Isolering af åsekonstruktioner

Åsekonstruktioner bruges, hvor loftfladen følger taghældningen. Taghældningen kan gå ned til 1:40, og spændvidden er på mellem 6 m og 8 m uden mellemunderstøtning.

Isoleringsmaterialet placeres mellem åsene og der kan også være et lag under åsene.

Konstruktionsopbygning

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37
 2. Dampspærre
 3. Forskallingsbrædder
 4. ROCKFON Cosmos

U-værdier

U-værdier (W/m2K) for åsekonstruktioner isoleret med ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 og ROCKFON Cosmos.

Isolering og 
isoleringstykkelse
Konstruktion med 10% træ
95 mm0,34
120 mm0,30
145 mm0,27
195 mm0,23
245 mm0,19
295 mm0,17

Værd at vide:

 • Ved isolering mellem åsene skal der tages hensyn til nødvendig ventilation.
 • Angivelse af absorptionskoefficienter fås hos ROCKFON A/S.
 • Vær opmærksom på særlige krav til isoleringstykkelser over dampspærre for at undgå kondens.

Isoleringsmetode

Imellem åsene isoleres således, at der tages hensyn til den nødvendige ventilation. Krav til ventilationen afhænger af type undertag og tagbeklædning. Under åsene monteres en dampspærre, der skal opsættes lufttæt. Herefter monteres forskallingsbrædder, som ROCKFON Cosmos fastgøres til.

 

Dampspærre

Af den nedenstående tabel fremgår nødvendig isoleringstykkelse over dampspærren i mm for at undgå kondens på dampspærren.

Dampspærre
Indetemp.
°C
Indefugt
% RF
Isoleringstykkelse under dampspærre
mm
15305075100
2090350    
2080150275450  
207095170250375 
20605095170250300
20503060100150200

Figur L 03:
Nødvendig isoleringstykkelse over dampspærren i mm for at undgå kondens på dampspærren.
Udetemperatur: -12°C

Konstruktionseksempler

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende
Lodret snit

Brand
BD 30
DBI sag F9098

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm c/c 1000 mm
 2. Min. 200 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Dampspærre
 4. Forskalling 19x100 mm,
 5. c/c 300 mm
 6. 13 mm gipsplade 

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende
Lodret snit

Brand
BD 30
DBI sag H10134

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm, c/c 1000mm
 2. Min. 190 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Fastholdelse med 2 mm ståltråd pr. 300 mm over hvert forskallingsbræt
 4. Dampspærre
 5. Forskalling 19x100 mm, c/c 300 mm
 6. Kl. 2 beklædning (senere K D-s2,d2), mindst 12 mm tykkelse 

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende 
Lodret snit

Brand 
BD 30
DBI sag H10669

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm, c/c 1000 mm
 2. Min. 250 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Dampspærre
 4. Forskalling 19x100 mm, c/c 450 mm
 5. 13 mm gipsplade

Built-up tag generelt

Built-up tag er et tagpaptag med en lille hældning, opbygget af flere lag tagpap, dækket af 20 mm ærtestenlag i klæbeasfalt. Built-up tagkonstruktioner med taghældning på min. 1:40 anvendes ofte til boliger, institutioner og erhverv.

Isoleringsmetode

Ventilationsspalten i built-up tagkonstruktioner skal min. være 50 mm. Isoleringen anbringes mellem åsene og ofte med krydsisolering mellem lægter under åsene. Isoleringen skal have et overmål på 10-20 mm i bredden for at opnå den rigtige tilslutning til åsene og evt. lægterne. Alt efter den frie afstand mellem åsene og evt. lægterne anvendes ROCKWOOL FLEXIBATTS. Derefter monteres dampspærre og til sidst indvendig beklædning.

