Termisk isolering til varmerør

En vigtig faktor for at reducere varmetabet fra varmesystemet er effektiv isolering af rør, ventiler og flanger.

Valg af isoleringsklasse

DS 452 udstikker regler for tekniske installationers maksimale energitab. Installationerne inddeles i 6 kategorier – isoleringsklasser – hovedsagelig begrundet i deres driftstemperatur, omgivende temperatur og antal driftstimer pr. år. I DS 452 beskrives nøje, hvilken isoleringsklasse hver enkelt installationsdel skal placeres i.

Find isoleringsklasserne i PDF dokumentet "Den lille tekniske" ved at klikke på linkene til den enkelte klasse nedenfor.

Varmetab – oversigt

Se skemaet som giver et hurtigt overblik over sammenhængen mellem varmetab, temperatur og isoleringstykkelser. I eksemplet har vi taget udgangspunkt i ROCKWOOL Universal Rørskål.

Uddybende beregninger – også for andre produkter kan beregnes med ROCKTEC.

Anlægstype
Installationsdel
Omgivende temperatur for installationsdel
≤ 5° C 1)>5° C 2)
Opvarmningsanlæg  
Koblingsledninger i samme rum som varmegiver-Klasse 0
Koblingsledninger i andre rum end varme-giver samt alle koblingsledninger nedlagt eller indstøbt i gulve, vægge eller lofterKlasse 6Klasse 2 
Fordelingsledninger, varmevekslere, -beholdere og installationsdele:  
Kun varme i opvarmningssæson med θ ≤ 45° CKlasse 6Klasse 3
Kun varme i opvarmningssæson, regulering af fremløbstemperaturKlasse 6Klasse 3
Andre tilfælde herunder fjernvarme indenfor bygningen og fordelingsledninger mellem bygningerKlasse 6Klasse 4
Varmt brugsvand  
Koblingsledninger i samme rum som tapsted Klasse 0
Koblingsledninger i andre rum end tapsted Klasse 4
Fordelings- og cirkulationsledningerKlasse 6Klasse 4
Vekslere og varmtvandsbeholdere samt vandvarmereKlasse 6Klasse 5
Anlægstype
Installationsdel
Omgivende temperatur for installationsdel
 ≤ 5° C 1)>5° C 2)
Ventilationsanlæg  
Tilslutningskanaler, der er placeret i de rum, de betjener-Klasse 0
Fraluftskanaler og tilluftskanaler på anlæg med varmegenvindingKlasse 3Klasse 0
Tilluftskanaler på anlæg uden mekanisk køling med dimensionerende lufttemperatur mellem 15° C og 23° CKlasse 3Klasse 0
Tilluftskanaler på anlæg med mekanisk køling med dimensionerende lufttemperatur mellem 15° C og 23° CKlasse 3Klasse 1
Tilluftskanaler på anlæg med dimensionerende lufttemperatur under 15° CKlasse 3Klasse 3
Tilluftskanaler i luftvarmeanlæg med luft-temperatur over 23° CKlasse 4Klasse 2
Ventilationskanaler i udsugningsanlæg uden varmegenvinding og til naturligt aftrækKlasse 0 3)Klasse 0
Ventilationskanaler til udeluftindtag (før evt. varmegenvinding) og til afkast til det fri efter varmegenvindingKlasse 0 3) 5)Klasse 3 3)
VentilationsaggregaterW/m2K W/m2K
Indtil 31. december 2015 ≤ 1,4≤ 1,4
Fra 01. januar 2013 ≤ 1,0≤ 1,4
Anlægstype
Installationsdel
Omgivende temperatur for installationsdel
≤ 5° C 1)>5° C 2)
Solvarmeanlæg  
Rørføring mv. til solfangereKlasse 4Klasse 4
BeholdereKlasse 6Klasse 5
Koldt brugsvand  
Rør og beholdereSe DS 439Klasse 2
Rør mv. med eltracing. θ >0° CKlasse 2 
Luft-vand og luft/luft varmepumper  
Varme forbindelsesrør til udedelKlasse 6Klasse 5
Kolde forbindelsesrør til udedelKlasse 0 3)Klasse 4 3)
Jordvarme (væske til vand varmepumper)  
Jordslanger mv.I jord 4)Klasse 4 3)
Køling kontorer, o. lign.  
Rør og beholdere til kølebafler og kølelofter, samt rør til køleunits. 15 °C ≤ θKlasse 2Klasse 2
Rør og beholdere til køleflader for ventilations-luft og fancoils samt rør til køleunits. 0 °C ≤ θ < 15 °CKlasse 2 3)Klasse 2 3)
Anlægstype
Installationsdel
Omgivende temperatur for installationsdel
 ≤ 5° C 1)>5° C 2)
Serverrum  
Rør og beholdere til køleflader for ventilations- luft og fancoils samt rør til køleunits. 0 °C < θ < 15 °CKlasse 4 3)Klasse 4 3)
Køle- og frysemøbler samt køle- og fryserum  
Rør og beholdere til køle- og frysemøbler samt til køle- og fryserum. θ ≤ 0 °C-Klasse 5 3)
Tagnedløb  
Indvendige tagnedløb-Klasse 2 3)

