Isolering af flade tage af stål

Konstruktioner opbygget som varme tage anvendes typisk i forbindelse med større industri-, erhvervs-, bolig- eller institutionsbyggerier. Men de sidste år ser man ofte konstruktionen anvendt i forbindelse med andre typer byggerier – bl.a. mindre boligbyggerier.

Med ROCKWOOL kilesystemer kan man altid sikre en effektiv tagafvanding: kravet om et tagfald på min. 1:40 (25 mm pr. meter) kan altid opfyldes, uanset om underlaget er med eller uden fald.

Hent ROCKWOOL BIPS beskrivelser, både produktspecifikke og anonymiserede, her.

Konstruktionsanvisninger ved nybyg

Stålpladetag med fald

Anvendelse

Stålpladetage hvor faldet er bygget op i stålpladerne, isoleres med plan isolering. Isoleringen vil normalt bestå af HARDROCK ENERGY BATTS som fås i tykkelser op til 180 mm. Hvis der skal mere end 180 mm isolering på, bygges isoleringen op af tre ROCKWOOL produkter: Stålunderlag Energy, HARDROCK ENERGY og Underlag Energy.

Konstruktionsopbygning

Dampspærre og ROCKWOOL tagisolering udlægges på stålpladerne. Som tagdækning kan anvendes en mekanisk fastgjort tagpapdækning, eller en mekanisk fastgjort tagfolie, udlagt i henhold til leverandørens forskrifter.

Underlag

Underlaget skal være rengjort og tørt, f.eks. skal løse sten, vand, sne og is være fjernet, og underlaget skal være fri for større lunker og buler.

Fastgørelse

ROCKWOOL tagisolering fastgøres, sammen med tagdækningen, mekanisk til det eksisterende underlag. Antallet af fastgørelsesbeslag er afhængig af den aktuelle vindlast, bygningens geometri, de valgte beslag samt terrænklasse.

Funktionskrav

Der er et minimumskrav til isoleringstykkelsen iht. det gældende bygningsreglement.

Stålpladetag uden fald

Anvendelse

Stålpladetage, hvor der ikke er opbygget fald i stålpladerne, isoleres med kileskåret isolering. Isoleringen vil normalt bestå af to typer produkter: Stålunderlag Energy og Hardkile og Underlag Energy.

Her vil det primært være Stålunderlag Energy og Underlag Energy, der er den varmeisolerende del, mens Hardkilen giver tagkonstruktionen det rette fald. Hardkilen vil dog også bidrage til varmeisoleringen.U-værdien for den pågældende konstruktion skal beregnes i hvert enkelte tilfælde.

Konstruktionsopbygning

Dampspærre og ROCKWOOL tagisolering udlægges på stålpladerne. Som tagdækning kan anvendes en mekanisk fastgjort tagpapdækning, eller en mekanisk fastgjort tagfolie, udlagt i henhold til leverandørens forskrifter.

Underlag

Underlaget skal være rengjort og tørt, f.eks. skal løse sten, vand, sne og is være fjernet, og underlaget skal være fri for større lunker og buler.

Fastgørelse

ROCKWOOL tagisolering fastgøres, sammen med tagdækningen, mekanisk til det eksisterende underlag. Antallet af fastgørelsesbeslag er afhængig af den aktuelle vindlast, bygningens geometri, de valgte beslag samt terrænklasse.

Funktionskrav

Der er et minimumskrav til isoleringstykkelsen iht. det gældende bygningsreglement.

Konstruktioner på ståltrapez

Energieffektiv og brandsikker tagisolering på ståltrapez kan bestå af 2 eller flere lag isolering. På den bærende stålplade udlægges en underlagsplade, hvorpå dampspærren placeres. Denne fremgangsmåde sikrer en plan overflade til udlægning af dampspærren. Derpå udlægges tagisolering med ønsket trykstyrke og i tilstrækkelig tykkelse for at opnå den ønskede U-værdi.

På ståltrapez er det nødvendigt at tage hensyn til forholdet mellem isoleringstykkelsen, den frie spændvidde mellem profiltoppene samt anlægsfladen (dvs. bredden på profiltoppene). Der skal tages hensyn til flyvestød, så isoleringen udlægges uden risiko for brud. Se afsnit 7.

Nedenfor er vist eksempler med hhv. TOPROCK System og HARDROCK Energy Systemtag på ståltrapez. På perforeret ståltrapez anvendes ROCKWOOL Lydunderlag i stedet for Stålunderlag Energy som det nederste lag.

TOPROCK System (løsning med lameller)

 1. Tagpap
 2. TOPROCK Topplade
 3. TOPROCK Lamel
 4. Dampspærre
 5. Stålunderlag Energy

Tagsystem med HardRock Energy (tagplader)

 

 1. Tagpap
 2. HardRock Energy
 3. Underlag Energy
 4. Dampspærre
 5. Stålunderlag Energy

Sedumtage på ståltrapez

Sedum kan også anvendes på profileret stålplade. Med samme forudsætninger, som angivet på side 46, kan både løsninger med lameller og traditionelle tagplader anvendes.

