

Bemærk: Nødvendige isoleringstykkelser er ikke nødvendigvis handelstykkelser.

ROCKWOOL teknisk isolering har naturlige og uovertrufne brandegenskaber, som giver optimal brandbeskyttelse af tekniske installationer.

 

 

0 selected files

icon
Den lille tekniske

En guide til teknisk isolering af rør og installationer

icon
ProRox Proces håndbog

Guide til industriel isolering

icon
DS452

Ny standard for isolering af tekniske installationer.