Noter

 1. Omfatter placeringer ude, i jord, i uopvarmet rum uden for klimaskærm og i rum opvarmet til højest 5° C.
 2. Opvarmet rum (>5° C) eller uopvarmet rum inden for klimaskærm.
 3. Kondensisoleres efter forholdene.
 4. Se Miljøministeriets BEK nr. 1019 5) Ventilationskanaler til udeluftindtag placeret i tagrum isoleres til klasse 2 for at undgå utilsigtet opvarmning af ventilationsluft.

 

Efterisolering af bestående installationer

Ældre bygninger har oftest kun 15-20 mm isolering på centralvarme- og varmtvandsrør i f.eks kælderrum eller krybekælder. At efterisolere disse rør er en særdeles god investering.

Isolerer man uden på den eksisterende isolering med ekstra 20 mm, opnår man følgende besparelser: 

Beregningseksempler, uopvarmede rum:

 • 21 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm
Sparer 4,0 l olie/år pr. lbm.
 • 28 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm
Sparer 5,3 l olie/år pr. lbm.
 • 34 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm
Sparer 6,0 l olie/år pr. lbm.

Med den aktuelle oliepris (ultimo 2015) sparer man:
På 21 mm rør: 48 kr. /lm. i året.
På 28 mm rør: 63 kr. /lm. i året.
På 34 mm rør: 72 kr. /lm. i året.

Der kan meget vel være tale om endnu større besparelser, da der er usikkerhed om kvaliteten af den eksisterende isolering.

Ved heltidsdrift med konstant temperatur.

Reducér samtidig CO2 udledningen

 • Hver liter sparet fyringsolie mindsker udledningen med ca. 3,1 kg CO2.

Varmetab fra uisolerede rør

I overslagsberegningerne for uisolerede dele af varmeanlæg kan disse værdier anvendes i praksis: 

Varmetab – uisolerede rør – W/m

 Temperaturforskel – rum–rør (°C)
Rørdiameter20406080100
18 mm14325376102
22 mm16386391123
28 mm204778113152
35 mm255795138185
42 mm3369114685222
48 mm3377128185250
60 mm3893155225303
76 mm50114190276373
89 mm57131218317428
102 mm64148245357482
114 mm71163271393531
140 mm85195324471637
169 mm100229380553748
219 mm126289481700947
Plana ytor m217941970510371415
Inomhusmontering, omgivningstemp. 10 °C. Fri konvektion. ”Svarta rör”.
Vid heltidsdrift och vid konstant temperatur.

Indendørs placering, omgivende temp. 10° C. Fri konvektion. ”Sorte rør”.
Ved fuldtidsdrift med konstanttemperatur.

