Isolering af flade tage af beton

Konstruktioner, opbygget som varme tage, anvendes typisk i forbindelse med større industri-, erhvervs-, bolig- eller institutionsbyggerier. Men de sidste år ser man ofte konstruktionen anvendt i forbindelse med andre typer byggerier – bl.a. mindre boligbyggerier.

Med ROCKWOOL kilesystemer kan man altid sikre en effektiv tagafvanding: kravet om et tagfald på min. 1:40 (25 mm pr. meter) kan altid opfyldes, uanset om underlaget er med eller uden fald.

Hent ROCKWOOL BIPS beskrivelser, både produktspecifikke og anonymiserede, her.

Konstruktionsanvisninger ved nybyg

Betontag med fald

Anvendelse

Betontage, hvor faldet er bygget op i betonen, isoleres med plan isolering. Isoleringen vil normalt bestå af HARDROCK ENERGY BATTS, som fås i tykkelser op til 180 mm. Hvis der skal mere end 180 mm isolering på, bygges isoleringen op af to ROCKWOOL produkter: Underlag Energy og HARDROCK ENERGY.

Konstruktionsopbygning

På betonen udlægges en dampspærre efterfulgt af ROCKWOOL tagisolering. Som tagdækning kan anvendes en mekanisk fastgjort tagpapdækning, eller en mekanisk fastgjort tagfolie udlagt i henhold til leverandørens forskrifter.

Underlag

Underlaget skal være rengjort og tørt, f.eks. skal løse sten, vand, sne og is være fjernet, og underlaget skal være fri for større lunker og buler.

Fastgørelse

ROCKWOOL tagisolering fastgøres, sammen med tagdækningen, mekanisk til det eksisterende underlag. Antallet af fastgørelsesbeslag er afhængig af den aktuelle vindlast, bygningens geometri, de valgte beslag samt terrænklasser.

Funktionskrav

Der er et minimumskrav til isoleringstykkelsen iht. det gældende bygningsreglement.

Betontag uden fald

Anvendelse

Betontage, hvor der ikke er opbygget fald i betonen, isoleres med kileskåret isolering. Isoleringen vil normalt bestå af to ROCKWOOL produkter: Underlag Energy og HARDKILE. Her vil det primært være Betonunderlag Energy, der er den varmeisolerende del, mens Hardkilen giver tagkonstruktionen det rette fald. Hardkilen vil dog også bidrage til varmeisoleringen, og U-værdien for den pågældende konstruktion skal beregnes i hvert enkelte tilfælde.

Konstruktionsopbygning

På betonen udlægges en dampspærre efterfulgt af ROCKWOOL tagisolering. Som tagdækning kan anvendes en mekanisk fastgjort tagpapdækning, eller en mekanisk fastgjort tagfolie udlagt i henhold til leverandørens forskrifter.

Underlag

Underlaget skal være rengjort og tørt, f.eks. skal løse sten, vand, sne og is være fjernet, og underlaget skal være fri for større lunker og buler.

Fastgørelse

ROCKWOOL tagisolering fastgøres, sammen med tagdækningen, mekanisk til det eksisterende underlag. Antallet af fastgørelsesbeslag er afhængig af den aktuelle vindlast, bygningens geometri, de valgte beslag samt terrænklasse.

Funktionskrav

Udvendig merisolering af varme tage vil altid forbedre de fugttekniske forhold, og reglerne for minimumstykkelser for merisolering, som beskrevet for kolde tage, kan der derfor fraviges. Hvis der er indbygget en trykfordelende træfiberplade i den eksisterende tagisolering, bør forholdene undersøges nærmere. Der er et minimumskrav til isoleringstykkelsen iht. det gældende bygningsreglement.

Konstruktioner på betondæk

Effektiv tagisolering på betondæk består af 2 eller flere lag isolering. En dampspærre placeres direkte på betonen for at forhindre fugt i at trænge op i isoleringen. Derpå udlægges tagisolering med ønsket trykstyrke og i tilstrækkelig tykkelse for at opnå den ønskede U-værdi.

