HARDROCK Energy Systemtag

Kravene til flade tage skærpes år for år.

Kravene til flade tage skærpes år for år. Ikke mindst, når det gælder energieffektive løsninger, skal der tages højde for, at de øgede isoleringstykkelser resulterer i øgede belastninger og ændrede konstruktionsløsninger – fx i forbindelse med gennemføringer, samlinger og tagafgrænsninger.

Udviklingen stiller større krav til den udvendige tagisolering. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at man fokuserer på at vælge tagløsninger, der:

 • Isolerer optimalt ved mindst mulige isoleringstykkelser.
 • Er tilpasset specifikt til den konkrete tagkonstruktion– fx beton- eller ståltag
 • Opfylder alle krav om brandmodstandsevne .
 • Sikrer effektiv afvanding.

Totalkvalitet

Hos ROCKWOOL A/S er vi overbeviste om, at kun løsninger, der totalt set opfylder alle kravene på en enkel og entydig måde, effektivt kan sikre totalkvaliteten for de flade tage.

HardRock Energy Systemtag er i virkeligheden to systemer, specielt udviklet til formålet: Henholdsvis beton- og ståltag. Dette princip sikrer totalkvaliteten, samtidig med at det har:

 • Markedets bedste isoleringsevne = reducerede isoleringstykkelser eller større energibesparelser.
 • Bedre totaløkonomi 
  – Lavere randinddækninger
  – Kortere beslag og skruer i forbindelse med fastgørelse
 • Miljøpalle
 • Stor brandmodstandsevne
 • Effektivt, trykstærkt toplag
 • Effektiv udlægning og tilpasning

Systemløsninger er fremtiden

Derfor har vi udviklet HardRock Energy Systemtag.

HardRock Energy Systemtag består i princippet af 3 produkter:

HardRock Energy (topplade)

Det vil sige, at den øverste del af pladen har en væsentligt højere densitet end den nederste del af pladen.

HardRock Energy er udviklet til meget stor trædefasthed, da det stærke toplag sikrer fordeling af trykket ned til det underste lag.

Resultat: Stor flade- og punktstyrke samt høj isoleringsevne i ét produkt.

λ 36 
Punktstyrke > 500 N 
Fladekompression i toplag > 80 kN/m2

Som underlagsplader anvendes

 • Underlag Energy - eller
 • Stålunderlag Energy

Systemtag beton

Systemtag stål

 

Konkrete løsninger ved isolering af flade tage

Her ser du, hvilke konkrete konstruktionsløsninger med HardRock Energy vi anbefaler, når tagets fald er indbygget i tagkonstruktionen.

 • Nybyggeri 2015 Alle typer : Opvarmet over 5°C. U-værdi W/m2K

Hvis der ikke er etableret fald, skal dette ske, når den udvendige tagisolering etableres. Også her anvendes HardRock Energy Systemtag.

Som toplag anvendes HardKile Systemtag, mens underlagspladerne er præcis de samme, som når tagkonstruktionen allerede har et indbygget fald: ROCKWOOL Underlag Energy og Stålunderlag Energy.

Eksempel med HardKile Systemtag på betongtag.

Kontakt din lokale ROCKWOOL konsulent for nærmere oplysninger, beregninger etc.

Eksempel med HardKile Systemtag på ståltag.

Kontakt din lokale ROCKWOOL konsulent for nærmere oplysninger, beregninger etc.

 

 

Renovering og merisolering

HardRock Energy Systemtag er oplagt at anvende i forbindelse med renoveringsopgaver. Den høje isoleringsevne og muligheden for reducerede isoleringstykkelser gør systemet til en oplagt mulighed.

Det kan næsten altid betale sig at merisolere, når taget skal renoveres.

 • Du kan opfylde energikravene.
 • Energibesparelse.
 • De konkrete besparelser kan beregnes i HardRock Rentabilitet.
 • Bygningen stiger i værdi.
 • Bygningens levetid forlænges.
 • Bedre miljø – mindre CO2 udslip.

