Renovering af flade tage

Renovering og efterisolering af flade tage med udvendig tagisolering udføres ved at udlægge en udvendig tagisolering oven på det eksisterende tags tagdækning.

 

Renovering af flade tage generelt

Oven på efterisoleringen udføres den nye tagdækning. Den eksisterende tagdækning kommer således til at danne et helt tæt lag midt i konstruktionen og vil fungere som ny effektiv dampspærre. Efterisoleringens fugttekniske betydning for taget består i, at temperaturen på den eksisterende tagdækning og dets underlag generelt hæves. Herved mindskes perioden, hvor opstrømmende fugtig luft kan kondensere, væsentligt. Ved at efterisolere tagkonstruktionen kan man mindske bygningens varmetab væsentligt. Når der efterisoleres skal kravene i det gældende bygningsreglement opfyldes.

 

På fig. 1 er vist temperaturændringen ved forskellige tykkelser af efterisolering for en udvendig temperatur på -5°C og en indvendig temperatur på +20°C. For kolde (ventilerede) tage betyder den mindskede kondensrisiko, at ventilationen for det meste kan lukkes. Dette kræver dog, at den relative fugtighed er < 15% i trækonstruktionen.

Projektering ved renovering

Inden renovering og efterisolering påbegyndes, anbefales det, at der foretages en gennemgang af den eksisterende tagkonstruktion med henblik på forebyggelse af evt. fugtskader, svampeangreb, konstruktionens belastningsevner o.lign.

Merbelastning ved renovering

Når der foretages en renovering og efterisolering af et eksisterende tag med ROCKWOOL tagisolering og en regnskærm bestående af enten tagpap eller tagfolie, udsættes den eksisterende konstruktion for en merbelastning. Inden der efterisoleres skal der tages højde for om den eksisterende konstruktion kan bære den nye isolering og tagdækning.

Kolde tage med tagpap

Ventileret tag med fald og tagpap

Konstruktionsopbygning

I ventilerede tagkonstruktioner med tagpap eller -folie, hvor faldet er bygget op i konstruktionen, kan overfladen repareres og fornyes ved at udlægge plan isolering. Isoleringen vil normalt bestå af HardRock Energy batts.

Isoleringen udlægges på det eksisterende underlag og afsluttes af ny tagpap eller -folie.

HardRock Energy

ROCKWOOL HardRock Energy anvendes som øverste lag i en flerlagsløsning eller som et-lags løsning. HardRock Energy er en hård isoleringsplade med et endnu hårdere toplag. Toplaget fungere som trykfordelende plade og gør isoleringen trædefast. Dette medfører at det isolerede tag tåler lettere færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn.

Fastgørelse

Fastgørelsen af ROCKWOOL HardRock Energy, skal altid ske mekanisk. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Ventilation

Da ventilationen bibeholdes, skal det ikke forvente, at den udvendige isolering giver et nævneværdigt bidrag til konstruktionens isoleringsevne.

Funktionskrav

Ved efterisolering af konstruktioner er der iht. Bygningsreglementet nogle minimumskrav der skal opfyldes. Når minimumskravet til merisoleringstykkelsen ikke er opfyldt må ventilationen i det oprindelige tag ikke lukkes, og det skal sikres, at ventilationen er effektiv. Se generelt afsnit om fugt her.

Ventileret tag med tagpap uden fald

Konstruktionsopbygning

I ventilerede tagkonstruktioner med tagpap eller -folie, hvor der ikke er opbygget fald i konstruktionen, kan tagfaldet opbygges med kileskåret isolering. Isoleringen vil normalt bestå af to typer isolering: Underlag Energy nederst og Hardkile øverst.

Isoleringen udlægges på det eksisterende underlag og afsluttes af ny tagpap eller -folie.

Underlag Energy

ROCKWOOL Underlag Energy er en hård isoleringsplade som anvendes som underlagsplade, dvs. som de nederste lag i en flerlagsisolering. Det øverste isoleringslag skal altid være et andet produkt, som er egnet til dette formål, f.eks. Hardkile. Underlag Energy kan kun benyttes på underlag af beton og træ.

Hardkile

ROCKWOOL Hardkile anvendes til at etablere fald hvor der i forvejen ikke er etableret tilstrækkeligt fald i underlaget. Hardkile er en hård isoleringskile med et meget hårdt toplag. Toplaget fungere som trykfordelende plade og gør isoleringen trædefast. Dette medføre at isoleringen tåler lettere færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn, hvilket gør produktet velegnet som øverste lag i en flerlagsløsning.