Eksemplet ovenfor viser en konstruktion med HardRock Energy.

 1. Sedum måtte
 2. Tagpap
 3. HardRock Energy
 4. Dampspærre
 5. Stålunderlag Energy

Kondensisolering

Anvendelse

Når der blot ønskes kondensisolering af en tagkonstruktion, kan en ROCKWOOL Kondensplade anvendes. Kondensisolering bruges oftest på uopvarmet byggeri, udhæng m.m.

Konstruktionsopbygning

Dampspærre og ROCKWOOL tagisolering udlægges på stålpladerne. Som tagdækning kan anvendes en mekanisk fastgjort tagpapdækning, eller en mekanisk fastgjort tagfolie, udlagt i henhold til leverandørens forskrifter.

Underlag

Underlaget skal være rengjort og tørt, f.eks. skal løse sten, vand, sne og is være fjernet, og underlaget skal være fri for større lunker og buler.

Fastgørelse

ROCKWOOL tagisolering fastgøres, sammen med tagdækningen, mekanisk til det eksisterende underlag. Antallet af fastgørelsesbeslag er afhængig af den aktuelle vindlast, bygningens geometri, de valgte beslag samt terrænklasse, beregnes af fastgørelsesleverandør. 

Funktionskrav

Hvis bygningen er uopvarmet, er der ingen krav til isoleringstykkelsen. For opvarmet byggeri er der et minimumskrav til isoleringstykkelsen iht. det gældende bygningsreglement.

Lydtage laves oftest som perforerede stålpladetage

Anvendelse

Lydtage laves oftest som perforerede stålpladetage. Ved at kombinere de perforerede stålplader med ROCKWOOL isolering opnås en forbedret lydreduktion.

Konstruktionsopbygning

Lydreduktionen fra isoleringen kan opnås ved følgende opbygninger:

 1. Perforeret stålplade, ROCKWOOL Lydunderlagsplade med vlies, dampspærre, øvrig isolering og tagdækning.
 2. Perforerede stålplade, løs vlies, Trapetzstave, dampspærre og øvrig isolering samt tagdækning.
 3. Perforerede stålplade, dampspærre og øvrig isolering samt tagdækning.
Generel information om isolering af flade tage. Bl.a. information om afvanding, lyd, fugt, brand og fastgørelse mm.
Læs mere
Renovering af flade tage. Renovering og efterisolering af flade tage med udvendig tagisolering udføres ved at udlægge en udvendig tagisolering oven på det eksisterende tags tagdækning.
Læs mere

Produkter

Isolering af flade tage af stål

TOPROCK Terrace SYSTEM
Tag og loft, Konstruktioner, TOPROCK TERRACE SYSTEM, Flade tage, Flade tage af beton, Flade tage af stål, Flade tage af træ, Udvendig tagisolering

TOPROCK Terrace SYSTEM

Gå til produkt
TOPROCK SYSTEM
Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af beton, Flade tage af stål, Flade tage af træ, TOPROCK (Fladt tag), Udvendig tagisolering

TOPROCK SYSTEM

Gå til produkt
TOPROCK CTF SYSTEM
Tag og loft, Konstruktioner, TOPROCK CTF (Tag med fald), Flade tage, Flade tage af beton, Flade tage af stål, Flade tage af træ, Udvendig tagisolering

TOPROCK CTF SYSTEM

Gå til produkt
HARDKILE
Udvendig tagisolering, Flade tage af beton, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, HARDROCK Energy Systemtag, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 39, Miljøpalle, Genanvendelse, Brandklasse A2

HARDKILE

Gå til produkt
Underlag Energy
Flade tage af beton, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 35, Miljøpalle, Genanvendelse, HARDROCK Energy Systemtag, Brandklasse A2, Udvendig tagisolering

Underlag Energy

Gå til produkt
Stålunderlag Energy
Flade tage af stål, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, TOPROCK CTF (Tag med fald), TOPROCK (Fladt tag), CE, Certificates, Lambda 36, Miljøpalle, Genanvendelse, HARDROCK Energy Systemtag, Brandklasse A2, Udvendig tagisolering

Stålunderlag Energy

Gå til produkt
Lydunderlag
Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af stål, TOPROCK CTF (Tag med fald), CE, Certificates, Udvendig tagisolering, Lambda 36, HARDROCK Energy Systemtag, TOPROCK (Fladt tag), Genanvendelse, Brandklasse A2

Lydunderlag

Gå til produkt
HARDROCK ENERGY
Udvendig tagisolering, HARDROCK Energy Systemtag, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af beton, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 36, Miljøpalle, Genanvendelse, Brandklasse A2

HARDROCK ENERGY

Gå til produkt
Hent flere