Rørisolering til varme og kolde rør

Effektiv isolering af kolde rør stiller krav til montering af isolering og dampspærrende membraner.

Kolde rør isoleres med ROCKWOOL Universal Rørskål, Rørskål 800 eller Alu-lamelmåtte. Disse produkter er belagt med en dampspærrende alufolie. Alle samlinger i dampspærren lukkes med tape eller fugemasse.

Rør med temperaturer under 5 °C
Det anbefales ikke at benytte ROCKWOOL isolering til frost rør.

Anvisninger til isolering af kolde rør

I forbindelse med isolering af kolde rør skal der tages hensyn til både energitab, kondensation og risiko for frysning.

Også her er det fordelagtigt at benytte isolerede bæringer.

Isoleringen skal udføres omhyggeligt, så man undgår sprækker, spalter og områder med utilsigtet tyndere isolering.

Isolering ved ventiler, bæringer og flanger etc.:
Ventiler, flanger mv. isoleres efter samme princip som resten af anlægget. Afslut altid med dampspærre.

Hvor isoleringen stopper, kan afsluttes med fligebånd + fugemasse.

Det siger reglerne

DS 452, ”Termisk isolering af tekniske installationer” anviser, hvorledes kolde rør skal isoleres.

Energitab:
Rør med kølede medier skal isoleres således, at uønsket varmeoverførsel forhindres. Kolde installationer med ikke-kølede medier, f.eks. koldt brugsvand, isoleres mindst som angivet for klasse 2 – se side 22-27 i "Den lille tekniske".

Isolering mod udvendig kondensation:
Kolde rør skal sikres mod kondensation, således at der ikke opstår skader og ulemper på omgivelser, isolering og installationer – se side 60 i "Den lille tekniske".

Isolering mod frysning:
Kolde rør isoleres således, at der ikke opstår ulemper eller skader på omgivelser og installation på grund af frysning af mediet – se side 61 her i "Den lille tekniske".

Vær opmærksom på, at der ofte skal tages hensyn til 2 eller 3 af disse forhold på samme tid.

Kondensisolering

Når kolde rør føres gennem varme rum, vil røret i mange tilfælde blive vådt og dryppe. Dette forhindres ved at isolere røret og afslutte udvendig med en dampspærrende membran – f.eks. plast- eller alufolie. Alle samlinger og åbninger i dampspærren skal lukkes med tape eller fugemasse.

 

Kondensisolering – isoleringstykkelser i mm

Relativ
fugt
Rør-diameterRørtemperatur ° C
+10

+6

+2

  PLPLKPLPLKPLPLK
50 %27 mm002245
 48 mm002234
 76 mm002355
 108 mm002356
 219 mm003456
 406 mm003456
 Plan4579811
70 %27 mm4579912
 48 mm467101013
 76 mm468111114
 219 mm578121116
 406 mm579131218
 Plan5710141930
90 %27 mm182623312341
 48 mm213027373247
 76 mm233429413653
 108 mm243730453958
 219 mm274234534367
 406 mm294737604777
 Plan315338614879

Udvendig afslutning: PL: Pap og lærred. PLK: Pladeknappe.
Rumtemperatur 20 °C.

Det forudsættes, at rør isoleres med Universal Rørskål eller Rørskål 800.
Plane flader isoleres med INDUSTRIBATTS 50.

Frostsikring

Rør med stillestående medier – f.eks. vand eller asfalt – som er placeret udendørs eller i rum, hvor temperaturen er lavere end mediets frysepunkt, risikerer tilfrysning. Isolering af røret kan udsætte, men ikke helt forhindre denne tilfrysning. I skemaet kan du se, hvor mange timer en korrekt udført isolering kan holde vandrør fri for tilfrysning.

Frostisolering – sikret stilstand i timer

Rør-diameterIsoleringstykkelse
20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm80 mm100 mm
27 mm3445566
48 mm894012131517
76 mm15192225283337
108 mm24303642475663
219 mm557389105119--
420 mm113------

Tabelværdierne angiver den tid i timer, hvor røret er sikret mod frostsprængning ved en starttemperatur på 0 °C og en omgivelsestemperatur på +12 °C samt en tilfrysningsprocent på 25. Beregningerne er udført under forudsætning af, at rørene er isoleret med ROCKWOOL Lamelmåtte. Ved brug af ROCKWOOL Rørskål forlænges den sikrede tid.

Hvis et medie i røret er stillestående i længere tid, skal et varmekabel (tracing) lægges på røret. Kontakt vores Tekniske Service, der kan hjælpe dig med en beregning i forbindelse med kombinationen af varmekabel og isolering.

