Kedler, beholdere og andre anlæg

Varmebeholdere og tanke, uanset størrelse, er omfattet af det samme regelsæt som andre tekniske installationer, nemlig DS 452.

Isolering mod energitab

Mindste tilladelige isolering beregnes ved brug af isoleringsklasserne og skemaer illustreret i Den Lille Tekniske. ROCKTEC kan også benyttes til beregningerne.

Kuldebroer på tanke og beholdere

Kuldebroer i form af stag, afstandsholdere og bæringer bør så vidt muligt undgås. Disse kuldebroer kan medføre uforholdsmæssigt store ekstra energitab. Hvis ikke bæringer mv. kan undgås, skal disse regnes med i varmetabet.

I Isoleringsklasserne illustreret i Den Lille Tekniske er disse ekstra varmetab ikke medregnet for tanke, men kun for rør. Varmetab for tanke må derfor beregnes i hvert enkelt tilfælde i henhold til de aktuelle kuldebroer.

Beholdere

Det anbefales, at beholdere med relativt lave temperaturer – altså temperaturer < 250° C – isoleres på krumme flader med ROCKWOOL Lamelmåtte.

På plane flader kan man også isolere med Industribatts 50 eller Industribatts 80. Disse produkter er så trykstærke, at de ofte kan fungere som bærende underlag for den udvendige afslutning. Dette giver en væsentlig reduktion af varmetabet.

Højtemperaturbeholdere (temperaturer 250-800° C)

Isolereres i henhold til vejledningerne i RTI brochuren.

Specielle beholdere (ilttanke og tanke i rustfri stål)

Isolereres i henhold til vejledningerne i RTI brochuren.

Produkter

Kedler, beholdere og andre anlæg

INDUSTRIBATTS 50
Kedler, beholdere og andre anlæg, Teknisk isolering, Konstruktioner, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, CE, Certificates, Brandklasse A1, VVS isolering

INDUSTRIBATTS 50

Gå til produkt
INDUSTRIBATTS 80
Kedler, beholdere og andre anlæg, Teknisk isolering, Konstruktioner, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, CE, Certificates, VVS isolering, Brandklasse A2

INDUSTRIBATTS 80

Gå til produkt
INDUSTRIBATTS 80 (Armeret Alufolie)
Kedler, beholdere og andre anlæg, Teknisk isolering, Konstruktioner, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, CE, Certificates, Brandklasse A2, VVS isolering

INDUSTRIBATTS 80 (Armeret Alufolie)

Gå til produkt
INDUSTRIBATTS SORT
Kedler, beholdere og andre anlæg, Teknisk isolering, Konstruktioner, CE, Certificates, Brandklasse A1, VVS isolering, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler

INDUSTRIBATTS SORT

Gå til produkt
Lamelmåtte (Kraftpapir)
Kedler, beholdere og andre anlæg, Teknisk isolering, Konstruktioner, Termisk isolering til varmerør, Rørisolering, Rørbæringer, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, CE, Certificates, VVS isolering

Lamelmåtte (Kraftpapir)

Gå til produkt
Lamelmåtte (Armeret Alufolie)
Termisk isolering til varmerør, Rørisolering, Teknisk isolering, Konstruktioner, Kondensisolering til kolde rør, Kedler, beholdere og andre anlæg, Rørbæringer, Termisk isolering og kondensisolering til ventilationskanaler, Ventilationskanaler, VVS isolering, CE, Certificates, Brandklasse A2

Lamelmåtte (Armeret Alufolie)

Gå til produkt