Lofter - efterisolering af gitterspær

Gitterspærkonstruktioner har uudnytteligt tagrum. Taghældningen er på mellem 15° og 40°, og spændvidden er på mellem 4 m og 20 m uden mellemunderstøtning. Isoleringsmaterialet placeres mellem og over spærfødder.

 

Gitterspærkonstruktion

Konstruktionsopbygning ved isolering af gitterspær

Isolering af gitterspær - Traditionel løsning

U-værdier (W/m2K) for gitterspærkonstruktioner 

(95mm spærfod) 

Isolering og 
isoleringstykkelse
 Konstruktion
  5% træ10% træ
FLEXIBATTS 37 190 mm 0,18 0,19
240 mm 0,14 0,15
290 mm 0,12 0,12
340 mm 0,10 0,11
385 mm 0,09 0,10
585 mm 0,06 0,06
FLEXIBATTS 34 190 mm 0,17 0,18
240 mm 0,13 0,14
285 mm 0,11 0,11
335 mm 0,09 0,10
385 mm 0,08 0,08

Værd at vide:

• Beregningerne er udført jf.DS 418, 6. udgave.
• Isolering udlægges i 2 lag med forskudte samlinger for at undgå kuldebroer.
• Det nederste lag isolering bør have samme tykkelse som spærfodens højde, således at det næste lag kan ligge tæt til spærfod og det nederste isoleringslag.

Isolering af gitterspær - Med installationsloft

 

U-værdier (W/m2K) for gitterspærkonstruktioner (95mm spærfod) 

Isolering og 
isoleringstykkelse
 Konstruktion
  5% træ10% træ
FLEXIBATTS 37 190 mm 0,18 0,19
235 mm 0,14 0,15
290 mm 0,12 0,12
360 mm 0,10 0,11
385 mm 0,09 0,10
585 mm 0,06 0,06
FLEXIBATTS 34 190 mm 0,17 0,18
240 mm 0,13 0,14
285 mm 0,11 0,11
335 mm 0,09 0,10
385 mm 0,08 0,08

Værd at vide:

 • Beregningerne er udført jf.DS 418, 6. udgave.
 • Ved at rykke ROCKWOOL VapourStop dampspærre eller ROCKWOOL Climate fugtvariabel dampspærre ind i konstruktionen, kan installationer føres på indvendig side. Der kan stadig være installationer, som gennembryder fugtspærren i loftet. Disse tætnes med ROCKWOOL Inline eller Partline dampspærretape. Ved krævende underlag eller specielle gennemføringer kan tætnes med ROCKWOOL Easykit klæbebånd eller Multikit tætningsklæber

Anbefalede isoleringstykkelser

Isolering af gitterspær - traditionel løsning

U-værdi (W/m²K)
Træ% 4,5 Nybyg Tilbygning/renovering Sommerhuse
Isoleringstykkelse 340 240 190
  0,10 0,15 0,20

Isolering af gitterspær - med installationsloft

U-værdi (W/m²K)
Træ% 4,5 Nybyg Tilbygning/renovering Sommerhuse
Isoleringstykkelse 360 235 190
  0,10 0,15 0,20

Isoleringsmetode - Gitterspærkonstruktioner

Gitterspærkonstruktioner isoleres mellem spærfødderne med en isoleringstykkelse svarende til spærfodshøjden. Isoleringen skal i bredden have et overmål på 10-20 mm for at opnå den rigtige tilslutning til spærsider. Det næste lag isolering udlægges direkte på det første isoleringslag og hen over spærfødderne, herved undgås kuldebroer.

Isoleringen stødes tæt sammen. Utætte samlinger giver forringelse af isoleringsevnen. Som en ekstra sikkerhed forskydes samlingerne i forhold til hinanden. Isolering med ROCKWOOL FLEXIBATTS færdiggøres normalt fra én ende af i 2 eller 3 lag. Herved opnår man en hurtig og rationel arbejdsgang, da ROCKWOOL FLEXIBATTS formaterne er nemme at håndtere under de ofte dårlige pladsforhold.

