Afvanding

Ifølge BR18 skal tage have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller tagnedløb afledes til afløb.

 

Generelt om afvanding

For at opnå tilstrækkeligt fald på tagfladen kan faldet enten indbygges i underlaget eller etableres ved at anvende en eller flere af ROCKWOOL A/S forskellige standardkileløsninger.

Følgende ROCKWOOL A/S standardkileløsninger er i det følgende beskrevet:

  • Flerlagsløsninger med ROCKWOOL Hardkile Tagsystem
  • Skotrendeopbygning med ROCKWOOL TF-Skotrendekiler eller ROCKWOOL TF-kiler
  • Kasserende opbygning med ROCKWOOL Kasserendekiler
  • Ovenlysafvanding med ROCKWOOL Ovenlyskiler

Ved anvendelse af disse løsninger sikres det, at myndighedernes krav opfyldes.

Taghældninger

Taghældninger

Skemaerne anvendes når man ønsker at ændre et eksisterende fald til et andet. I skema 1 ses sammenhængen mellem forskellige udtryk for samme hældning.

Skema 1

Hældning%Gradermm/m
1:110045,01000
1:10105,7100
1:2052,950
1:402,51,425
1:601,670,9516,7
1:801,250,712,5
1:1001,00,610

Ændring af eksisterende fald

Ændring af eksisterende fald

I skema 2 ses hvorledes man ændrer et eksisterende fald til et andet.

Skema 2

Eksisterende
fald
Ønsket
fald
Ønsket modfaldNødvendigt kilefald
   Faldmm/m
1:1001:20 1:2540
1:100 1:201:1760
1:1001:40 1:6715
1:100 1:401:2935
1:1001:60 1:1507
1:100 1:601:3727
1:801:20 1:2737
1:80 1:201:1663
1:801:40 1:8012
1:80 1:401:2738
1:801:60 1:2404
1:80 1:601:3429
1:601:20 1:3033
1:60 1:201:1567
1:601:40 1:1208
1:60 1:401:2442
1:601:601:3033 
1:401:201:4025 
1:401:201:1375 
1:40 1:401:2050

Flerlagsløsning med ROCKWOOL HARDKILE tagsystem

Med ROCKWOOL HARDKILE Tagsystem kan der etableres fald i en flerlagsisolering. Standardkilerne er produceret med et kilefald på 1:40, og kilesystemet er bygget op ved hjælp af pladeformater på 600 x 2000 mm og tykkelser fra 80 mm. Efterhånden som bredden på tagfladen øges, udbygges kilesystemet med 60 mm, 120 mm og 180 mm underlagsplader i formatet 600 x 2000 mm, som udlægges skiftevis under Hardkilerne. I kilesystemet indgår tillige HARDKILE start 5. Ved udlægningen af denne i forlængelse af Hardkilerne kan mindstetykkelsen blive helt ned på 5 mm. Se fig. 2

Med undtagelse af Hardkile start 5 kan ROCKWOOL HARDKILE opbygning ses på fig. 1

 

Fastgørelse

ROCKWOOL flerlagsløsninger med Hardkile Tagsystem skal altid mekanisk fastgøres.

Udformning

Der kan vælges mellem 1-sidet eller flersidet fald det sidste enten ud til siderne eller mod midten. Uanset hvordan den valgte tagudformning er, skal der naturligvis tages hensyn til at en foreskreven U-værdi overholdes, og at en evt. minimum isoleringstykkelse overholdes. På denne måde har man et system, der tilgodeser Bygningsreglementets krav på en rationel måde.

NavnDimension
i mm
Start/slut  tykkelse i mm
Hardkile Start 5600x10005/20
Hardkile 20600x200020/35
Hardkile 35600x200035/50
Hardkile 50600x200050/65
Hardkile 65600x200065/80
Underlag Energy*2000x60060
Underlag Energy*2000x600120
Underlag Energy*2000x600180
Stålunderlag Energy**2000x60050
Stålunderlag Energy**2000x60060
Stålunderlag Energy**2000x60080
Hardkile Kehl400x4005/15

 

* Anvendes hvor underlaget er beton, letbeton, træ og hvor der er et eksisterende fast underlag.

** Anvendes hvor underlaget er stålplader.

For udlægning af ROCKWOOL Hardkile Tagsystem se afsnit herom.