Opbygger man et fald på taget i forbindelse med renoveringen, fjerner man desuden risikoen for fugt- og vandskader på grund af vandansamlinger.

Godt for miljøet

Vidste du?
Hvis du vil renovere og tillægsisolere 115 m2 tag, så U-værdien reduceres fra U=0,58* til U=0,15, nedsætter du CO2-udslippet med 1 ton pr. år.

*U=0,58 svarer til et betontag med 60 mmm isolering.

Brandsikring med HARDROCK Energy

HardRock Energy reducerer risikoen for brandspredning og følgeskader.

Hovedformålet med at brandsikre en bygning er at forhindre evt. brande i at sprede sig. Brandudvikling i taget kan være kritisk, og det er derfor helt afgørende, at man fra starten vælger en tagisoleringsløsning, der kan være med til at forhindre udviklingen af en katastrofebrand.

Ved en brand kan smeltet materiale løbe eller dryppe ned i bygningen.

Dette kan både accelerere branden og skabe store vanskeligheder for brandmandskabet.

ROCKWOOL HardRock Energy afgiver ikke brændende dråber eller partikler, der kan bidrage til hurtig spredning af en brand i en bygningsdel. Der vil således ikke være særskilt krav om brandbeskyttelse af isolering uanset underlag*.

Når du vælger en løsning med ROCKWOOL HardRock Energy Systemtag, har du valgt markedets bedste brandbeskyttelse – og en optimal værdisikring af bygninger og produktion mv.

Dermed minimeres risikoen for en række følgeskader, hvis uheldet skulle være ude:

 • Langvarigt produktionstab og nedbrud af avanceret produktionsudstyr.
 • Tab af lager og værdifulde råvarer med lang leveringstid.
 • Kollaps og nedbrud af IT-installationer.
 • Tab af kunder og markedsandele.
 • Opsigelse af medarbejdere i en kortere eller længere periode.

Produkter

Produkterne som indgår i systemet HARDROCK Energy Systemtag

HARDKILE
Udvendig tagisolering, Flade tage af beton, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, HARDROCK Energy Systemtag, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 39, Miljøpalle, Genanvendelse, Brandklasse A2

HARDKILE

Gå til produkt
Underlag Energy
Flade tage af beton, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 35, Miljøpalle, Genanvendelse, HARDROCK Energy Systemtag, Brandklasse A2, Udvendig tagisolering

Underlag Energy

Gå til produkt
Stålunderlag Energy
Flade tage af stål, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, TOPROCK CTF (Tag med fald), TOPROCK (Fladt tag), CE, Certificates, Lambda 36, Miljøpalle, Genanvendelse, HARDROCK Energy Systemtag, Brandklasse A2, Udvendig tagisolering

Stålunderlag Energy

Gå til produkt
Lydunderlag
Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af stål, TOPROCK CTF (Tag med fald), CE, Certificates, Udvendig tagisolering, Lambda 36, HARDROCK Energy Systemtag, TOPROCK (Fladt tag), Genanvendelse, Brandklasse A2

Lydunderlag

Gå til produkt
HARDROCK ENERGY
Udvendig tagisolering, HARDROCK Energy Systemtag, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af beton, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 36, Miljøpalle, Genanvendelse, Brandklasse A2

HARDROCK ENERGY

Gå til produkt
TF-Kile
Flade tage af beton, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 39, Genanvendelse, HARDROCK Energy Systemtag, Brandklasse A2, Udvendig tagisolering

TF-Kile

Gå til produkt
TF-Skotrendekile
Flade tage af beton, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 39, Genanvendelse, HARDROCK Energy Systemtag, Brandklasse A2, Udvendig tagisolering

TF-Skotrendekile

Gå til produkt
Kasserendekile
Flade tage af beton, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af stål, Flade tage af træ, HARDROCK Energy Systemtag, Udvendig tagisolering, CE, Certificates, Lambda 39, Genanvendelse, Brandklasse A2

Kasserendekile

Gå til produkt
Hent flere