Isolering med ROCKWOOL FLEXIBATTS 

Første lag ROCKWOOL FLEXIBATTS til overkant af spærfod. 

Næste lag ROCKWOOL FLEXIBATTS lægges over spærfod.

 1. Spærfod
 2. ROCKWOOL FLEXIBATTS

Loft: Gitterspær med krydsforskalling, samling let ydervæg

 

 

Vær opmærksom på:

 • Dampspærren tapes tæt til konstruktion og i samlinger.
 • Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side.
 • Udlægges ROCKWOOL isolering i flere lag anvendes forskudte samlinger.
 • Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden.

 

   Klasse 2018: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Klasse 2020: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Sommerhuse: BR18 krav til minimumstykkelse
+ Tilbygninger (5°< T <15°C): BR18 krav til minimumstykkelse
 Tilbygninger (T ≥15°C): BR18 krav til minimumstykkelse

Loft: Gitterspær med krydsforskalling, samling tung ydervæg

Vær opmærksom på:

 • Dampspærren tapes tæt til konstruktion og i samlinger.
 • Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side.
 • Udlægges ROCKWOOL isolering i flere lag anvendes forskudte samlinger.
 • Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden.
 • For at mindske risikoen for brandspredning gennem tagfoden, bør ventilationsspalter ved tagfod mellem fast diffusionstæt undertag og ROCKWOOL isolering være mindst 300 mm lang og maksimalt 30 mm høj mellem de to parallelle flader.
 • Du kan få et tilbud på indblæsning med Granulate Pro fra en ROCKWOOL Indblæsningspartner.

   Klasse 2018: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Klasse 2020: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Sommerhuse: BR18 krav til minimumstykkelse
+ Tilbygninger (5°< T <15°C): BR18 krav til minimumstykkelse
 Tilbygninger (T ≥15°C): BR18 krav til minimumstykkelse

Loft: Gitterspær uden krydsforskalling, samling tung ydervæg

Vær opmærksom på:

 • Dampspærren tapes tæt til konstruktion og i samlinger.
 • Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side.
 • Udlægges ROCKWOOL isolering i flere lag anvendes forskudte samlinger.
 • Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden.
 • Loftbeklædningens type bestemmes efter det specifikke brandkrav.
 • Ved denne løsning kan der forekomme gennembrydninger af dampspærren i form af eldåser mv.
 • For at mindske risikoen for brandspredning gennem tagfoden, bør ventilationsspalter ved tagfod mellem fast diffusionstæt undertag og ROCKWOOL isolering være mindst 300 mm lang og maksimalt 30 mm høj mellem de to parallelle flader.

 

   Klasse 2018: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Klasse 2020: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Sommerhuse: BR18 krav til minimumstykkelse
+ Tilbygninger (5°< T <15°C): BR18 krav til minimumstykkelse
 Tilbygninger (T ≥15°C): BR18 krav til minimumstykkelse

Samlingsdetaljer - Gitterspær

Gitterspær/tung ydervæg

 1. Afstandsliste
 2. Tæt undertag
 3. A-PLADEBATTS 10
 4. Ventilation
 5. Vindbræt
 6. Fugemasse
 7. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 8. Loftbeklædning
 9. Dampspærre 

Gitterspær/let ydervæg

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. A-PLADEBATTS 10
 3. Ventilation
 4. Vindbræt
 5. Fugemasse
 6. ROCKWOOL Fugestrimmel
 7. Beton-/letbetondæk
 8. Evt. dampspærre  

Gitterspær/let ydervæg med skalmur

 1. Ventilation
 2. Vindskærm af ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 3. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 4. Dampspærre
 5. Loftbeklædning

Isolering med ROCKWOOL Granulate Pro

Ved større tagrum og i loftkonstruktioner, hvor der er snævre pladsforhold, isoleres der med maskinudlagt ROCKWOOL Granulate Pro.