Fastgørelse

Fastgørelsen af ROCKWOOL Hardkile og Underlag Energy, skal altid ske mekanisk. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Ventilation

Da ventilationen bibeholdes, skal det ikke forvente, at den udvendige isolering giver et nævneværdigt bidrag til konstruktionens isoleringsevne.

Funktionskrav

Ved efterisolering af konstruktioner er der iht. Bygningsreglementet nogle minimumskrav der skal opfyldes. Når minimumskravet til merisoleringstykkelsen ikke er opfyldt må ventilationen i det oprindelige tag ikke lukkes, og det skal sikres, at ventilationen er effektiv.

Uventileret tag med fald

Konstruktionsopbygning

Ventilerede tagkonstruktioner med tagpap eller -folie, hvor faldet er bygget op i konstruktionen, efterisoleres med plan isolering. Isoleringen vil normalt bestå af HardRock Energy batts som fås i tykkelser op til 180 mm. Hvis der skal mere end 180 mm isolering på, bygges isoleringen op af to typer isolering: Underlag Energy nederst og HardRock Energy øverst.

Isoleringen udlægges på det eksisterende underlag og afsluttes af ny tagpap eller -folie. For at undgå opfugtning skal isolansen af den nye, udvendige isolering have en vis mindste værdi. Forholdet mellem den gamle og den nye isolering er beskrevet i SBI-Anvisning 224, side 211.

Efterfølgende lukkes ventilationen som beskrevet i afsnittet ventilation.

Underlag Energy ROCKWOOL Underlag Energy er en hård isoleringsplade som anvendes som underlagsplade, dvs. som de nederste lag i en flerlagsisolering. Det øverste isoleringslag skal altid være et andet produkt, som er egnet til dette formål, f.eks. HardRock Energy eller TF-plade. Underlag Energy kan kun benyttes på underlag af beton og træ.

HardRock Energy

ROCKWOOL HardRock Energy anvendes som øverste lag i en flerlagsløsning eller som et-lags løsning. HardRock Energy er en hård isoleringsplade med et endnu hårdere toplag. Toplaget fungere som trykfordelende plade og gør isoleringen trædefast. Dette medfører at det isolerede tag tåler lettere færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn.

Fastgørelse

Fastgørelsen af ROCKWOOL HardRock Energy og Underlag Energy, skal altid ske mekanisk. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Ventilation

For at få den fulde udnyttelse af den nye udvendige tagisolering, må ventilationen i det eksisterende tagrum lukkes. Lukningen af dette tagrum bør dog normalt ikke ske før efter ca. 1 års forløb. Derved sikres det, at en evt. fugtophobning i den gamle tagkonstruktion når at tørre ud. Lukningen bør finde sted i slutningen af sommeren.

Funktionskrav

Ved efterisolering af konstruktioner er der iht. Bygningsreglementet nogle minimumskrav der skal opfyldes. Når minimumskravet til merisoleringstykkelsen ikke er opfyldt må ventilationen i det oprindelige tag ikke lukkes, og det skal sikres, at ventilationen er effektiv. Se generelt afsnit om fugt her.

Uventileret tag uden fald

Konstruktionsopbygning

I ventilerede tagkonstruktioner med tagpap eller -folie, hvor der ikke er opbygget fald i konstruktionen, kan taget efterisoleres med kileskåret isolering. Isoleringen vil normalt bestå af to typer isolering: Underlag Energy nederst og Hardkile øverst.

Her vil det primært være Underlag Energy der er den varmeisolerende del, mens Hardkilen giver tagkonstruktionen det rette fald. Hardkilen vil dog også bidrage til varmeisoleringen, og u-værdien for den pågældende konstruktion skal beregnes i hvert enkelte tilfælde.

Isoleringen udlægges på det eksisterende underlag og afsluttes af ny tagpap eller -folie. For at undgå opfugtning skal isolansen af den nye, udvendige isolering have en vis mindste værdi. Forholdet mellem den gamle og den nye isolering er beskrevet i SBI-Anvisning 224, side 211.

Efterfølgende lukkes ventilationen som beskrevet i afsnittet ventilation.

Underlag Energy

ROCKWOOL Underlag Energy er en hård isoleringsplade som anvendes som underlagsplade, dvs. som de nederste lag i en flerlagsisolering. Det øverste isoleringslag skal altid være et andet produkt, som er egnet til dette formål, f.eks. Hardkile. Underlag Energy kan kun benyttes på underlag af beton og træ.

