Install guides

Fjernkøling

I storcentre, større institutioner, forretninger og kontorer osv. er der ofte brug for effektiv komfortkøling. Normalt får man den fornødne kølekapacitet ved at opstille kompressordrevne køleanlæg på stedet. Ulempen er, at de støjer, optager plads og har høje driftsomkostninger.
To alternative måder at fremskaffe den nødvendige køling på synes nu at vinde udbredelse. Begge metoder kaldes "fjernkøling".

Fjernkøling med varmt vand

Denne form for fjernkøling bruger varmt vand til at fremstille koldt vand.

Varmt fjernvarmevand ledes på normal vis ud til brugeren. Hos brugeren benyttes energien i det varme fjernvarmevand til at drive et absorptionskøleanlæg.

Dette anlæg fremstiller på denne måde koldt vand ved hjælp af det varme vand.

Isolering af fordelingsledningerne i bygningen
Kølevandet fordeles videre til kølefladerne i bygningens ventilationsanlæg. Reglerne for disse fordelingsledninger er omfattet af DS 452. Det betyder, at isoleringen skal dimensioneres efter denne standard, og der skal isoleres mod energitab (varmeoptagelse) og mod skadelig kondens.

Fjernkøling med koldt vand

Denne form for fjernkøling er i princippet som fjernvarme, bortset fra at fremløbstemperaturen til brugeren er lav – typisk 4-8° C – og returløbstemperaturen er højere, typisk 12-15° C. Det kolde vand produceres og leveres af et ”fjernkøleværk”, som sender det kolde vand ud til brugerne via et rørnet.

Isolering af forsyningsledningerne
For at undgå at det kolde vand opvarmes på sin vej ud til brugeren, skal fremløbsrøret isoleres effektivt. Kondens på røret undgås ved at afslutte med en dampspærre. Fremløbsrøret isoleres med min. 30-40 mm ROCKWOOL Rørskål eller Lamelmåtte og afsluttes med en dampspærre. Isolering af returløbet kan ofte udelades.

Isolering af fordelingsledningerne i bygningen
Efter at kølevandet er nået frem, skal det naturligvis fordeles videre til kølefladerne i bygningens ventilationsanlæg. Reglerne for disse fordelingsledninger er omfattet af DS 452. Det betyder, at isoleringen skal dimensioneres efter denne standard, og at der skal isoleres mod energitab (varmeoptagelse) og mod skadelig kondens.

ROCKWOOL teknisk isolering har naturlige og uovertrufne brandegenskaber, som giver optimal brandbeskyttelse af tekniske installationer.

Produkter

Kondensisolering til kolde rør

Rørskål 800
Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder (brandslanger), Brandsikring af rør, kabler og ventilation, Brandsikring, Konstruktioner, VVS isolering, Brandsikring af plastfaldstammer og -afløbsrør, Termisk isolering til varmerør, Rørisolering, Teknisk isolering, Kondensisolering til kolde rør, Rørbæringer, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, CE, Certificates, Brandklasse A2

Rørskål 800

Gå til produkt
TECLIT Hanger
Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder (brandslanger), Brandsikring af rør, kabler og ventilation, Brandsikring, VVS isolering, Brandsikring af plastfaldstammer og -afløbsrør, Termisk isolering til varmerør, Kondensisolering til kolde rør, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler

TECLIT Hanger

Gå til produkt
TECLIT Tape Alu
Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder (brandslanger), Brandsikring af rør, kabler og ventilation, Brandsikring, VVS isolering, Brandsikring af plastfaldstammer og -afløbsrør, Termisk isolering til varmerør, Kondensisolering til kolde rør, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler

TECLIT Tape Alu

Gå til produkt
Lamelmåtte (Armeret Alufolie)
Termisk isolering til varmerør, Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Kondensisolering til kolde rør, Kedler, beholdere og andre anlæg, Rørbæringer, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, VVS isolering, CE, Certificates, Brandklasse A2

Lamelmåtte (Armeret Alufolie)

Gå til produkt
Universal Rørskål
Termisk isolering til varmerør, Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Kondensisolering til kolde rør, Rørbæringer, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, CE, Certificates, Brandklasse A2, VVS isolering

Universal Rørskål

Gå til produkt