Built-up tag

 1. Min. 2 lag tagpap
 2. Tagbrædder eller -plader
 3. Ås
 4. Ventilation
 5. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 6. Supplerende ROCKWOOL FLEXIBATTS
 7. Dampspærre
 8. 13 mm gipsplade

U-værdier (W/m²K) for built-up tag isoleret med ROCKWOOL FLEXIBATTS 37/FLEXIBATTS 34

Træ %ROCKWOOL FLEXIBATTS 37ROCKWOOL FLEXIBATTS 34
Isoleringstykkelse mmIsoleringstykkelse mm
 190210260360385480190260335380480
4,50,200,180,150,110,100,080,190,140,110,100,08
70,210,190,160,110,110,090,190,150,110,100,08
100,220,200,160,120,110,090,200,150,120,110,09

Beregningerne er udført jvf. DS 418, 6. udgave. U-værdierne er korrigeret for luftspalter og luftstrømme i isoleringslaget med D U. D U = 0, da isoleringen er forudsat udført i to lag med forskudte samlinger.

Indvendig efterisolering af built-up tag

Indvendig efterisolering af built-up tag bør kun benyttes, hvis Bygningsreglementet's krav om minimumslofthøjde på 2,30 m kan overholdes. Husk, at en evt. dampspærre skal fjernes, hvis efterisoleringens tykkelse er over det halve af den eksisterende isolering.

Opbygning

 1. Vindbræt
 2. 50 mm ventilationsspalte
 3. Tagbrædder/-plader og tagpap
 4. Ventilation
 5. Ny isolering ROCKWOOL FLEXIBATTS
 6. Dampspærre
 7. 13 mm gipsplade
 8. Lægte/planke

Konstruktionseksempler

Loftkonstruktion uden tagrum, Built-up tag, ikke bærende 
Lodret snit

Brand 
Ifølge gældende Bygningsreglement stilles der normalt ingen brandmodstandskrav til en sådan konstruktion.

Opbygning

 1. Spær
 2. Mindst 2 lag tagpap
 3. Tagbrædder eller -plader
 4. Ventileret luftspalte
 5. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 6. Dampspærre
 7. Beklædninger kl. 1 (senere K B-s1,d0) el. kl. 2 (senere K D-s2,d2)

Loftkonstruktion uden tagrum Built-up tag, ikke bærende 
Lodret snit

Brand 
BD 30 DBI sag F9098

NB. Ifølge myndighederne skal konstruktionen være udført med de anførte materialer.

Opbygning

 1. Mindst 2 lag tagpap
 2. Tagbrædder eller -plader
 3. Spær
 4. Ventileret luftspalte
 5. 150 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS fastholdt pr. 300 mm med 2 mm galv. ståltråd fastgjort til spærene med lange kramper
 6. 50 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS mellem lægter, isoleringen fastholdes pr. 300 mm med 2 mm galv. ståltråd fastgjort til lægterne med lange kramper
 7. Dampspærre
 8. 13 mm gipsplade

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende 
Lodret snit

Brand 
BD 30 
DBI sag F9098

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm c/c 1000 mm
 2. Min. 200 mm ROCKWOOL FlexiBatts i alt
 3. Dampspærre
 4. Forskalling 19x100 mm, c/c 300 mm
 5. 13 mm gipsplade

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende 
Lodret snit

Brand 
BD 30 
DBI sag H10669

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm, c/c 1000 mm
 2. Min. 250 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Dampspærre
 4. Forskalling 19x100 mm, c/c 450 mm
 5. 13 mm gipsplade

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende 
Lodret snit

Brand 
BD 30 
DBI sag H10134

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm c/c 950 mm
 2. Min. 190 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Fastholdelse med 2 mm ståltråd pr. 300 mm over hvert forskallingsbræt
 4. Dampspærre
 5. Forskalling 19x100 mm, c/c 300 mm
 6. Kl. 2 beklædning (senere K D-s2,d2), mindst 12 mm tykkelse

Produkter

Isolering af åsekonstruktioner