Hardkile

ROCKWOOL Hardkile anvendes til at etablere fald hvor der i forvejen ikke er etableret tilstrækkeligt fald i underlaget. Hardkile er en hård isoleringskile med et meget hårdt toplag. Toplaget fungere som trykfordelende plade og gør isoleringen trædefast. Dette medføre at isoleringen tåler lettere færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn, hvilket gør produktet velegnet som øverste lag i en flerlagsløsning.

Fastgørelse

Fastgørelsen af ROCKWOOL Hardkile og Underlag Energy, skal altid ske mekanisk. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Ventilation

For at få den fulde udnyttelse af den nye udvendige tagisolering, må ventilationen i det eksisterende tagrum lukkes. Lukningen af dette tagrum bør dog normalt ikke ske før efter ca. 1 års forløb. Derved sikres det, at en evt. fugtophobning i den gamle tagkonstruktion når at tørre ud. Lukningen bør finde sted i slutningen af sommeren.

Funktionskrav

Ved efterisolering af konstruktioner er der iht. Bygningsreglementet nogle minimumskrav der skal opfyldes. Når minimumskravet til merisoleringstykkelsen ikke er opfyldt må ventilationen i det oprindelige tag ikke lukkes, og det skal sikres, at ventilationen er effektiv.

Varmt tag med tagpap

Varmt tag med tagpap - med fald

Konstruktionsopbygning

Varme tagkonstruktioner med tagpap eller -folie, hvor faldet er bygget op i konstruktionen, efterisoleres med plan isolering. Isoleringen vil normalt bestå af HardRock Energy batts som fås i tykkelser op til 180 mm. Hvis der skal mere end 180 mm isolering på, bygges isoleringen op af to typer isolering: Underlag Energy nederst og HardRock Energy øverst.

Isoleringen udlægges på det eksisterende underlag og afsluttes af ny tagpap eller -folie.

Underlag Energy

ROCKWOOL Underlag Energy er en hård isoleringsplade som anvendes som underlagsplade, dvs. som de nederste lag i en flerlagsisolering. Det øverste isoleringslag skal altid være et andet produkt, som er egnet til dette formål, f.eks. HardRock Energy eller TF-plade. 

Underlag Energy kan kun benyttes på underlag af beton og træ.

HardRock Energy

ROCKWOOL HardRock Energy anvendes som øverste lag i en flerlagsløsning eller som et-lags løsning. HardRock Energy er en hård isoleringsplade med et endnu hårdere toplag. Toplaget fungere som trykfordelende plade og gør isoleringen trædefast. Dette medfører at det isolerede tag tåler lettere færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn.

Fastgørelse

Fastgørelsen af ROCKWOOL HardRock Energy og Underlag Energy, skal altid ske mekanisk. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Funktionskrav

Ved efterisolering af konstruktioner er der iht. Bygningsreglementet nogle minimumskrav der skal opfyldes.

Varmt tag med tagpap - uden fald

Konstruktionsopbygning

Ventilerede tagkonstruktioner med tagpap eller -folie, hvor der ikke er opbygget fald i konstruktionen, efterisoleres med kileskåret isolering. Isoleringen vil normalt bestå af to typer isolering: Underlag Energy nederst og Hardkile øverst. Her vil det primært være Underlag Energy der er den varmeisolerende del, mens Hardkilen giver tagkonstruktionen det rette fald. Hardkilen vil dog også bidrage til varmeisoleringen, og u-værdien for den pågældende konstruktion skal beregnes i hvert enkelte tilfælde.

Isoleringen udlægges på det eksisterende underlag og afsluttes af ny tagpap eller -folie.

Underlag Energy

ROCKWOOL Underlag Energy er en hård isoleringsplade som anvendes som underlagsplade, dvs. som de nederste lag i en flerlagsisolering. Det øverste isoleringslag skal altid være et andet produkt, som er egnet til dette formål, f.eks. Hardkile. Underlag Energy kan kun benyttes på underlag af beton og træ.

ROCKWOOL Hardkile anvendes til at etablere fald hvor der i forvejen ikke er etableret tilstrækkeligt fald i underlaget. Hardkile er en hård isoleringskile med et meget hårdt toplag. Toplaget fungere som trykfordelende plade og gør isoleringen trædefast. Dette medføre at isoleringen tåler lettere færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn, hvilket gør produktet velegnet som øverste lag i en flerlagsløsning.

Fastgørelse

Fastgørelsen af ROCKWOOL Hardkile og Underlag Energy, skal altid ske mekanisk. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Funktionskrav

Ved efterisolering af konstruktioner er der iht. Bygningsreglementet nogle minimumskrav der skal opfyldes. 

Generel information om isolering af flade tage. Bl.a. information om afvanding, lyd, fugt, brand og fastgørelse mm.
Læs mere