Dampspærren kan også placeres oppe i isoleringslaget - dog afhængig af bygningens fugtklasse (DS/EN ISO 13788). Se mere herom i afsnit 6.6.

Nedenfor er vist eksempler med TOPROCK System og
HardRock Energy på betondæk.

TOPROCK System (løsning med lameller)

  1. Tagpap
  2. TOPROCK Topplade 3
  3. TOPROCK Lamel
  4. Dampspærre

Tagsystem med HARDROCK ENERGY (tagplader)

  1. Tagpap
  2. HARDROCK ENERGY
  3. Underlag Energy
  4. Dampspærre

Kondensisolering

Anvendelse

Når der blot ønskes kondensisolering af en tagkonstruktion, kan en ROCKWOOL Kondensplade anvendes. Kondensisolering bruges oftest på uopvarmet byggeri, udhæng m.m.

ROCKWOOL tagisolering udlægges på tagkonstruktionen. Som tagdækning kan anvendes en mekanisk fastgjort tagpapdækning, eller en mekanisk fastgjort tagfolie, udlagt i henhold til leverandørens forskrifter.

Underlag

Underlaget skal være rengjort og tørt, f.eks. skal løse sten, vand, sne og is være fjernet, og underlaget skal være fri for større lunker og buler.

Fastgørelse

ROCKWOOL tagisolering fastgøres sammen med tagdækningen mekanisk til det eksisterende underlag. Antallet af fastgørelsesbeslag er afhængig af den aktuelle vindlast, bygningens geometri, de valgte beslag samt terrænklasse.

Funktionskrav

Hvis bygningen er uopvarmet, er der ingen krav til isoleringstykkelsen. For opvarmet byggeri er der et minimumskrav til isoleringstykkelsen iht. det gældende bygningsreglement.

Generel information om isolering af flade tage. Bl.a. information om afvanding, lyd, fugt, brand og fastgørelse mm.
Læs mere
Renovering af flade tage. Renovering og efterisolering af flade tage med udvendig tagisolering udføres ved at udlægge en udvendig tagisolering oven på det eksisterende tags tagdækning.
Læs mere

Produkter

Isolering af flade tage af beton

TOPROCK Terrace SYSTEM
Tag og loft, Konstruktioner, TOPROCK TERRACE SYSTEM, Flade tage, Flade tage af beton, Flade tage af stål, Flade tage af træ, Udvendig tagisolering

TOPROCK Terrace SYSTEM

Gå til produkt
TOPROCK SYSTEM
Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af beton, Flade tage af stål, Flade tage af træ, TOPROCK (Fladt tag), Udvendig tagisolering

TOPROCK SYSTEM

Gå til produkt
TOPROCK CTF SYSTEM
Tag og loft, Konstruktioner, TOPROCK CTF (Tag med fald), Flade tage, Flade tage af beton, Flade tage af stål, Flade tage af træ, Udvendig tagisolering

TOPROCK CTF SYSTEM

Gå til produkt
HARDKILE
Udvendig tagisolering, Flade tage af beton, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, HARDROCK Energy Systemtag, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 39, Miljøpalle, Genanvendelse, Brandklasse A2

HARDKILE

Gå til produkt
Underlag Energy
Flade tage af beton, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 35, Miljøpalle, Genanvendelse, HARDROCK Energy Systemtag, Brandklasse A2, Udvendig tagisolering

Underlag Energy

Gå til produkt
HARDROCK ENERGY
Udvendig tagisolering, HARDROCK Energy Systemtag, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af beton, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 36, Miljøpalle, Genanvendelse, Brandklasse A2

HARDROCK ENERGY

Gå til produkt
TF-Plade
Flade tage af beton, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 39, Genanvendelse, Brandklasse A2, Udvendig tagisolering

TF-Plade

Gå til produkt
TF-Kile
Flade tage af beton, Flade tage, Tag og loft, Konstruktioner, Flade tage af stål, Flade tage af træ, CE, Certificates, Lambda 39, Genanvendelse, HARDROCK Energy Systemtag, Brandklasse A2, Udvendig tagisolering

TF-Kile

Gå til produkt
Hent flere