Granulate Pro er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Granulate Pro giver sammen med en effektiv udlægningsteknik en hurtig og økonomisk løsning. Fra en specialmaskine, der placeres uden for bygningen, føres Granulate Pro loftgranulat - via en slange - frem til det ønskede sted.

Maskinudlagt Granulate Pro sikrer, at der ikke forekommer kuldebroer. Granulate Pro trænger ud i alle kroge og lægger sig i et tæt lag mod og over spær, eksisterende isolering, el-rør og lignende.

 

Tagrum isoleret med Granulate Pro loftisolering.

 1. Smigskåret ROCKWOOL A-Pladebatts 10
 2. ROCKWOOL Granulate Pro

U-værdier for tagrum isoleret med Granulate Pro

Nuværende isolering (mm)Nuværende 
U-værdi (W/m2K
Efterisolering (mm)Ny U-værdi (W/m2
0 1,85 300 0,13
50 0,62 250 0,13
100 0,4 200 0,13

U-værdier (W/m2K) for tagrum isoleret med Granulate Pro.

Beregningerne er udført jvf. DS 418, 6. udgave. U-værdierne er korrigeret for luftspalter og luftstrømme i isoleringen med DU. DU = 0, da isoleringen er udført med Granulate Pro.

Konstruktionseksempler - isolering af loft

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende 
Lodret snit

Brand 
BD 30 
DBI sag F9098

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm, c/c 1000 mm
 2. Min. 200 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Dampspærre
 4. Forskalling 19x100 mm,
 5. c/c 300 mm
 6. 13 mm gipsplade

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende
Lodret snit

Brand
BD 30
DBI sag H10669

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm, c/c 1000 mm
 2. Min. 250 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Dampspærre
 4. Forskalling 19x100 mm, c/c 450 mm
 5. 13 mm gipsplade

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende
Lodret snit

Brand
BD 30
DBI sag H10134

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm, c/c 1000 mm
 2. Min. 190 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Fastholdelse med 2 mm ståltråd pr. 300 mm over hvert forskallingsbræt
 4. Dampspærre
 5. Forskalling 19x100 mm, c/c 300 mm
 6. Kl. 2 beklædning (senere K D-s2,d2), mindst 12 mm tykkelse

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum
Lodret snit

Brand
BS 60
Konstruktionseksempel fra Brandteknisk Vejledning 30

Opbygning

 1. Spærfod
 2. ROCKWOOL Granulate Pro
 3. Evt. dampspærre
 4. Mindst 80 mm massiv armeret betonplade/mindst 100 mm letbetonplade. 
  Armeringen er placeret med 30 mm afstand fra pladeunderside til armeringens centrum.

Efterisolering af gitterspær/hanebåndsloft med Flexibatts

Produkt til efterisolering:

ROCKWOOL Flexibatts λ 37

Fastgørelse:

Løst lagt, forskudte samlinger

Vær opmærksom på:

Kontrollér om konstruktionen er tilstrækkelig luft- og damptæt. Hvis ikke, skal dampspærre monteres. Dampspærren skal være tæt i overlap og mod tilstødende konstruktion. 

Ventilationsforholdene ved tagfoden eller mod skråloftet kontrolleres inden isoleringen udlægges.

Der bør opsættes en fast og vindafvisende kantafgrænsning mod tagfladen. Her kan ROCKWOOL A-Pladebatts 10 anvendes. A-Pladebatts 10 kan nemt smigskæres med tagets hældning og trykkes på plads mellem spærene, så der opnås en solid kantafgrænsning og en renskåret spalte for optimal tværventilering af tagrummet.

Eksisterende isolering skal efterses for skader og korrekt tilpasning til spær, underlaget og tænger. Eventuelle uregelmæssigheder kan udlignes med ROCKWOOL Granulate Basic inden den nye isolering udlægges.