Skotrendeopbygning med ROCKWOOL TF-Skotrendekile

For at sikre en god afvanding mod afløb skal skotrender udføres med et min. fald på 1:165. Dette kan opnås ved et "naturligt" fald i underlaget, eller det kan etableres ved hjælp af specielle skotrendekiler.

Til etablering af resulterende fald i 1:160 i skotrender, hvor tagfladen falder 1:40, anvendes ROCKWOOL TF-Skotrendekiler. I skotrender med fald 1:160 og på tage med kuvertfald må afstanden mellem tagnedløb ikke overstige 14,4 m, og første tagnedløb må højst placeres 7,2 m fra gavl.

Dimensioner i mm

ROCKWOOL TF-Skotrendekiler leveres med fald 1:15. Ved udlægning på underlag med fald 1:40 opnås et resulterende fald på 1:160 Det samlede sortiment for TF-Skotrendekiler findes i Produktguiden under Udvendig Tagisolering.

Udlægning

Kilerne monteres i de vandrette render ovenpå ROCKWOOL tagpladerne. Monteres ROCKWOOL TF-Skotrendekiler ovenpå første lag underpap, vil en trykudligning være nødvendig. Dette kan foretages ved en etablering af enkelte trykudligningshætter eller ved etablering af nogle huller i pappen under TF-Skotrendekilerne. Monteres TF-Skotrendekiler direkte ovenpå ROCKWOOL tagpladerne inden første lag pap udlægges, er en separat trykudligning unødvendig.

Fastgørelse

ROCKWOOL TF-Skotrendekiler kan monteres både ved mekanisk fastgørelse. Ved mekanisk fastgørelse skal beslagene altid placeres ovenpå første lag tagpap.

Kasserendeopbygning med ROCKWOOL Kasserendekiler

ROCKWOOL Kasserendekiler er specielt fremstillet til etablering af fald i kasserender. Kasserendekilerne er fremstillet med et standardfald på 1:100 og opbygget som vist på nedenstående skitse.

Dimensioner i mm

1000 x 600 x 10/20

1000 x 600 x 20/30 

1000 x 600 x 30/40 

1000 x 600 x 40/50 

1000 x 600 x 50/60 

1000 x 600 x 60/70 

1000 x 600 x 70/80 

1000 x 600 x 80/90 

1000 x 600 x 90/100 

1000 x 600 x 90

Fastgørelse

ROCKWOOL Kasserendekiler kan monteres både ved mekanisk fastgørelse . Ved mekanisk fastgørelse skal beslagene placeres ovenpå første lag tagpap.

Ovenlysafvanding med ROCKWOOL TF-Skotrendekiler

ROCKWOOL TF-Skotrendekiler anvendes til etablering af fald over ovenlys. TF-Skotrendekile er fremstillet med et fald 1:15 i tværretningen, og udlagt på underlag med fald 1:40 opnås et resulterende fald på 1:160 i faldlinien.

Fastgørelse

ROCKWOOL TF-Skotrendekiler kan monteres ved mekanisk fastgørelse. Ved mekanisk fastgørelse skal beslagene altid placeres ovenpå første lag tagpap.

Udlægning

Kilerne monteres over ovenlys ovenpå ROCKWOOL tagpladerne. Monteres ROCKWOOL TF-Skotrendekiler ovenpå første lag underpap, vil en trykudligning være nødvendig. Dette kan foretages ved en etablering af enkelte trykudligningshætter eller ved etablering af nogle huller i pappen under TF-Skotrendekilerne. Monteres TF-Skotrendekiler direkte ovenpå ROCKWOOL tagpladerne inden første lag pap udlægges, er en separat trykudligning unødvendig.

Eksempler på udlægning over ovenlys

Dimensioner i mm 
Ovenlys 600 x 600 
TF-Skotrendekile Modul A: 1200 x 5/25

Ovenlys 1200 x 1200 
TF-Skotrendekile Modul A: 1200 x 5/25

Ovenlys 1200 x 2400 
TF-Skotrendekile Modul AB: 2400 x 5/45

ROCKWOOL TF-Skotrendekile kan benyttes til afvanding over ovenlys, elevatortårn, ventilationsåbninger e.l. forhindringer med en bredde på op til 28800 mm.