Vær opmærksom på at bæringer og stropper, som gennembryder isoleringslaget, vil kunne afkorte den frostsikrede tid væsentligt. Det anbefales derfor at benytte isolerede bæringer.

Install guides

Fjernkøling

I storcentre, større institutioner, forretninger og kontorer osv. er der ofte brug for effektiv komfortkøling. Normalt får man den fornødne kølekapacitet ved at opstille kompressordrevne køleanlæg på stedet. Ulempen er, at de støjer, optager plads og har høje driftsomkostninger.
To alternative måder at fremskaffe den nødvendige køling på synes nu at vinde udbredelse. Begge metoder kaldes "fjernkøling".

Fjernkøling med varmt vand

Denne form for fjernkøling bruger varmt vand til at fremstille koldt vand.

Varmt fjernvarmevand ledes på normal vis ud til brugeren. Hos brugeren benyttes energien i det varme fjernvarmevand til at drive et absorptionskøleanlæg.

Dette anlæg fremstiller på denne måde koldt vand ved hjælp af det varme vand.

Isolering af fordelingsledningerne i bygningen
Kølevandet fordeles videre til kølefladerne i bygningens ventilationsanlæg. Reglerne for disse fordelingsledninger er omfattet af DS 452. Det betyder, at isoleringen skal dimensioneres efter denne standard, og der skal isoleres mod energitab (varmeoptagelse) og mod skadelig kondens.

Fjernkøling med koldt vand

Denne form for fjernkøling er i princippet som fjernvarme, bortset fra at fremløbstemperaturen til brugeren er lav – typisk 4-8° C – og returløbstemperaturen er højere, typisk 12-15° C. Det kolde vand produceres og leveres af et ”fjernkøleværk”, som sender det kolde vand ud til brugerne via et rørnet.

Isolering af forsyningsledningerne
For at undgå at det kolde vand opvarmes på sin vej ud til brugeren, skal fremløbsrøret isoleres effektivt. Kondens på røret undgås ved at afslutte med en dampspærre. Fremløbsrøret isoleres med min. 30-40 mm ROCKWOOL Rørskål eller Lamelmåtte og afsluttes med en dampspærre. Isolering af returløbet kan ofte udelades.

Isolering af fordelingsledningerne i bygningen
Efter at kølevandet er nået frem, skal det naturligvis fordeles videre til kølefladerne i bygningens ventilationsanlæg. Reglerne for disse fordelingsledninger er omfattet af DS 452. Det betyder, at isoleringen skal dimensioneres efter denne standard, og at der skal isoleres mod energitab (varmeoptagelse) og mod skadelig kondens.

ROCKWOOL teknisk isolering har naturlige og uovertrufne brandegenskaber, som giver optimal brandbeskyttelse af tekniske installationer.

Produkter

Kondensisolering til kolde rør

Rørskål 800
Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder (brandslanger), Brandsikring af rør, kabler og ventilation, Brandsikring, Konstruktioner, VVS isolering, Brandsikring af plastfaldstammer og -afløbsrør, Termisk isolering til varmerør, Rørisolering, Teknisk isolering, Kondensisolering til kolde rør, Rørbæringer, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, CE, Certificates, Brandklasse A2

Rørskål 800

Gå til produkt
TECLIT Hanger
Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder (brandslanger), Brandsikring af rør, kabler og ventilation, Brandsikring, VVS isolering, Brandsikring af plastfaldstammer og -afløbsrør, Termisk isolering til varmerør, Kondensisolering til kolde rør, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler

TECLIT Hanger

Gå til produkt
TECLIT Tape Alu
Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder (brandslanger), Brandsikring af rør, kabler og ventilation, Brandsikring, VVS isolering, Brandsikring af plastfaldstammer og -afløbsrør, Termisk isolering til varmerør, Kondensisolering til kolde rør, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler

TECLIT Tape Alu

Gå til produkt
Lamelmåtte (Armeret Alufolie)
Termisk isolering til varmerør, Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Kondensisolering til kolde rør, Kedler, beholdere og andre anlæg, Rørbæringer, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, VVS isolering, CE, Certificates, Brandklasse A2

Lamelmåtte (Armeret Alufolie)

Gå til produkt
Universal Rørskål
Termisk isolering til varmerør, Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Kondensisolering til kolde rør, Rørbæringer, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, CE, Certificates, Brandklasse A2, VVS isolering

Universal Rørskål

Gå til produkt