Ny isolering skal overlappe spærfoden og være lagt med forskudte samlinger, således at flexzonerne (markeret med brune striber på isoleringens kanter) udnyttes.

Korrekt tilskæring omkring tænger.

Gangbro forhøjes ved efterisolering. Til let og undtagelsesvis trafik kan den nye gangbro udføres med ROCKWOOL Terrænbatts oven på den eksisterende gangbro. Der afsluttes med et lag 3 mm hård træfiberplade.

Til tung og hyppig trafik anbefales en gangbro med brædder. Omkring stigehul kan opbygges en fast afgrænsning af krydsfinér.

Eksemplerne tager udgangspunkt i, at den nye isolering lægges oven på den gamle isolering. 

Læs mere om U-værdier og efterisolering af gitterspær/hanebåndsloft med Flexibatts 37 i ROCKWOOL Guide - efterisolering side 4

Efterisolering af gitterspær/hanebåndsloft med Granulate Pro

Produkt til efterisolering:

ROCKWOOL Granulate Pro

 

Fastgørelse:

Udlægges maskinelt. Udføres af en ROCKWOOL indblæsningspartner.

 

Vær opmærksom på:

Kontrollér om konstruktionen er tilstrækkelig luft- og damptæt. Hvis ikke, skal dampspærre monteres. Dampspærren skal være tæt i overlap og mod tilstødende konstruktion.

Ventilationsforholdene ved tagfoden eller mod skråloftet kontrolleres inden isoleringen udlægges.

Der bør opsættes en fast og vindafvisende kantafgrænsning mod tagfladen. Her kan ROCKWOOL A-Pladebatts 10 anvendes. A-Pladebatts 10 kan nemt smigskæres med tagets hældning og trykkes på plads mellem spærene, så der opnås en solid kantafgrænsning og en renskåret spalte for optimal tværventilering af tagrummet.

Eksisterende isolering skal efterses for skader og korrekt tilpasning til spær, underlaget og tænger.

Gangbro forhøjes ved efterisolering. Til let og undtagelsesvis trafik kan den nye gangbro udføres med ROCKWOOL Terrænbatts Erhverv oven på den eksisterende gangbro. Der afsluttes med et lag 3 mm hård træfiberplade.

Til tung og hyppig trafik anbefales en gangbro med brædder. Omkring stigehul kan opbygges en fast afgrænsning af krydsfinér.

Eksemplerne tager udgangspunkt i, at den nye isolering lægges oven på den gamle isolering.

Læs mere om U-værdier og efterisolering af gitterspær/hanebåndsloft med Granulate Pro i ROCKWOOL Guide - efterisolering side 5

Efterisolering af gitterspær, tagfod og gangbro

Efterisolering af gitterspær

Ved efterisolering af gitterspær skal der mellem spærene over ydervæggen sidde et vindbræt til at lede ventilationsluften op i tagrummet. Som vindbræt kan anvendes ROCKWOOL A-Pladebatts 10.

Isoleringens samlede tykkelse vil normalt være større end spærfodens højde. Derfor skal der efterisoleres i 2 eller 3 lag, så spærfoden dækkes. Derved undgås en kuldebro igennem spærfoden.

Fremgangsmåde ved efterisolering af gitterspær. 

 1. Ventilation
 2. ROCKWOOL A-Pladebatts 10
 3. Vindbræt
 4. Eksisterende ydervæg
 5. Eksisterende dampspærre
 6. Eksisterende isolering
 7. Ny isolering ROCKWOOL Flexibatts

Til udbedring af huller i det eksisterende isoleringslag og for at opnå samme højde som spærfoden anvendes ROCKWOOL Granulate Basic, der før udlægning skal ''gennemluftes''.  

Udbedring af huller i eksisterende isoleringslag.