Bemærk: De faktiske energitab kan afvige ganske meget fra det angivne, afhængig af rørets placering og overflade mm.

En god tommelfingerregel

Varmetabet fra 1 m uisoleret rør er ca. 10 gange større end varmetabet fra 1 m isoleret rør (gælder for 60 mm rør, 80° C, isoleret rør i klasse 3). 

 Husk:

 • Ved højere medietemperaturer bliver forskellen større.
 • Ved større rørdimension bliver forskellen større.

 

Varmetab fra uisolerede ventiler og flanger

En væsentlig faktor i begrænsningen af varmetabet fra varmeanlægget er en effektiv isolering af ventiler og flanger. Se eksemplerne nedenfor:

Eksempel:

Varmetab fra uisolerede ventiler

En uisoleret 2" ventil, 100 °C

 • Taber energi som 1,4 m uisoleret 2" rør.
 • Taber energi som 15 m isoleret 2" rør.

En uisoleret 4" ventil, 100 °C

 • Taber energi som 2 m uisoleret 4" rør
 • Taber energi som 20 m isoleret 4" rør

Varmetab fra uisolerede bolteflanger

En uisoleret 2" bolteflanger, 100 °C

 • Taber energi som 0,4 m uisoleret 2" rør
 • Taber energi som 5,7 m isoleret 2" rør

En uisoleret 4" bolteflange, 100 °C

 • Taber energi som 0,5 m uisoleret 4" rør
 • Taber energi som 5,7 m isoleret 4" rør

Kilde: Verein Deutsche Ingenieure O.Ing Morisse, 1985

Ventiler og flanger bør isoleres med f.eks. ventilkapper eller specialtildannede puder.

OBS! Hvis ventiler og armaturer er uisolerede, kan varmetabet herfra let overstige varmetabet fra hele det øvrige velisolerede anlæg.

ROCKWOOL teknisk isolering har naturlige og uovertrufne brandegenskaber, som giver optimal brandbeskyttelse af tekniske installationer.

Produkter

Termisk isolering til varmerør

Rørskål 800
Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder (brandslanger), Brandsikring af rør, kabler og ventilation, Brandsikring, Konstruktioner, VVS isolering, Brandsikring af plastfaldstammer og -afløbsrør, Termisk isolering til varmerør, Rørisolering, Teknisk isolering, Kondensisolering til kolde rør, Rørbæringer, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, CE, Certificates, Brandklasse A2

Rørskål 800

Gå til produkt
TECLIT Hanger
Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder (brandslanger), Brandsikring af rør, kabler og ventilation, Brandsikring, VVS isolering, Brandsikring af plastfaldstammer og -afløbsrør, Termisk isolering til varmerør, Kondensisolering til kolde rør, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler

TECLIT Hanger

Gå til produkt
TECLIT Tape Alu
Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder (brandslanger), Brandsikring af rør, kabler og ventilation, Brandsikring, VVS isolering, Brandsikring af plastfaldstammer og -afløbsrør, Termisk isolering til varmerør, Kondensisolering til kolde rør, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler

TECLIT Tape Alu

Gå til produkt
Lamelmåtte (Kraftpapir)
Kedler, beholdere og andre anlæg, Teknisk isolering, Konstruktioner, Termisk isolering til varmerør, Rørisolering, Rørbæringer, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, CE, Certificates, VVS isolering

Lamelmåtte (Kraftpapir)

Gå til produkt
Lamelmåtte (Armeret Alufolie)
Termisk isolering til varmerør, Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Kondensisolering til kolde rør, Kedler, beholdere og andre anlæg, Rørbæringer, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, VVS isolering, CE, Certificates, Brandklasse A2

Lamelmåtte (Armeret Alufolie)

Gå til produkt
Universal Rørskål
Termisk isolering til varmerør, Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Kondensisolering til kolde rør, Rørbæringer, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, CE, Certificates, Brandklasse A2, VVS isolering

Universal Rørskål

Gå til produkt