 1. ROCKWOOL Granulate Basic
 2. Ny isolering ROCKWOOL Flexibatts
 3. Eksisterende isolering
 4. Ny isolering ROCKWOOL Flexibatts
 5. ROCKWOOL Granulate Basic
 6. Eksisterende isolering  

Efterisolering af tagfod

Aftegn taghældning på en skabelon af pap eller tynd træfiberplade. Placér skabelonen midt på en ROCKWOOL Flexibatts. Skær med en ROCKWOOL kniv ROCKWOOL Flexibatts igennem, så der bliver 2 stk. tagfod med den rigtige taghældning lige til at lægge ud.  

Fremgangsmåde ved efterisolering af tagfod. Principtegning uden indbyrdesmålforhold.

 1. F.eks. 200 mm.
 2. F.eks. 920 mm
 3. F.eks. 600 mm
 4. Skabelon. 

NB! Husk mindst 50 mm luft under taglægterne, dog mindst 25 mm ved bølgede tagbeklædninger.

Tagfodsløsning

 1. Ny isolering 200 mm ROCKWOOL Flexibatts
 2. Eksisterende dampspærre
 3. Eksisterende isolering
 4. Eksisterende vindbræt

Efterisolering af gangbro

En eksisterende gangbro indgår ofte i en tagkonstruktions stabilitet. Det er derfor sikrest ikke at fjerne den og i stedet isoleres ovenpå den eksisterende gangbro med ROCKWOOL Terrænbatts Erhverv, hvorpå der er lagt en trykfordelende træfiberplade. f.eks. Huntonit.

Hvis gangbroen kan fjernes uden skade for konstruktionens stabilitet, opklodses den nye gangbro på spærfødder og der isoleres med ROCKWOOL Flexibatts.

Husk, at der skal være min. 30 mm* afstand mellem isoleringen og den nye gangbro, når det er muligt at fjerne eksisterende gangbro, for at reducere evt. fugtgener.

NB! ROCKWOOL Terrænbatts Erhverv må kun anvendes, når loftkonstruktionen er udført mindst som BD 30 konstruktion.
* Ved en gangbro i max. 1,5 m bredde.

Installation Guide

Produkter

Lofter

FLEXIBATTS 37
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Skunkrum, Bygningsisolering, Spidsloft, Åsekonstruktion, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af beton, Ydervægge, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, Tung etageadskillelse, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 37

Gå til produkt
A-PLADEBATTS 10
Ydervægge af træ, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Bygningsisolering, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Skillevægge af stål, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, Gitterspær, Lofter, Tag og loft, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Åsekonstruktion, Skunkrum, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 35, Genanvendelse

A-PLADEBATTS 10

Gå til produkt
A-BATTS
Bygningsisolering, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Konstruktioner, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Skunkrum, Spidsloft, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af træ, Ydervægge, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, CE, Certificates, Tungt krybekælderdæk, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse

A-BATTS

Gå til produkt
FLEXIBATTS 34
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Ydervægge af træ, Ydervægge, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 34

Gå til produkt
FLEXIBATTS 32
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Bygningsisolering, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 32, Genanvendelse, Ydervægge af mursten, Ydervægge, Ydervægge af træ, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål

FLEXIBATTS 32

Gå til produkt
Granulate Pro
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Spidsloft, Skunkrum, Åsekonstruktion, Gitterspær, Lofter, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 41, Bygningsisolering

Granulate Pro

Gå til produkt
ROCKORBIT Betonskrue
Gitterspær, Lofter, Tag og loft, Konstruktioner, Tungt krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Gulv, Bygningsisolering

ROCKORBIT Betonskrue

Gå til produkt
ROCKORBIT Disc
Gitterspær, Lofter, Tag og loft, Konstruktioner, Tungt krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Gulv, Bygningsisolering

ROCKORBIT Disc

Gå til produkt
Hent flere